Nota: Jest to raport Nr 2 w serii raportów o drugim numerze pisma AQAP “Inspire”

Agencje rządowe i media: PDF jest dostępny na żądanie. Aby otrzymać pełen dokument, proszę wysłać e-mail z tytułem „Open Source Jihad” do [email protected] .

UWAGA: Aby prośba została wzięta pod uwagę KONIECZNE jest dostarczenie nazwy organizacji i własnej przynależności. Nie możemy odpowiadać na prośby bez tej informacji.

11 października 2010 r. Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (AQAP) opublikowała drugi numer swojego angielskojęzycznego pisma [1] .Ten numer pisma zawiera dokument amerykańskiego uczonego muzułmańskiego Anwara Al-Awlakiego, zatytułowany „New Mardin Declaration – Próba usprawiedliwienia Nowego Porządku na Świecie”, w którym kategorycznie odrzuca argumenty i wnioski New Mardin Declaration z marca 2010 r.

New Mardin Declaration została wydana na zakończenie konferencji muzułmańskich uczonych z całego świata, która odbyła się w Mardin, w Turcji, w drugiej połowie marca 2010 r., gdzie dyskutowano nad reinterpretacją i rozpowszechnieniem fatwy wydanej przez wybitnego, XIV-wiecznego uczonego ibn Taymiyya. Ponownie interpretując tę fatwę, uczeni rzucili wyzwanie fundamentalnym zasadom cytowanym przez muzułmańskich ekstremistów na usprawiedliwienie dżihadu i takfir (oskarżeń o herezję przeciwko współmuzułmanom ). Wydana na zakończenie konferencji New Mardin Declaration, stanowi między innymi: [2]

· Tradycyjny muzułmański podział świata na Dom Islamu i Dom Wojny przestaje obowiązywać, ponieważ cała ludzkość jest dziś związana międzynarodowymi traktatami i prawami człowieka, które gwarantują bezpieczeństwo, pokój, swobodę wyznania, oraz etniczne i narodowe prawa dla wszystkich. W tej sytuacji cały świat musi być ogłoszony jako „miejsce tolerancji i pokojowej koegzystencji między religiami, grupami i frakcjami”.

· Fatwa Ibn Taymiyya nie może być przywoływana jako podstawa podnoszenia oskarżeń o kufr (herezję) przeciwko innym muzułmanom za bunt przeciw władzy ani dla terroryzowani i zabijania muzułmanów lub nie-muzułmanów.

· Autoryzacja i organizowanie zbrojnego dżihadu jest wyłącznym prawem głów państw, a nie poszczególnych muzułmanów lub muzułmańskich ugrupowań.

· Różnice religijne ani pragnienie łupów nie są uprawnioną podstawą wojny.

· Tylko wysoko wykwalifikowani uczeni muzułmańscy są uprawnieni do wydawania fatw.

· Obowiązkiem muzułmańskich uczonych jest wyraźne i jednoznaczne potępienie przemocy i ekstremizmu.

W odpowiedzi na tę deklarację Al-Awlaki stwierdza:

Odpowiadając na New Mardin Declaration, która oświadcza, że muzułmanie są związani międzynarodowymi traktatami oraz prawami człowieka, które wszystkim gwarantują bezpieczeństwo i prawa, Awlaki twierdzi, że międzynarodowe traktaty nie obowiązują muzułmanów, ponieważ zostały podyktowane przez globalne supermocarstwa, bez porozumienia z muzułmanami i z zamiarem ustanowienia światowego porządku, który pomija muzułmanów.

Ponadto podkreśla on, że muzułmanin nie może cieszyć się wolnością wyznania jak długo związany jest prawami państwowymi, a nie prawem szariatu, i jak długo musi podporządkowywać się wyrokom cywilnych sadów, których zadaniem nie jest narzucanie praw Allaha. Tym samym, stwierdza Awlaki, “nowoczesne zachodnie państwo obywatelskie nie gwarantuje muzułmańskich praw”.

W odpowiedzi na zawarte w New Mardin Declaration stwierdzenie, że świat musi być miejscem “tolerancji i pokojowej koegzystencji między religiami” Awlaki oświadcza ironicznie: “Islam nigdy nie uzna i nie będzie żył w pokojowej koegzystencji z czcicielami krów lub bałwanów.”

Jeśli zaś idzie o zakaz oskarżania innych muzułmanów o herezję, terroryzowania i zabijania innych, Awlaki pisze, że kiedy muzułmanin głosi otwartą herezję oskarżenie o kufr musi być wniesione i dodaje, że muzułmanie mają wszelkie prawo terroryzowania tych, którzy ich terroryzują – a więc Amerykanów, Izraelczyków, Brytyjczyków – i muszą zrobić wszystko, aby pozbawić ich bezpieczeństwa.

Al-Awlaki odrzuca również zawarte w New Mardin Declaration stwierdzenie, że różnice między religiami nie są prawomocną podstawą dżihadu. Podkreśla on, że muzułmanie zwalczali pogan na Półwyspie Arabskim ponieważ byli poganami, a Persów ponieważ byli wyznawcami Zaratustry. „Muzułmanie – wyjaśnia – mają misję ustanowienia islamu na świecie” i walki z nie-muzułmanami tak długo, jak długo nie uznają oni tej religii. Uznaje, że chrześcijanie i Żydzi mogą praktykować swoją wiarę, ale „w pokorze i tylko po zapłaceniu jizyah.” W rzeczywistości, mówi Awlaki, nawet pożądanie łupów jest uprawnioną podstawą dżihadu, ponieważ “najczystszą i najlepszą formą wzmocnienia się wierzącego są [łupy wojenne].” Dodaje również, że nie ma religijnych dowodów, iż tylko głowy państw mogą wypowiadać wojny i że kiedy przywódcy nie skłaniają się ku dżihadowi, to lud musi wypowiedzieć i podjąć dżihad, zarówno ofensywny jak i defensywny.

Jeśli idzie o zawartą w New Mardin Declaration koncepcję, że muzułmańscy uczeni muszą potępić wszelkie gwałtowne formy buntu i protestu, Awlaki odpowiada: “Może to być metoda Ghandiego lub Martina Luthera Kinga, ale nie jest to metodą [Proroka] Mahometa, który powiedział – ‘zostałem przysłany z mieczem przed Dniem Sądu’”. Dodał, że Palestyna, Irak i Afganistan nie mogą być wyzwolone inaczej jak siłą.

Wreszcie pisze również o zawartym w New Mardin Declaration twierdzeniu, że tylko wysoko wykwalifikowani muzułmańscy uczeni mogą wydawać fatwy, obracając to stwierdzenie przeciwko samej Deklaracji i zawartej w niej nowej interpretacji fatwy Ibn Taymiyya. Awlaki stwierdza: „Muzułmańskie masy muszą dziś strzec się każdej fatwy, która wzywa do nowej interpretacji podbudowanych, zaakceptowanych i obowiązujących fatw wydanych przez klasycznych uczonych”.

Wersja PDF oświadczenia Awlakiego pt: „The New Mardin Declaration – Próba usprawiedliwienia Nowego Porządku na Świecie” jest dostępna na żądanie dla członków Jihad and Terrorism Threat Monitor Project. Aby otrzymać pełen dokument, nalezy wysłać e-mail z tytułem „ New Mardin Declaration” do [email protected] .


[1] Jeśli idzie o pierwszy numer Inspire, zobacz MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor, „Al-Qaeda in the Arabian Peninsula Re-Releases Inspire Magazine – Al-Awlaki Calls for Bombings and Assassinations in U.S., 11 lipca 2010.

[2] Aby przeczytać pełen tekst New Mardin Declaration, zobacz: http://www.alhabibali.com/en/news/article/83/ .