Poniżej podajemy fragmenty z klipu wideo Hassana Nasrallaha zanim został sekretarzem generalnym Hezbollahu. Wideo jest opublikowane w Internecie.

Żeby zobaczyć ten klip na MEMRI TV, odwiedź: http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2636.htm .

Hassan Nasrallah: Jaki rodzaj ustroju Hezbollah chciałby dla Libanu obecnie, w obecnej sytuacji kraju i przy licznych wyznaniach religijnych? Wcześniejsze doświadczenia odpowiedziały na to pytanie. Chwilowo nie mamy planu [zmiany] ustroju dla Libanu. Jesteśmy przekonani, że trzeba usunąć kolonializm i izraelską [okupację]; dopiero potem plan może być wprowadzony w życie.

Nasz plan, głęboko wierzących, dla którego nie ma alternatywy, to ustanowienie islamskiego państwa pod rządami islamu. Liban nie powinien być samodzielną islamską republiką, ale raczej częścią Większej Islamskiej Republiki, rządzonej przez Władcę Czasu [Mahdiego] i jego uprawnionego zastępcę, Prawoznawcę imama Chomeiniego.

[…]

[Pytano mnie] o relację Hezbollahu z Iranem oraz z kierownictwem Islamskiej Republiki Iranu. Jeśli o nas chodzi, te relacje… Jestem jednym z ludzi pracujących dla Hezbollahu i jego aparatu. Nie pozostałbym ani na moment w żadnym aparacie Hezbollahu, gdybym nie był absolutnie przekonany, że ten aparat jest powiązany poprzez swoją hierarchię z Prawoznawcą i Przywódcą, którego decyzje są [dla nas] wiążące.

Jeśli o nas chodzi jest to aksjomat. W tej sprawie dyplomatyczne i polityczne oświadczenia nie są ważne. Ajatollah Karroubi nie może po prostu przyznać: tak, Hezbollah to nasi ludzie w Libanie. To jest nie dopuszczalne, ani z politycznego, ani z medialnego punktu widzenia. Nasze rzeczywiste i organiczne stosunki z kierownictwem Islamskiej Republiki Iranu i władzą Prawoznawcy są aksjomatyczne, jeśli o nas chodzi. Jesteśmy jego drogą, poświęcamy się dla niej, wystawiamy się na niebezpieczeństwo, ponieważ jesteśmy […] przekonani, że krew, którą rozlewamy, płynie dla wzmocnienia Rządów Prawoznawcy.

Czy Prawoznawca powinien być tym, który wyznacza rządzących i nadaje im legitymację władzy w muzułmańskich krajach? Tak, ponieważ jego jurysdykcja nie jest ograniczona przez granice geograficzne. Rozciąga się wszędzie, gdziekolwiek znajdują się muzułmanie…

[…]