Poniżej podajemy fragmenty artykułu przewodniczącego Oddziału Północnego Ruchu Islamskiego w Izraelu, Raeda Salaha, napisanego mniej niż jeden miesiąc po zamachach 11 Września; w artykule Salah opowiada się za antysemickimi teoriami spiskowymi o 11 Września i nazistowską propagandą. Artykuł ten opublikowała gazeta ruchu „Saut Al-Haqq Wa-Al-Hurriyya”, 5 października 2001.

Ktokolwiek dokonał ataku 11 Września miał na myśli interesy Izraela

Kto jest prawdziwym sprawcą i kiedy zostanie to odkryte? Dlaczego niektórzy ludzie próbują ukryć [tożsamość] rzeczywistego sprawcy? Kto jest tym wyłącznym inicjatorem [wydarzeń], które pchnęły Amerykę do potępienia islamskiego przebudzenia [tj. ruchu islamskiego] natychmiast po zajściu tej operacji, bez żadnego dowodu? Kto jest inicjatorem, który chce wykorzystać operacje bombowe i krew tego narodu amerykańskiego, żeby wepchnąć Amerykę w globalną wojną, która niczego nie pozostawi i nie oszczędzi?

Postawiony przed olbrzymim i ciężkim brzemieniem pytań, zapisuję poniższe uwagi:

1. Wyłącznym inicjatorem jest ten, kto wiedział doskonale, że rząd izraelski miał kłopoty z powodu wyników intifady Al-Aksa i chciał go wydobyć z tego grzęzawiska.

2. Wyłącznym inicjatorem jest ten, kto z bliska znał fakt, że establishment izraelski zaczął upadać pod względem ekonomii i turystyki, i że niezbędnie potrzebował wyjścia, aby ta krytyczna sytuacja nie pogorszyła się jeszcze bardziej.

3. Wyłącznym inicjatorem jest ten, kto wiedział doskonale, że 50% osadników opuściło swoje osiedla podczas intifady Al-Aksa i że 10% ich opuściło swoje domy w Tel Awiwie, Hajfie i Netanji, przenosząc się do Europy i Ameryki.

4. Wyłącznym inicjatorem jest ten, kto zna rozmiary niepokoju szerzącego się w społeczeństwie izraelskim, tak że duży odsetek [jego członków] przyjmuje środki uspokajające lub chodzi do klinik psychiatrycznych.

5. Wyłącznym inicjatorem jest ten, kto wie, że wizerunek idealnego i wypieszczonego Izraela został poważnie naruszony przez szalone kroki podejmowane przez rządy izraelskie przeciwko naszemu ludowi palestyńskiemu.

6. Wyłącznym inicjatorem jest ten, kto zazdrości naszemu palestyńskiemu ludowi jego silnej jedności, która zgromadziła razem wszystkich [Palestyńczyków] mimo ich różnych [stanowisk] wobec sprzeciwiania się okupacji izraelskiej.

7. Wyłączny inicjator chciał przeprowadzić wybuchy bombowe w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, żeby dostarczyć izraelskiemu establishmentowi drogi wyjścia z jego pogmatwanej sytuacji i w celu zawrócenia uwagi mediów w kierunku kontynentu amerykańskiego. To pozwoliłoby izraelskiemu establishmentowi na rozprawienie się z naszym palestyńskim ludem bez [zewnętrznego wtrącania się] i dałoby żydowskim ekstremistom rzadką okazję działania na rzecz zniszczenia meczetu Al-Aksa.

8. Wyłączny inicjator wiedział, że w dniu, kiedy zdarzyło się bombardowanie, kierownictwo islamskiej diaspory w Ameryce miało spotkać się z [byłym prezydentem USA] Georgem Bushem, Juniorem. Wiedział, że to kierownictwo miało domagać się, by muzułmanie stali się partnerami w amerykańskim podejmowaniu decyzji i by muzułmańscy akademicy byli akceptowani na stanowiska rządowe.

9. Wyłączny inicjator wie, że islamska diaspora w Ameryce zaczęła przenikać tkankę życia amerykańskiego i wpływać na nią – tak bardzo, że według niektórych [danych] statystycznych około 90 tysięcy Amerykanów co roku przyjmuje islam.

10. Wyłączny inicjator wie o rosnącym wpływie islamskiej diaspory w Europie i obawia się [tego]. Wystarczy powiedzieć, że 16 Włochów nawraca się codziennie na islam, przeciętnie…

20. Wyłączny inicjator wie, że administracja izraelska nieustannie penetruje świat arabski i muzułmański. Jest jasne, że islamskie przebudzenie tworzy silniejsze bariery, które nie dopuszczają do penetracji, a przynajmniej ją ograniczają. W wyniku [wyłączny inicjator ocenia], że niezbędny jest atak na podstawy tego przebudzenia…

21. Wyłączny inicjator rozumie, że [rezolucje z] Durbanu zrównujące syjonizm z rasizmem są dla niego bardzo niebezpieczne i że [nawet] gdyby tym wysiłkom nie udało się [pójść dalej], już się rozpoczęły. Stąd więc muszą zostać udaremnione w świetle operacji bombowych w Ameryce…

Dokument Benjamina Franklina

24. Wyłączny inicjator wie, że historia Ameryki nękana jest niekończącymi się zagadkami: Kto zamordował Johna Kennedy’ego i dlaczego, biorąc pod uwagę, że był on pierwszym katolikiem, który został prezydentem USA? Kto stał za skandalem Moniki [Lewinsky] i dlaczego, i kto z tego skorzystał?…

Rozważając te niekończące się tajemnice możemy dojść do wniosku, że wyłączny inicjator nie miał żadnych problemów w dodaniu jeszcze jednej bezprecedensowej tajemnicy do historii amerykańskiej, która roi się od niejasności i 1001 pytań, od dokumentu [Benjamina] Franklina [1] do dzisiaj.

4 tysiące Żydów ostrzeżono, żeby nie przyszli do pracy 11 września

25. Najwyraźniej wyłączny inicjator znalazł właściwy sposób ostrzeżenia 4 tysięcy Żydów, którzy pracowali w World Trade Center, żeby nie przyszli do pracy 11 września 2001 r., co się istotnie zdarzyło. Czy to był zbieg okoliczności, że 4 tysiące żydowskich pracowników nie było w pracy, czy co? Z drugiej strony to ostrzeżenie nie dotarło do 2 tysięcy muzułmanów, którzy pracowali w World Trade Center. W wyniku były setki muzułmańskich ofiar.

26. Być może wyłączny inicjator czytał, co napisano w brytyjskiej gazecie “The Observer” – [a mianowicie] że media zachodnie, a szczególnie brytyjskie, odważyły się wspomnieć, że element izraelskie stały za atakami w USA – i nie wiem, jaka była na to reakcja wyłącznego inicjatora.

27. Wszytko to doprowadza mnie do pytania: czy Ameryka wpadła w nową pułapkę Oklahomy? Czy George Bush poświęci cały naród amerykański na rzecz wyłącznego inicjatora i dlaczego? Czy też wyłączny inicjator ma rozrachunki z Georgem Bushem Juniorem i dlatego wepchnął go w tę pułapkę, obciążając go czymś, z czym uporanie się przekracza jego siły? Co powie naród amerykański, kiedy dowie się, że został kompletnie oszukany [w sprawie] operacji bombowych w Nowym Jorku? Niewątpliwie są to trudne pytania. Nic z tego jednak nie powstrzymuje mnie przed powtórzeniem, że przyszłość należy do islamu, nawet jeśli nie podoba się to niewiernym. Chociaż niektórzy mogą nie pochwalać naszego wezwania do George’a Busha Juniora, by przyjął islam, będziemy nadal wzywać go i każdego, by przyjął islam, bo to jest religia Allaha.[1] Chodzi tu o twierdzenie, że Benjamin Franklin wypowiadał się ostrzegając przed imigracją żydowską podczas przerwy na Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii. “Dokument Franklina” jest częścią propagandy nazistowskiej z 1935 r. i ukazał się z nazistowskim “Podręczniku o kwestii żydowskiej”. więcej o tym w MEMRI Special Dispatch 175, „On Antisemitic Statements Attributed to America’s Founding Fathers,” 12 stycznia 2001, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/411.htm .