Osama Hamdan z Biura Politycznego Hamasu podczas sympozjum z dnia 5 maja 2024 r., które zostało pokazane na kanale YouTube Masar Badil, omówił swoją wizję wojny „Potop Al-Aksa” z Izraelem, która rozpoczęła się 7 października. Powiedział, że Hamas utrzymuje kontakt z Rosją i Chinami oraz że siła „osi oporu” służy ich międzynarodowej roli. Hamdan powiedział potem, że następną fazą wojny będzie opór na Zachodnim Brzegu. Stwierdził, że po 7 października jest jasne, że dyskusja może dotyczyć jedynie Palestyny ​​od rzeki do morza, ze zlikwidowaniem Izraela. Jak jednak zastrzegł, nie oznacza to „unicestwienia” Izraelczyków; mogą oni pozostać obywatelami państwa palestyńskiego lub rezydentami-obcokrajowcami, o ile będą szanować jego prawa.

Na sympozjum przemawiała także Charlotte Kates, międzynarodowa koordynatorka Samidoun, aresztowana przez kanadyjskie organy ścigania po przemówieniu, w którym chwaliła 7 października. Kates jest żoną Chaleda Barakata, mieszkającego w Kanadzie byłego funkcjonariusza LFWP, który zasiada także w komitecie wykonawczym Masar Badil, Ruchu Alternatywnej Drogi Rewolucji Palestyńskiej.

Aby zobaczyć klip z udziałem wysokiego rangą funkcjonariusza Hamasu, Osamy Hamdana, kliknij tutaj. 

„Rosja i Chiny zapewniły [nam] dobrą ochronę w Organizacji Narodów Zjednoczonych przed amerykańską próbą kryminalizacji ruchu oporu”

Osama Hamdan: Jeśli chodzi o międzynarodowe gwarancje [proponowanego porozumienia o zawieszeniu broni], byliśmy w bezpośrednim kontakcie z Chinami i Rosją i wielokrotnie prosiliśmy o ich interwencję. Rzeczywiście interweniowali, ale zawsze było to utrudniane przez Amerykanie.

[…]

Poprosiliśmy nawet, aby wśród gwarantów znalazła się Republika Południowej Afryki i Brazylia. Rozszerzanie zakresu interwencji krajów, które wspierają prawa Palestyny, w każdym razie służy naszej sprawie.

[…]

Rosja i Chiny zapewniły [nam] dobrą ochronę w Organizacji Narodów Zjednoczonych przed amerykańską próbą kryminalizacji oporu za pomocą rezolucji Rady Bezpieczeństwa. [Rosja i Chiny] zbudowały barierę, która uniemożliwiała administracji USA korzystanie z tej międzynarodowej instytucji, by zaszkodzić palestyńskiemu ruchowi oporu i zwrócić się przeciwko prawom Palestyny. Osiągnięto to dzięki kontaktom z tymi dwoma krajami, ale także w wyniku wizji tych dwóch krajów.

[…]

„Chiny i Rosja rozumieją, że siła tej osi [oporu] służy ich międzynarodowej roli”

Jeśli chodzi o oś oporu, myślę, że Chiny i Rosja rozumieją, że siła tej osi służy ich międzynarodowej roli.

[…]

Rola Chin i Rosji w tej konfrontacji była dla nas korzystna. Życzymy sobie, aby ta rola dalej się rozwijała i będziemy wdzięczni za wsparcie każdego, kto będzie mógł nad tym pracować.

[…]

„Następnym etapem będzie Zachodni Brzeg i jego opór”

Opór na Zachodnim Brzegu ma jeszcze przed sobą długą drogę, aby przywrócić rolę, jaką odgrywał w latach 2002–2003. Jest do tego zdolny.

Wierzę, że następnym etapem będzie etap Zachodniego Brzegu i jego oporu. To nie jest przypadkowa analiza, ale uświadomienie sobie faktów na miejscu, zarówno w odniesieniu do Hamasu, jak i innych frakcji ruchu oporu. To jest jeden naszych priorytetów na kolejnym etapie, jako palestyńskiego oporu.

[…]

Uważam, że po 7 października nikt nie będzie mówił o niczym innym jak tylko o wolnej Palestynie – od Rzeki do Morza i że reżim okupujący Palestynę musi zostać zdemontowany. Tutaj powinniśmy jasno powiedzieć, że mówiąc o demontażu tej okupacji i rasistowskiego tworu, nie mówimy o unicestwieniu, jak w narracjach, które Izraelczycy próbują rozpowszechniać. Demontaż tego tworu oznacza, że ​​wszystko wróci do tego, jak powinno być. Kiedy na ziemi Palestyny ​​pojawi się państwo palestyńskie, każdy, kto chce być obywatelem tego państwa, bez względu na wyznawaną religię czy orientację polityczną i ideologiczną, będzie mile widziany a kto chce być obcokrajowcem w tym państwie i szanować jego prawa, będzie również mile widziany.