Yigal Carmon*

Poniżej znajdują się pisemne zeznania przedstawione Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów 6 lipca 2016 r. przez Yigala Carmona, prezesa i założyciela Middle East Media Research Institute (MEMRI), Waszyngton.

Panie Przewodniczący, najwyżsi rangą członkowie i członkowie Komisji,

Moje świadectwo dzisiaj poświęcone jest stałemu problemowi: wsparcia finansowego i innego dawanego przez Autonomie Palestyńską (AP) tym, którzy prowadzą działalność terrorystyczną po Umowach z Oslo, w których Jaser Arafat zobowiązał się w imieniu ludu palestyńskiego do zatrzymania wszelkich działań terrorystycznych.

Przez dostarczanie tego wsparcia AP zachęca do terroryzmu, łamiąc tym samym swoje zobowiązania z Oslo.

Ponadto, AP używa do tego celu pieniędzy przyznanych przez kraje-darczyńców i robiąc to czyni ich także wspólnikami w zachęcaniu do terroryzmu.

Szczegóły tego wsparcia, które przytaczam w moich zeznaniach, mogą brzmieć nieco nużąco i z góry za to przepraszam. Są one zaczerpnięte zarówno z mediów palestyńskich, jak z oficjalnych dokumentów AP, dostępnych online.

Jak wiecie, MEMRI monitoruje i analizuje media bliskowschodnie od niemal 20 lat. Moje zeznania dzisiaj opierają się nie tylko na analizie budżetu AP za 2016 rok, ale na latach badań.


Szczegóły wsparcia AP dla terrorystów


AP przekazuje fundusze przez dwie organizacje OWP:

· Narodowy Fundusz Palestyński, który przekazuje pieniądze dla więźniów i zwolnionych więźniów (rozdzielane następnie przez Komisję do Spraw Więźniów i Ex-Więźniów)

· Instytut Opieki nad Rodzinami Męczenników, który przekazuje pieniądze rodzinom męczenników.

To wsparcie finansowe dla więźniów opiera się na serii praw i dekretów rządowych, głównie Prawo Nr 14 i Nr 19 z 2004 r. oraz Prawo Nr 1 z 2013 r. [1] Więźniowie są określeni jako „sektor walczący i integralna część tkanki społeczeństwa Arabów palestyńskich” i stwierdza się, że „prawa finansowe więźniów i ich rodzin” muszą być zapewnione. Stwierdza się także, że AP będzie dostarczała zasiłki „każdemu więźniowi bez dyskryminacji”.

Według prawa AP musi zaopatrywać więźniów w miesięczne stypendia podczas okresu odsiadywania kary oraz płace lub zatrudnienie po uwolnieniu. Są także upoważnieni do zwolnienia z płatności za edukację, opiekę zdrowotną i szkolenie zawodowe. Lata uwięzienia liczone są jako lata służby w instytucjach AP. Należy wspomnieć, że ktokolwiek otrzymał wyrok pięciu lat lub więcej jest upoważniony do posady w instytucji AP. Tak więc, AP daje pierwszeństwo przy zatrudnianiu ludziom, którzy brali udział w działalności terrorystycznej.

Prezydent palestyński Mahmoud Abbas podkreślał wielokrotnie, że „więźniowie są najwyższym priorytetem „ [2]. W wyniku tego zobowiązania AP inwestuje znaczne sumy w wypłaty dla więźniów i ich rodzin – 137,8 milionów dolarów w budżecie AP na 2016 r. (z czego około 7% idzie na pensje urzędników i wydatki administracyjne (patrz Aneks, Tabela 1) [3]. Na przestrzeni lat rząd palestyński podjął serię decyzji wprowadzania tych praw w życie [4].

Stypendia płaci się obecnie na podstawie decyzji rządowej Nr 23 z 2010 r., która określa miesięczne stypendium więźniów według długości wyroku. Waha się ono od 364 dolarów miesięcznie dla skazanych na kary do trzech lat do 3120 dolarów miesięcznie za kary od 30 lat i powyżej. Jest dodatek 78 dolarów miesięcznie dla terrorystów z Jerozolimy i dodatek 130 dolarów dla terrorystów – Arabów izraelskich. (Pełne dane, patrz Aneks, tabela 2): [5]

AP zaopatruje także więźniów w miesięczny zasiłek na wydatki w kantynie, w sumie 780 tysięcy dolarów miesięcznie [6].

Chociaż prawo stanowi, że więźniowie powinni otrzymywać stypendia „bez dyskryminacji” [7], czasami AP obcinała stypendia z przyczyn politycznych. Na przykład, w grudniu 2015 r. obcięto stypendia z 338 do 208 dolarów dla uwolnionych więźniów, którzy byli członkami Hamasu i Islamskiego Dżihadu, a ostatnio także dla członków LFWP [Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny] w następstwie napięć politycznych między tymi organizacjami a AP [8].

Ta decyzja polityczna wywołała protest dyrektora Komisji do Spraw Więźniów i Ex-Więźniów, 'Issya Karake’go, który powiedział, że „jest nie do przyjęcia, by Ministerstwo Finansów obcinało płace więźnia” [9]. Jego wypowiedź dowodzi dwóch rzeczy: że AP istotnie finansuje te stypendia i że obcina stypendia dla więźniów, kiedy chce.

W maju 2014 r. miała miejsce zmiana administracyjna

’Abbas wydał dekret prezydencki, według którego wypłat dla więźniów nie będzie dłużej dokonywało Ministerstwo ds. Więźniów AP. Zamiast tego mają one być wypłacane przez Komisję do Spraw Więźniów i Ex-Więźniów OWP.

Celem tego świadomie wprowadzającego w błąd posunięcia było złagodzenie nacisków na AP ze strony krajów-darczyńców, które nie chciały, by ich pieniądze były przekazywane na popieranie terroryzmu. Biura jednak pozostały te same i urzędnik nadzorujący je pozostał ten sam, ale zmienił się jego tytuł. Źródłem pieniędzy pozostaje AP, która otrzymuje je od krajów- darczyńców, a ciałem nadzorczym pozostaje właśnie AP.

Kilku wysokich rangą polityków palestyńskich mówiło o tej zmianie:

W czerwcu 2014 r. były wiceminister ds. Więźniów, Zijad Abu 'Ajn, wyjaśnił, że „interes narodowy wymaga” tej zmiany, ponieważ kraje-darczyńcy „ustanowiły dziesiątki komisji dochodzeniowych, koncentrujących się na kwestii [ich] funduszy, które są przekazywane przez AP więźniom” [10].

Politycy AP przyznali, że AP nadal finansuje i pozostaje decydentem we wszystkich sprawach dotyczących więźniów i rodzin męczenników.

Na przykład, we wrześniu 2014 r. dyrektor ds. więźniów i ex-więźniów w Hebronie, Ibrahim Nadżadżra, powiedział, że zmiana statusu z ministerstwa do komisji „nie umniejszy wartości wypłat dla więźniów ani ich statusu prawnego, moralnego lub politycznego, ponieważ udzielane im usługi są zakotwiczone w prawie”. Dodał, że komisja będzie pod bezpośrednim nadzorem prezydentury palestyńskiej i że wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Palestyński OWP [11].

W grudniu 2015 r. sekretarz gabinetu AP, 'Ali Abu Dijak, oznajmił, że rząd AP jest zobowiązany do dalszego wypłacania stypendiów więźniom uwięzionym za walkę narodową i rodzinom męczenników, rannych i więźniów [12].

Przejdę teraz do wsparcia AP dla rodzin „męczenników”

Budżet za rok 2016 opisuje Instytut Opieki nad Rodzinami Męczenników OWP jako organ „odpowiedzialny za zapewnienie godnego życia rodzinom wszystkich męczenników i rannych w wyniku bycia uczestnikiem lub obserwatorem rewolucji”.

Instytut otrzymuje niemal 173 miliony dolarów (172 534 733) dla rodzin męczenników i rannych w kraju i poza nim. Wydatki administracyjne Instytutu wynoszą około 1,5 miliona dolarów. (Patrz Aneks, Tabela 3).

Budżet stwierdza także, że Instytut dostarcza stypendia „bez dyskryminacji” – innymi słowy także dla członków Hamasu, Islamskiego Dżihadu i tak dalej [13].

Premier palestyński, Rami Hamdallah, powiedział niedawno, 17 czerwca 2016 r., że „rząd będzie nadal działał wspólnie z instytucjami OWP, żeby ulepszyć wypłaty dla rodzin męczenników tak szybko, jak to możliwe” [14].

Jakie są szczegóły wypłat dla rodzin męczenników?

Według raportu z 2011 r. w mediach palestyńskich, rodzina każdego „męczennika” otrzymuje jednorazową wypłatę w 1560 dolarów, jak również miesięczne stypendium w wysokości 364 dolarów. Są dodatkowe wypłaty w oparciu o rozmaite kryteria, włącznie z stanem cywilnym – rodzina żonatego męczennika otrzymuje dodatkowo 104 dolary, a jeśli ma on dzieci, rodzina dostaje 52 dolary na dziecko [15] – tym, czy męczennik był cywilem, czy członkiem siły wojskowej AP, oraz tego, jaki był jego lub jej stopień wojskowy. (Niektóre z tych kryteriów znajdują się w Aneksie, tabele 4 i 5).

Na zakończenie

Pozwólcie mi podkreślić raz jeszcze, że, podobnie jak w wypadku wsparcia dla więźniów, wsparcie dla rodzin męczenników, którzy popełnili swoje czyny przed podpisaniem Umów z Oslo i zobowiązaniem OWP do zakończenia wszystkich form terroryzmu, mogłoby być zrozumiałe w kontekście ogólnego procesu pojednania.

Jednak fakt, że takie wypłaty otrzymują również rodziny ludzi z różnych organizacji, które kontynuują popełnianie aktów terroru z pogwałceniem umów pokojowych, stanowi świadome zachęcanie do terroryzmu. W rezultacie, pieniądze, które pochodzą od krajów-darczyńców i są używane w tym celu, czynią te kraje wspólnikami w zachęcaniu do terroryzmu.

*Yigal Carmon jest prezesem i założycielem MEMRI.


Aneks (nie spolszczony)

Fig. 1: PA payments to prisoners (in NIS) – 2016 Budget [16]


Fig. 2: Monthly allowances for prisoners (in NIS) – PA Government Decision No. 23, 2010 [17]Fig. 3: Budget of the Institute for Care for the Families of Martyrs for 2016 (in NIS) [18]


Fig. 4: Allowance for families of martyrs, by family status (in NIS) [19]


Fig. 5: Allowance for families of martyrs, by military rank (in NIS) [20]
Endnotes:

[1] For Law No. 14 of 2004, see: Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14741; for Law No. 19 of 2004, see: Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14777; for Law No. 1 of 2013, see Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16458.

[2] See for example Wafa.ps, February 21, 2005; Al-Rai (Jordan), April 28, 2013; Shasha.ps, April 27, 2013.

[3] For the budget, see: Pmof.ps/documents/10192/654283/BUDGET+BOOK+2016.06.22.pdf/1b8b37ef-fe73-4ea8-80b3-2ab3bd8c3c68, pp. 753-760.

[4] See for example Government Decision No. 19 of 2010, Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16255; Government Decision No. 21 of 2010, Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16257; Government Decision No. 22 of 2010, Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16258; Government Decision No. 23 of 2010, Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16259; Government Decision No. 15 of 2013, Muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16556.

[5] Al-Waqi’ Al-Filastiniyya, Issue No. 90, March 30, 2011, p. 106.

[6] Maannews.net, September 9, 2014.

[7] Let me give just two examples: The perpetrators of the August 9, 2001 attack on the Sbarro café in downtown Jerusalem, that killed 15, including seven children, and wounded 130, and of the July 31, 2002 attack on the cafeteria of the Hebrew University of Jerusalem, that killed nine, four of whom were U.S. citizens. The imprisoned attackers are Hamas members and they receive these allowances. I am holding in my hand an original document that was introduced by a U.S. court in New York City; it is from the PA/Ministry of Detainees Affairs, and it sets out in detail the payments to one of the members of the Hamas cell that carried out the Hebrew University attack. Thus, the PA is paying Hamas members who killed U.S. citizens nine years after the Oslo Accords – and the funds for this come from the donor countries, including the U.S.

[8] Al-Resala (Gaza) December 15, 2015, Pnn.ps, April 14, 2016.

[9] Paltimes.net, December 9, 2015.

[10] Eqtesadia.ps, June 4, 2014.

[11] Hr.ps/ar, September 1, 2014.

[12] Feneeqnews.com, December 9, 2015. For the budget, see: Pmof.ps/documents/10192/654283/BUDGET+BOOK+2016.06.22.pdf/1b8b37ef-fe73-4ea8-80b3-2ab3bd8c3c68.

[13] Pmof.ps/documents/10192/654283/BUDGET+BOOK+2016.06.22.pdf/1b8b37ef-fe73-4ea8-80b3-2ab3bd8c3c68, pp. 729-736.

[14] Palestinecabinet.gov.ps/WebSite/AR/ViewDetails?ID=37799.

[15] Lajeen-db.ps, August 9, 2011.

[16] Pmof.ps/documents/10192/654283/BUDGET+BOOK+2016.06.22.pdf/1b8b37ef-fe73-4ea8-80b3-2ab3bd8c3c68, p. 760.

[17] Al-Waqi’ Al-Filastiniyya, Issue No. 90, March 30, 2011, p. 106.

[18] Pmof.ps/documents/10192/654283/BUDGET+BOOK+2016.06.22.pdf/1b8b37ef-fe73-4ea8-80b3-2ab3bd8c3c68, p. 735.

[19] Aman-palestine.org/data/itemfiles/b3dd98a029db76be614d1a64dd10604e.pdf, p. 16.

[20] Aman-palestine.org/data/itemfiles/b3dd98a029db76be614d1a64dd10604e.pdf, p. 17.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .