19 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Al-Umma w Gazie odbyła się konferencja zatytułowana „Suwerenność Palestyny, zmienne strategiczne i przyszłe drogi”. Wśród mówców na konferencji byli szef biura politycznego Hamasu Isma’il Hanija, członek biura politycznego Moussa Abu Marzouk i inni. W swoich wystąpieniach odnieśli się do zmian zachodzących na świecie i w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w Ukrainie. Ocenili, że po tej wojnie Ameryka prawdopodobnie straci swoją globalną hegemonię, co spowoduje wielobiegunowy porządek świata. W tej sytuacji przedstawiciele Hamasu podkreślali wagę otwarcia się na rywali Ameryki, Rosję i Chiny, oraz nawiązania strategicznych sojuszy ze wszystkimi siłami, które wspierają ruch oporu, w celu osiągnięcia wyzwolenia Palestyny ​​i prawa do powrotu. Przewidywali, że zmiany, jakie dzieją się na arenie międzynarodowej i wyłonienie się wielobiegunowego porządku świata będą miały pozytywny wpływ na świat arabski i muzułmański, a szczególnie na sprawę palestyńską.

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty wystąpień Haniji i Abu Marzouka na tej konferencji.

Logo konferencji „Palestyńska suwerenność, strategiczne zmienne i przyszłe drogi” (Źródło: Uou.edu.ps, 19 czerwca 2022 r.)

Lider Hamasu Isma’il Hanija: Świat stanie się wielobiegunowy, kładąc kres erze jednobiegunowej, która dyktowała politykę międzynarodową; Musimy otworzyć się na Chiny, Rosję, Iran i wszystkie kraje, które sprzeciwiają się polityce Izrael-USA

Poniżej znajduje się tłumaczenie raportu na oficjalnej stronie internetowej Hamasu na temat przemówienia Ismaila Haniji na konferencji:

„Szef biura politycznego Hamasu Isma’il Hanija wezwał strategów i decydentów do skupienia się na kilku ważnych zmiennych i wzięcia pod uwagę ich oraz ich skutków w celu zbudowania przyszłej palestyńskiej wizji strategicznej… Stwierdził, że ‘pierwsza zmienna na palestyńskim poziomie jest ucieleśniona w wynikach kampanii Miecz Jerozolimy [walki Izrael-Hamas w maju 2021 r.], która była posunięciem wysokiej jakości i strategicznym punktem zwrotnym w konflikcie z wrogiem syjonistycznym’. Dodał, że wyniki te są bardzo wyraźne, zarówno jeśli chodzi o jedność ziemi i ludu, jak i o zrównanie siły reprezentowanej przez [ruch] oporu ze świętością reprezentowaną przez Jerozolimę i meczet Al-Aksa. Powiedział też, że kwestia [palestyńska] odzyskała swój szanowany status na poziomie [islamskiej] umma, jak też uwagę świata, oraz że Jerozolima i Al-Aksa są raz jeszcze osią konfliktu z wrogiem.  

Przywódca ruchu stwierdził, że druga zmienna jest związana z wycofaniem się Amerykanów z regionu na więcej niż jednej arenie, a w szczególności z wycofaniem się z Afganistanu. Dodał, że ‘nie ma wątpliwości, że amerykańska hegemoniczna potęga na świecie nie jest tak samo zdolna [jak kiedyś] do wywierania wpływu militarnego, obronnego i politycznego na różne regiony świata, w tym na nasz region arabski i islamski. Izrael – powiedział – został zdemaskowany [w swojej słabości] w Mieczu Jerozolimy i jest [również] zmniejszenie [zaangażowania] Ameryki, jako część jej przesunięcia i skierowania jej uwagi na nowe problemy, takie jak rywalizacja z Chinami i Rosją oraz z rosnącymi siłami na świecie. To są niezwykle ważne punkty zwrotne o strategicznych skutkach i konsekwencjach. Musimy je uważnie i starannie śledzić.

[Hanija] kontynuował: ‘Trzecią i najważniejszą zmienną jest wojna rosyjsko-ukraińska, która jest [w rzeczywistości] wojną między Rosją i jej obozem a ogólnie Zachodem, kierowanym przez USA. Jest to najszersza i najbardziej znacząca wojna w walce między obozami świata od końca II wojny światowej’. Podkreślając, że ‘po tej wojnie świat nie będzie już taki sam’ dodał: ‘Bez wątpienia świat stanie się wielobiegunowy i skończy się panująca obecnie era jednobiegunowa w polityce międzynarodowej i globalnej. Będzie to z pewnością bardzo ważna zmiana i wpłynie to zarówno na nasz region arabski i islamski, jak i na naszą sprawę [palestyńską] i naszą walkę z okupacją’.

Wskazał, że ‘czwartą zmienną jest… normalizacja i próby Izraela infiltracji regionu i tworzenia sojuszy wojskowych i bezpieczeństwa z niektórymi rządami arabskimi, w sposób, który najwyraźniej wyszedł poza normalizację [i dąży] do integracji [syjonistycznego] tworu w regionie i do reorganizacji regionu’.

Wyjaśnił, że w świetle tych czterech zmiennych priorytety strategiczne muszą koncentrować się na tych czterech tematach oporu; tworzeniu sojuszy strategicznych; przeniesieniu narodów [arabskich] ze strategii wspierania wyzwolenia [Palestyny] do strategii partnerstwa, i [okazywanie] otwartości na społeczność międzynarodową. Następnie podkreślił, że opór – w Gazie, na Zachodnim Brzegu, terytoriach z 1948 r. i poza [Palestyną] – jest najwyższym strategicznym priorytetem i dodał, że musi on uzyskać wsparcie i pomoc ze strony naszego ludu i poszukiwaczy wolności oraz że opór jest stalową kopułą dla obrony Jerozolimy, Al-Aksa, Zachodniego Brzegu, więźniów i mieszkańców terytoriów z 1948 r. [tj. izraelskich Arabów].

Powiedział, że istnieje potrzeba odwagi i ponownego wykucia strategicznych sojuszy, które skupią się na strategii [pokazania] otwartości wobec wszystkich, którzy wspierają ruch oporu [1] … Umma, [powiedział] musi ponownie przyjąć strategię partnerstwa i bezpośredniego zaangażowania w żądania wyzwolenia.

Hanija stwierdził, że narracja syjonistyczna nie jest już aktualna, że ​​status Izraela nie jest taki, jak kiedyś i że istnieją ważne zmienne, na których można się oprzeć, w tym otwartość na duże i wpływowe kraje, takie jak Chiny i Rosja, a także islamski Iran i wszystkie kraje, które sprzeciwiają się izraelsko-amerykańskiej polityce w regionie…

[Wreszcie] wyraził nadzieję, że konferencja zapewni ważny impuls dla konsolidacji przyszłych trendów i priorytetów strategicznych na poziomie palestyńskim, regionalnym i międzynarodowym, [będzie stanowić] punkt świetlny, a decydenci zaakceptują jej wnioski ”. [2]

Szef Biura Politycznego Hamasu, Ismail Hanija (Źródło: Hamas.ps/ar, 19 czerwca 2022)

Moussa Abu Marzouk: Wielobiegunowy porządek świata poprawi pozycję sprawy palestyńskiej

Jak wspomniano, urzędnik biura politycznego Hamasu Moussa Abu Marzouk wygłosił podobne uwagi podczas konferencji, wskazując, że wojna w Ukrainie może służyć sprawie palestyńskiej. Poniżej znajduje się tłumaczenie jego wypowiedzi, za stroną internetową Hamasu:

„Członek biura politycznego Hamasu, Moussa Abu Marzouk, powiedział podczas konferencji…: ‘Wciąż jesteśmy na etapie rewolucji i wyzwolenia – nie na etapie tworzenia państwa. Dlatego wyzwolenie Palestyny ​​i demontaż izraelskiej okupacji są potrzebne, abyśmy mogli omówić kwestie [dotyczące] suwerenności Palestyny. Suwerenność ta nie istnieje tak długo, jak okupacja pozostaje [częścią] palestyńskiego życia’. Zauważył dalej, że sprawa palestyńska nie jest odizolowana od wpływu środowisk zarówno bliskich, jak i dalekich, ponieważ wydarzenia regionalne i międzynarodowe mają bezpośredni wpływ na fazę wyzwolenia narodowego.

Stwierdzając, że Hamas utrzymuje szereg stosunków zagranicznych w swojej walce o wyzwolenie i [prawo] powrotu, powiedział, że jako ruch wyzwoleńczy monitoruje rozwój porządku światowego, w szczególności aktywność militarną Rosji na Ukrainie i konflikt Rosja-Zachód, jak również możliwość przejścia do nowego porządku światowego ograniczającego absolutną hegemonię Stanów Zjednoczonych, z której ‘Izrael’ czerpie swoją siłę [Hamas śledzi te wydarzenia, wyjaśnił] w nadziei, że wielobiegunowy porządek [świata] przyjdzie, co poprawi sytuację sprawy palestyńskiej.

Jeśli chodzi o normalizację [stosunków krajów arabskich z Izraelem], Abu Marzouk powiedział, że zimne stosunki przekształciły się w sojusze i wspólne ćwiczenia [wojskowe]… [w próbie] przekształcenia konfliktu w regionie z konfliktu między Arabami a Izraelem w konflikt między Arabami a Iranem.

Członek biura politycznego powiedział [dalej], że w maju 2021 r. ruch oporu przeprowadził honorową wojnę na dużą skalę [przeciwko Izraelowi, tj. Miecz Jerozolimy], ale środowisko regionalne i centralne mocarstwa w regionie działały na rzecz uniemożliwienia [Hamasowi] osiągnięcia politycznych korzyści z tej błogosławionej rundy walk. Zauważył, że interesy krajów, które związały się z [syjonistycznym] tworem i USA, uniemożliwiły niektórym z nich przyjęcie stanowiska wspierającego ludność palestyńską, jak przystałoby na status tych krajów”. [3]

Członek Biura Politycznego Hamasu, Mousa Abu Marzouk (Źródło: Hamas.ps, 19 czerwca 2022)


[1] Recently there have been conflicting reports about a possible revival of Hamas-Syria relations; Haniya’s statements might also be hinting at this.

[2] Hamas.ps/ar, June 19, 2022.

[3] Hamas.ps/ar, June 19, 2022.