W nadanym 7 marca 2019 r. odcinku Niebieskiej Linii na kanale telewizyjnym 2 (Egipt), Al-Azab Al-Tajjeb, egipski dziennikarz pracujący dla gazety „Al-Ahram” powiedział, że „twór syjonistyczny” ma wpływowe grupy na całym świecie – szczególnie w Stanach Zjednoczonych – które sprawują finansową, medialną i polityczną kontrolę nad ośrodkami podejmowania decyzji takimi jak Kongres USA, prezydent, Departament Stanu i  think tanki. Al-Tajjeb powiedział, że liczba sześciu milionów Żydów spalonych w Holocauście jest ciężko przesadzona i że nie więcej jak kilkaset tysięcy Żydów zostało zabitych. Powiedział także, że komory gazowe, których naziści rzekomo używali, były zbyt małe, by spalić miliony Żydów; twierdził, że były one używane do kremacji zwłok więźniów, którzy zmarli na tyfus z powodu braku opieki medycznej podczas wojny. Al-Tajjeb powiedział następnie, że to, co syjoniści robią Palestyńczykom, powinno być opisywane w ten sam sposób, w jaki syjoniści opisują Holocaust, ponieważ jest znacznie gorsze. Podczas programu pokazano krótki filmik w stylu dokumentalnym, w którym twierdzono, że syjonistyczna propaganda używała antysemityzmu i kłamstwa o Holocauście jako zyskownego biznesu w celu wymuszenia pieniędzy od Zachodu. Narrator tego filmu twierdził także, że Żydzi wyolbrzymili liczbę Żydów zabitych w owym czasie i że zmyślili historie o komorach gazowych używanych do masowych morderstw w celu zdobycia jeszcze więcej pieniędzy.  

Aby zobaczyć klip z Al-Azabem Al-Tajjebem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Liczba Żydów w Europie w owym czasie nie przekraczała 6,5 milionów”

Al-Azab Al-Tajjeb: Syjonistyczne lobby istnieje nie tylko w tworze syjonistycznym. Jest obecne w Europie, w Ameryce i w innych regionach świata, takich jak Kanada i niektóre regiony Afryki Południowej.

Temu lobby udało się rozpropagować pojęcie [Holocaustu] w bardzo skuteczny sposób, obiektywnie mówiąc.

Prezenter: Mają do dyspozycji media i właściwe kontakty…

Al-Azab Al-Tajjeb: Najważniejszą rzeczą, jaką ma twór syjonistyczny, jest wpływ poprzez olbrzymie grupy lobbujące na całym świecie, szczególnie w Ameryce. Te lobby lub grupy nacisku mają finansową, medialną i polityczną kontrolę nad ośrodkami podejmowania decyzji: Kongresem, prezydentem, jak również Departamentem Stanu. Ma silne powiązania z think tankami, a niektóre z nich całkowicie odzwierciedlają syjonistyczny pogląd.

[…]

Jeśli chodzi o twierdzenie, że sześć milionów Żydów zostało spalonych podczas wojny w Niemczech lub w krajach, którymi w owym czasie rządziły Niemcy…

Prezenter: Czy sądzi pan, że ta liczba jest przesadzona?

Al-Azab Al-Tajjeb: Tak właśnie. Kiedy dowiedziałem się faktów, uznałem to za dziwne… .

Prezenter: Dlaczego sądzi pan, że ta liczba jest przesadzona?

Al-Azab Al-Tajjeb: Przede wszystkim, liczba Żydów w Europie w owym czasie nie przekraczała 6,5 miliona, według danych, jakie znalazłem.

Prezenter: A więc liczba Żydów w Europie wynosiła6,5 miliona.

Al-Azab Al-Tajjeb: Niektórzy ludzie mówią, że było dziewięć milionów. Jak więc może kraj eksterminować wszystkich tych Żydów na całym kontynencie?

Prezenter: To jest sprzeczne z faktami i logiką.

Al-Azab Al-Tajjeb: Racja.

[…]

„Ruchowi syjonistycznemu udało się okupować Palestynę w oparciu o garść mitów – jednym z tych mitów był Holocaust”

Narrator: Ruchowi syjonistycznemu udało się okupować Palestynę w oparciu o garść mitów, Jednym z tych mitów był Holocaust. Słowo „Holocaust” jest używane do opisania masowej eksterminacji Żydów przez nazistów podczas II Wojny Światowej, według tego, co twierdzą syjoniści.

[…]

Chociaż podczas II Wojny Światowej miały miejsce pełne przemocy zdarzenia, które pochłonęły zarówno żydowskie, jak nieżydowskie ofiary, syjonistyczna propaganda propagowała termin „antysemityzm”, który oznacza niechęć Zachodu wobec Żydów, ale nie wobec innych, i ograniczyła te wydarzenia Holocaustu tylko do żydowskich [ofiar].

Wielu izraelskich historyków wierzy, że Holocaust jest kłamstwem użytym w służbie syjonistycznego przedsięwzięcia w Palestynie.

Niektórzy z nich sądzą, że ruch syjonistyczny współpracował z nazistowskimi Niemcami w celu skłonienia Żydów do emigracji i założenia ich państwa w Palestynie po II Wojnie Światowej. [Ruch syjonistyczny] stara się co roku 27 stycznia ożywić pamięć kłamstwa o „Holocauście”. Ustanowił siebie przedstawicielem Żydów świata – zarówno żywych, jak martwych. Izrael żąda reparacji od całej Europy.

„Przemysł Holocaustu stał się zyskownym biznesem dzisiaj, jak również środkiem, dzięki któremu Izrael wymusza [pieniądze] od krajów zachodnich”

Przemysł Holocaustu stał się zyskownym biznesem dzisiaj, jak również środkiem, dzięki któremu Izrael wymusza [pieniądze] od krajów zachodnich. Izrael naciskał na Niemcy, aż rząd Niemiec zgodził się zapłacić reparacje Żydom.

Izrael igrał z liczbami i wyolbrzymił liczbę Żydów w Niemczech w czasach nazistów, twierdząc, że było tam sześć milionów Żydów.

W celu wydobycia jeszcze więcej pieniędzy Żydzi wymyślili historie o nazistach używających komór gazowych do masowego mordowania Żydów.

[…]

Al-Azab Al-Tajjeb: Syjonistyczna propaganda skupiła się na tych komorach gazowych, twierdząc, że naziści używali tych komór do eksterminacji tak wielu ludzi. W oparciu o naukowe fakt wątpię w te liczby. Jest wiele metodycznych i naukowych badań, który podają mniejsze liczby, włącznie z badaniem Garaudy’ego, jak wspomniałem wcześniej.

Prezenter: Może kilkaset tysięcy?

Al-Azab Al-Tajjeb: Tak. Przede wszystkim, o tych komorach gazowych… Mówi się, że ci Żydzi byli tam paleni. Te komory gazowe były bardzo małe. A więc te komory nie mogły być użyte do spalenia tych milionów.

Mówię to bardzo wyraźnie. Co ważniejsze jednak, Niemcy nie palili nikogo w tych komorach. Te komory były używane tylko do palenia zwłok tych, którzy byli chorzy, zarówno Żydów jak innych. Naziści nie aresztowali tylko Żydów. Aresztowali ludzi wszystkich narodowości, włącznie z tymi, którzy się im przeciwstawiali w krajach, które okupowali. Sprowadzali tych aresztowanych do obozów koncentracyjnych… Niestety, brakowało tam usług medycznych, szczególnie w ostatnich latach [wojny], ponieważ cały wysiłek – zarówno w kategoriach finansowych, jak usług – był skierowany na zdobywanie broni i wysyłanie jej na linie frontu. Dlatego wielu aresztowanych zarażało się chorobami, szczególnie tyfusem. Umierali i ich zwłoki były palone w tych komorach w celu zapobieżenia negatywnym skutkom sanitarnym dla pozostałych aresztowanych.