Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się, tutaj.

7 sierpnia 2019 r. medialne skrzydło Al-Kaidy, Al-Sahab, opublikowało wideo z przemówieniem przywódcy Al-Kaidy, Ajmana Al-Zawahiriego, zatytułowane „Bitwa o hidżab”. W wideo Al-Zawahiri zwraca się do muzułmańskich kobiet i ostrzega je przed wojną, jaka toczy się przeciwko islamskiemu narodowi i stara się zmusić ich do porzucenia swojej religii i hidżabu („nakrycia głowy”)[1].

12-minutowe wideo, które jest czwartym odcinkiem jego serii da’wa („kazania, zaproszenia”), pokazuje przywódcę Al-Kaidy w jego stałej scenerii, co wydaje się być gabinetem, siedzącego za stołem, na którym leży otwarty Koran. Al-Zawahiri zaczyna, zwracając się do „muzułmańskich sióstr”, szczególnie tych, które noszą hidżab, mówiąc, że obecna wojna toczy się przeciwko islamskiej ummah na wszystkich poziomach – militarnym, politycznym, ideologicznym, kulturalnym, edukacyjnym, ekonomicznym i innych. Mówi: „Powodem tej wojny jest niebezpieczeństwo, jakie muzułmańska ummah stanowi dla istnienia nowoczesnego, globalnego systemu, który jest kontrolowany przez wiodących [międzynarodowych] zbrodniarzy”.

Porównując naród islamski z innymi, nieislamskimi narodami mówi, że naród islamu jest narodem monoteizmu, cnoty i dżihadu na rzecz Allaha, podczas gdy inne narody wierzą w politeizm, lubieżność i inwazję. Następnie oskarża inne narody o „próbę wykluczenia wszystkimi środkami islamskiej ummah, lub spowodowania, że zboczy od swojej religii i swojego szariatu”. Mówi, że nieislamskie narody prowadzą wojnę idei i ideologii, i inne rodzaje wojen, i że chcą, by muzułmanie porzucili swój monoteizm i stali się „sekularystami, niereligijnymi, ateistami, chrześcijanami, komunistami i utylitarystami”, by porzucili niewinność, czystość, cnotę i prawość i dogadzali sobie żądzą i przyjemnościami.

W ostrej krytyce  Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnich Al-Zawahiri mówi: „Czy nie jest strasznie dziwne, że ci, którzy bombardowali Japonię bombami atomowymi, zabili pięć milionów ludzi w Wietnamie, okupowali nasze kraje, rozbili Imperium Osmańskie, wepchnęli Izrael między nas, podzielili nas na ponad 50 krajów, kradną nasze bogactwo, a także bogactwo całej ludzkości, lekceważą zniszczenie planety przez zmianę klimatyczną dla własnych interesów, popierają każdego tyrana i skorumpowanego, potężnego władcę w naszych krajach, potem pouczają nas o prawach człowieka, wolności cywilizacji i sprawiedliwości?”

Pyta: „Czy nie jest dziwne, że świat jest kontrolowany przez pięć zbrodniczych mocarstw poprzez ich międzynarodową legitymację, a potem oni nauczają nas o demokracji i równości?”

Zwracając się do muzułmańskich kobiet, Al-Zawahiri mówi, że stoją na liniach frontowych takich wojen. Ostrzega je, że nieislamskie narody chcą, by muzułmańskie kobiety porzuciły swoją „religię, oddanie, niewinność, hidżab i moralność”, dodając, że chcą oni, by muzułmańskie kobiety były ateistkami, niereligijnymi i sekularystkami bez żadnej moralności i zasad.

Następnie wychwala rolę muzułmańskich kobiet w islamskiej społeczności i ich niezłomność, cierpliwość i cierpienie, szczególnie, jeśli ich synowie lub mężowie zostają zabici, aresztowani lub są zaginieni. Chwali muzułmańskie kobiety i dziewczęta, które wspierają swoich braci uczestniczących w dżihadzie, podżegają ich do brania udziału w protestach przeciwko uciskowi i tyranii lub cierpią z powodu ich uwięzienia.

Al-Zawahiri mówi następnie: ”O szlachetne i honorowe kobiety, jesteście pierwszym celem w wojnie przeciwko islamskiej ummah. Oni spróbują sięgnąć do waszej wiary i przekonań używając każdej luki, żeby mogli przebić [waszą wiarę]”.

Mówiąc o kulturowych, ideologicznych i medialnych atakach na muzułmańskie kobiety, Al-Zawahiri zachęca je, by pozostały cierpliwe, niezłomne, wytrwałe i szukały pomocy Allaha, wzywając te, które popełniają błędy lub grzechy, by natychmiast pożałowały i szukały przebaczenia Allaha.

Al-Zawahiri kończy wyrecytowaniem następującego wersetu koranicznego, Koran 33:35: Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające – przygotował dla was Bóg
przebaczenie i nagrodę ogromną”.


[1] Telegram, Al-Sahab, August 7, 2019.