Klip MEMRI TV zamieszczony 24 kwietnia 2018 r. na kanale YouTube MEMRI TV zawiera przetłumaczone antysemickie wypowiedzi religijnego uczonego z Gazy, Chaleda Hany Morszida. Klip MEMRI TV pokazuje Morszida na „Marszu Powrotu” w Gazie, który w wykładzie religijnym mówi, że „jednym z największych obowiązków… i najlepszym rodzajem oddawania czci… jest walka z tymi Żydami”. Następnie mówi, że w celu zatrzymania Żydów „wyciągany jest miecz dżihadu na rzecz Allaha i robi się z nich przykład”, po czym dodaje: Wzywam każdego muzułmanina: nie… pozwólcie tym Żydom szerzyć zepsucia… musicie dokonywać wspaniałych czynów przeciwko nim”.

YouTube: „Wideo usunięte: niewłaściwa treść”

Tego samego dnia YouTube usunęła ten klip MEMRI TV z kanału z komunikatem: „Wideo usunięte: niewłaściwa treść”.

YouTube zamieściła także na stronie powiadomienie, wyjaśniające, że wideo zostało „oflagowane do przeglądu” – to jest, przez użytkowników YouTube – i że YouTube następnie „ustaliła, że narusza nasze Wytyczne”.  Ponadto napisano: „Usunęliśmy to z YouTube i przypisaliśmy twojemu kontu ostrzeżenie Wytycznych dla społeczności lub czasową karę” i ostrzegła: „Jeśli otrzymasz trzy lub więcej ostrzeżeń takich jak powyżej, możemy zamknąć twoje konto”.

MEMRI odwołuje się od decyzji o usunięciu klipu przez YouTube; YouTube odrzuca odwołanie

MEMRI odwołało się od decyzji usunięcia klipu przez YouTube, wyjaśniając, że jest instytucją edukacyjną i że jest to część badań Archiwum MEMRI Lantos Anti-Semitism and Holocaust Denial, które ujawnia antysemityzm w świecie arabskim i muzułmańskim i dostarcza informacyjnej infrastruktury dla polityki i strategii przeciwdziałania antysemityzmowi.

YouTube odrzuciła to odwołanie: „Po dalszym przeglądzie treści ustaliliśmy, że twoje wideo istotnie narusza nasze Wytyczne dla społeczności i podtrzymaliśmy nasza pierwotną decyzję”.

Należy zauważyć, że na koniec każdego klipu MEMRI TV piszemy: „MEMRI jest bezstronnym, niezależnym instytutem badawczym, prowadzącym badania, analizy i tłumaczenia oryginalnych materiałów, obejmujących szeroki wachlarz spraw, włącznie z terroryzmem i trendami ideologicznymi na Bliskim Wschodzie. Te klipy są dostarczane jako służba publiczna międzynarodowej publiczności, by przerzucić most nad przepaścią językową i lepiej edukować i informować. Materiał z wypowiedziami terrorystów i ekstremistów jest dostarczany, by ostrzec przed zagrożeniami i w żaden sposób nie stanowi poparcia takich działań”.

YouTube usunęła poprzedni kanał YouTube MEMRI – który miał ponad 60 tysięcy prenumeratorów i setki milionów otwarć

Poprzedni kanał YouTube MEMRI, który miał ponad 60 tysięcy prenumeratorów i setki milionów otwarć, został zamknięty w lipcu 2016 r.; mimo licznych odwołań MEMRI i próśb o informację, by rozwiązać sporne kwestie i odzyskać dostęp do konta, nigdy nam się to nie udało.

Artykuł opublikowany 2 marca 2017 r. przez pismo „Tablet”, Why Is YouTube Punishing People Who Translate and Expose Anti-Semitism on Its Platform? [Dlaczego YouTube karze ludzi, którzy tłumaczą i demaskują antysemityzm na jej platformie?] naświetlił sprawę zamknięcia naszego konta na YouTube. W artykule napisano: „Przez lata YouTube zdejmowała wideo, które tłumaczą i demaskują antysemityzm, i karała tych, którzy je zamieszczali. Być może najbardziej godną uwagi ofiarą tej cenzury jest MEMRI, Middle East Media Research Institute”.

W artykule opisano następnie znaczenie pracy MEMRI: „MEMRI tłumaczy programy telewizyjne i artykuły z mediów z całego Bliskiego Wschodu, naświetlając zarówno bigoterię, jak wypowiedzi tych działaczy, którzy próbują z nią walczyć”. Wyjaśniono także system oflagowywania YouTube i jak może zostać zamknięte konto, jak stało się to z MAMRI: „System YouTube do identyfikowania problematycznych treści polega na flagowaniu przez użytkowników filmów, które są w domniemaniu nie do przyjęcia. Personel YouTube przegląda następnie te raporty i usuwa treści według własnego uznania. Niestety, ten proces z łatwością mogą wykorzystać ci bigoci i ich sympatycy, którzy nie chcą, by materiały MEMRI były dostępne”.

MEMRI zwraca się do YouTube o uchylenie niesłusznie zastosowanego ostrzeżenia wobec swojego kanału

MEMRI jest jedyną organizacją na świecie, która wszechstronnie monitoruje antysemityzm w druku i na antenie, w systemach edukacyjnych i podręcznikach szkolnych i w piątkowych kazaniach w meczetach w świecie arabskim i muzułmańskim, i tworzy setki raportów i filmów wideo z materiałów, jakie znalazła. MEMRI’s Lantos Archives on Anti-Semitism and Holocaust Denial to największe na świecie archiwum materiałów przetłumaczonych z arabskiego, farsi, tureckiego i urdu/pasztu za ostatnie dwadzieścia lat.

Należy wspomnieć, że w przeszłości MEMRI spotykał się z pracownikami YouTube, by dyskutować kwestię dżihadystycznych i antysemickich treści na tej platformie. MEMRI prowadzi rozległe badania tego tematu, włącznie z tym jak YouTube pozwala organizacjom uznanym przez USA za terrorystyczne, wśród nich Hamasowi i Hezbollahowi, na utrzymywanie wielu kont – łamiąc w ten sposób własne Zasady i Wytyczne dla społeczności.

MEMRI ściśle współpracuje z wiodącymi organami poświęconymi problemowi antysemityzmu, takimi jak United States Holocaust Memorial Museum i Jad Washem Israel Holocaust Memorial, i innymi. MEMRI współpracuje także w tej sprawie z Departamentem Stanu USA i członkami Kongresu z obu partii, wśród nich byłą Spikerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, byłym przewodniczącym Komisji Budżetu Izby Paulem Ryanem, byłym przywódcą Większości Stenym Hoyerem, wiceprezydentem USA, Josephem R. Bidenem, byłą sekretarz stanu Hillary Clinton, senatorem Johnem McCain, byłym sekretarzem stanu Johnem Kerrym i byłym Przywódca Większości w Senacie Harrym Reidem.

Obejrzyj klip MEMRI TV „Uczony z Gazy, Chaled Hany Morszid, podczas  ‘Marszu Powrotu’ wzywa do wymachiwania mieczem dżihadu, do walki z Żydami”

Poniżej jest pełen tekst klipu MEMRI TV, który YouTube usunęła z kanału YouTube MEMRI.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej:

Chaled Hany Morszid: Allah wspomniał wrogość Żydów wobec islamu i muzułmanów w Swojej książce, mówiąc: „Przekonasz się, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli, to Żydzi”. […]

Prorok Mahomet nie traktował lekko swoich stosunków z nimi. Jego chytry sposób zajmowania się nimi miał zrobić z nich przykład. Kiedy Żyd próbował naruszyć honor muzułmańskiej kobiety, muzułmanie powstali zbrojnie, by walczyć z Żydami i wygnać ich z Medyny. Plemię Banu Kajnuka należało do najodważniejszych Żydów. To byli odważni ludzie wojny. Kiedy jednak zaczęli okazywać wrogość wobec islamu i muzułmanów, Prorok Mahomet wygnał ich z Medyny, wykorzeniając ich całkowicie. Podobnie, kiedy Żydzi z plemienia Kurajza złamali traktat z Prorokiem Mahometem, Prorok Mahomet unicestwił ich do ostatniego.

Najlepszym sposobem opisania traktowania Żydów przez Proroka jest przemoc i siła wobec Żydów. To powinni wiedzieć wszyscy muzułmanie. Stosunki miedzy nami i nimi to wieczna wrogość. Żydzi nigdy nie ustaną w tej wrogości, chyba że wymachuje się mieczem dżihadu na rzecz Allaha i robi się z nich przykład, jak to zrobił Prorok Mahomet.

[…]

Wzywam wszystkich muzułmanów: Nie stójcie bezczynnie i nie pozwalajcie tym Żydom szerzyć zepsucia na ziemi. [Musicie] dokonywać wspaniałych czynów przeciwko nim. Jednym z największych obowiązków i jedną z najlepszych postaci oddawania czci w naszych czasach jest walka z tymi Żydami.