Hamas próbuje ostatnio przejąć kontrolę nad dostawami i dystrybucją pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy, uznając, że taka kontrola ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego rządów i kontroli nad ludnością. [1] Wysiłki te zostały pobudzone doniesieniami, że Izrael i Autonomia Palestyńska (AP) są w kontakcie z uzbrojonymi klanami w Gazie w celu utworzenia lokalnych sił palestyńskich, które zastąpią administrację Hamasu i będą rozprowadzać pomoc humanitarną wśród ludności cywilnej. [2]

Z kilku raportów wynika, że ​​Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie (UNRWA) pomaga Hamasowi w jego wysiłkach zmierzających do przejęcia kontroli nad pomocą humanitarną oraz koordynuje ustalenia dotyczące dostarczania, zabezpieczania i dystrybucji pomocy bezpośrednio z funkcjonariuszami Hamasu. Na przykład doniesiono, że konwój 12 ciężarówek z pomocą wjechał do północnej Strefy Gazy w dniu 17 marca 2024 r., strzeżony przez uzbrojonych agentów podległych Hamasowi, po przygotowawczym spotkaniu koordynacyjnym pomiędzy przedstawicielami policji Hamasu i UNRWA, które odbyło się w szpitalu Al-Szifa w Gazie, 16 marca. W rozmowie z Reutersem wysoki rangą urzędnik ONZ otwarcie przyznał, że jego organizacja współpracuje z policją Hamasu. Jamie McGoldrick, Koordynator Pomocy Humanitarnej ONZ dla Okupowanych Terytoriów Palestyny, powiedział, że ONZ współpracuje z „Błękitną Policją” (tj. policją Hamasu), aczkolwiek „w sposób dyskretny”, ponieważ Izrael postrzega te siły jako część infrastruktury Hamasu. [3] Kilka arabskich mediów, w tym internetowa gazeta Rai Al-Youm, także donosiło o koordynacji między UNRWA i Hamasem oraz bezpośrednim zaangażowaniu Hamasu w zabezpieczanie konwojów z pomocą i dystrybucję pomocy. [4] Ponadto w nagraniu wideo zamieszczonym na kanale Telegram Sił Obrony Cywilnej Hamasu członek tych sił oświadczył, że jego ludzie zabezpieczyli konwój z 17 marca. [5]

Jednocześnie Hamas najwyraźniej próbuje ukryć swoje bezpośrednie zaangażowanie w dostarczanie pomocy i kontrolę nad nią w celu oszukania władz izraelskich i międzynarodowych, które prawdopodobnie będą się temu sprzeciwiać. Czyni to poprzez działanie poprzez pełnomocników, takich jak „Ludowe Komitety Obrony”, których członkowie wyraźnie zaznaczają, że podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu, oraz „klany palestyńskie”, które otwarcie zapewniają, że będą współpracować z Hamasem. [6]

Aby zobaczyć fragmenty filmu opublikowanego przez Siły Obrony Cywilnej Hamasu, kliknij na ten link: https://www.memri.org/tv/hamas-ministry-interior-palestinian-civil-defense-secures-aid-convoy-gaza


Zamaskowany bandyta strzeże ciężarówki z pomocą jadącą do północnej Strefy Gazy (Zdjęcie: Kanał telegramu Sił Obrony Cywilnej Hamasu: t.me/dcdgaza, 18 marca 2024 r.)


Uzbrojeni agenci eskortują konwój z pomocą humanitarną do północnej Strefy Gazy (Zdjęcie: Facebook.com/aljazeerachannel, 16 marca 2024)

Ten dokument przedstawia doniesienia dotyczące koordynacji pomiędzy Hamasem i UNRWA w zakresie dostarczania pomocy dla Strefy Gazy oraz wysiłków Hamasu mających na celu ukrycie swojego bezpośredniego zaangażowania w dystrybucję pomocy poprzez działanie przez pełnomocników.

Przedstawiciele UNRWA i Hamasu organizują spotkanie koordynacyjne w szpitalu Szifa

Jak powiedziano powyżej, Hamas czyni wysiłki, aby przejąć kontrolę nad pomocą docierającą do Strefy Gazy i nadzorować jej dystrybucję, uznając, że jest to niezbędne do utrzymania kontroli nad Strefą Gazy. W tym celu jej przedstawiciele odbyli niedawno spotkania koordynacyjne z przedstawicielami UNRWA, podczas których uzgodniono, że pomoc zostanie przekazana elementom lokalnym, takim jak siły plemienne – prawdopodobnie w celu ukrycia zaangażowania Hamasu – ale członkowie Hamasu będą nadzorować operacje.

18 marca palestyński portal informacyjny Ultrapal poinformował, że konwój składający się z 12 ciężarówek z pomocą, który wjechał do Gazy w nocy z 16 na 17 marca, przybył po spotkaniu koordynacyjnym, które odbyło się 16 marca w szpitalu Al-Szifa między przedstawicielami plemion i przedstawicielami UNRWA, w którym także „obecni byli przedstawiciele palestyńskich sił bezpieczeństwa [Hamasu] w Gazie”. Według raportu przedstawiciele Hamasu zgodzili się, że ciężarówki z pomocą „zostaną przyjęte przez [elementy] plemienne, które będą strzeżone przez ‘komitety nadzwyczajne’ składające się z uzbrojonych członków różnych frakcji, głównie Hamasu, które opracowały plan w terenie, aby zapobiec kradzieży pomocy i zapewnić, że dotrze ona do jak największej liczby osób.” [7] Doniesiono także, że w celu zapewnienia uporządkowanej dystrybucji pomocy „palestyńskie siły bezpieczeństwa” wydały wytyczne dla społeczeństwa i że „komitety nadzwyczajne” otrzymały polecenie podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko każdemu, kto spróbuje kradzieży pomocy lub zakłócenia jej dystrybucji. [8] Komitety te podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu [9], a kontekst jasno pokazuje, że „palestyńskie siły bezpieczeństwa” również należą do Hamasu.

„Popularne komitety obrony”, które eskortują ciężarówki z pomocą humanitarną: grupy w rzeczywistości należące do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hamasu

Jak wspomniano powyżej, Hamas próbuje ukryć swoje bezpośrednie zaangażowanie w dystrybucję pomocy, najwyraźniej w celu oszukania władz izraelskich i międzynarodowych, które mogą sprzeciwić się temu zaangażowaniu, ponieważ jest to sposób na utrzymanie kontroli Hamasu nad Strefą Gazy. Dodatkowym celem może być ochrona agentów Hamasu przed izraelskimi atakami. Podstawową metodą stosowaną w tym celu przez Hamas jest zatrudnianie organizacji, które pozornie nie mają z nim powiązań. Wśród tych organizacji znajdują się „Ludowe Komitety Obrony”, które Hamas założył w lutym 2024 r. w następstwie masowego splądrowania ciężarówek z pomocą humanitarną przez ludność cywilną [10] oraz krytyki, z jaką spotkał się Hamas po doniesieniach, że jego agenci przejmują pomoc i sprzedają ją cywilom dla zysku. [11]

Ludowe Komitety Obrony składają się z zamaskowanych mężczyzn, na ogół uzbrojonych w pałki lub karabiny, których zadaniem jest pomaganie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu w zarządzaniu pomocą humanitarną oraz w postępowaniu ze złodziejami i sprzedawcami, którzy zawyżają ceny towarów. Typowa grupa Ludowego Komitetu Obrony składa się z kilku agentów uzbrojonych w pałki, na czele któryej stoi agent uzbrojony w karabin.

Chociaż członkowie tych komitetów podają się za ochotników [12] , otwarcie stwierdzają, że podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu. Na przykład w jednym filmie rozpowszechnionym w mediach społecznościowych uzbrojony agent Ludowego Komitetu Obrony twierdzi, że komitety zostały powołane „aby pomagać ministerstwu spraw wewnętrznych [Hamasu]”. [13] Jest oczywiste, że grupy te stanowią próbę ukrycia przez Hamas swojego bezpośredniego zaangażowania w „zabezpieczanie” konwojów z pomocą humanitarną. Należy również zauważyć, że trudno jest odróżnić agentów Ludowego Komitetu Obrony od uzbrojonych i zamaskowanych bandytów, których widziano, jak przed utworzeniem komitetów brutalnie przechwytywali pomoc humanitarną.

Innym powodem wykorzystywania przez Hamas nieznanych grup, takich jak Ludowe Komitety Obrony, jest przypuszczalnie chęć ochrony swoich funkcjonariuszy policji przed atakami Izraela. Według libańskiej gazety „Al-Akhbar ” frakcje palestyńskie w Rafah zgodziły się na utworzenie „ludowych komitetów”, które zajmowałyby się dystrybucją pomocy humanitarnej w obiektach UNRWA bez otwartego zaangażowania funkcjonariuszy policji Hamasu, w obawie, że funkcjonariusze zostaną zaatakowani przez Izrael. [14]


Agenci uzbrojeni w pałki eskortują konwój z pomocą humanitarną do północnej Strefy Gazy (Zdjęcie: Facebook.com/aljazeerachannel, 16 marca 2024)

Hamas zwerbował także lokalne klany do pomocy w dystrybucji pomocy humanitarnej

Aby ukryć swoje wysiłki mające na celu przejęcie kontroli nad pomocą humanitarną docierającą do Strefy Gazy, Hamas zatrudnia również lokalne klany. Co więcej, w świetle doniesień, że lokalne plemiona zbrojne kontaktowały się z Izraelem i Autonomią Palestyńską w celu utworzenia lokalnych sił palestyńskich, które zamiast dla Hamasu będą rozdawać pomoc humanitarną ludności cywilnej, plemiona te najwyraźniej są między młotem a kowadłem i muszą dołożyć wszelkich starań, aby bronić się przed oskarżeniami Hamasu o współpracę z Izraelem i AP. Wydaje się, że niektóre z tych klanów w dalszym ciągu współpracują z Hamasem, czego dowodem jest oświadczenie opublikowane przez Najwyższą Radę Plemion w Strefie Gazy, w którym stwierdza się, że plemiona nie chcą współpracować z Izraelem przez przyjęcie odpowiedzialności za dystrybucję pomocy humanitarnej oraz że musi tego dokonać wyłącznie rząd Hamasu. [15]

Dalsze doniesienia o pomocy humanitarnej, która dotarła do Gazy w nocy z 16 na 17 marca, sugerują, że Hamas koordynował przekazywanie pomocy nie tylko z opisanymi powyżej Ludowymi Komitetami Obrony, ale także z elementami plemiennymi. Na przykład gazeta Al-Arabi Al-Jadid doniosła, że konwój przybył do magazynów UNRWA pod eskortą „członków plemienia i pracowników ochrony”. [16] Sieć Al-Dżazira również poinformowała, że ​​przybycie konwoju było z wyprzedzeniem koordynowane przez „starszych członków plemienia” i urzędników ONZ, a konwój był eskortowany przez „palestyńskie siły bezpieczeństwa w Gazie”. [17]

Kanał Telegramu „Front na tyłach” prowadzony przez ministerstwo spraw wewnętrznych Hamasu [18] udostępnił 17 marca post wychwalający „wysiłki komitetów ludowych” i współpracę „rodzin” (tj. klanów), które umożliwiły przybycie konwoju, co transmitowano na żywo w Al-Dżazirze. [19]

 

 

[1] It should be noted that reports continue to be published about protests in the Gaza Strip against the Hamas authorities. See MEMRI TV Clip No. 10961, Anti-Hamas Protests In The Gaza Strip: The People Want To Topple Hamas; Sinwar – You Are A Collaborator, Traitor; Haniyeh – We Want To Return Home; Osama Hamdan – Come Back From Lebanon, February 1, 2024.

[2] See MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1755, Tensions Between Hamas And Palestinian Authority, And Between Hamas And Gaza Elements That Are Challenging It, March 19, 2024.

[3] Reuters.com, March 20, 2024.

[4] According to the Rai Al-Youm report, the March 17 aid convoy was guarded by the „Hamas police.” Raialyoum.com, March 17, 2024.

[5] T.me/dcdgaza, March 18, 2024.

[6] These attempts at deception have apparently been successful. Some reports in the Arab media claim that the delivery of humanitarian aid is carried out in coordination with local elements, such as „the Popular Committees” or „Palestinian clans” in the Gaza Strip, with no mention of any involvement by the Hamas government or its apparatuses. For example, a report on the Saudi news website Independent Arabia quoted the spokesman for the Hamas Civil Defense Force, Mahmoud Bassal, as saying that „those who coordinated [with the UN] to enable the arrival of this aid are groups of clans and civilians, overseen by the Popular Committees and by [representatives of] the neighborhoods and the mukhtars, with no presence or involvement of the security apparatuses of the [Hamas] government in Gaza.” Independentarabia.com, March 18, 2024.

[7] The report states that the ones who were responsible for disrupting the delivery of aid to the northern Strip in the past months were „gangs” and clans that oppose Hamas. This appears to be a case of apologetics, aimed at exonerating Hamas of responsibility for incidents in which the aid was seized, including by its own apparatuses.

[8] Ultrapal.ultrasawt.com, March 18, 2024.

[9] T.me/moigovps, May 12, 2023.

[10] These incidents of plundering were so extreme that the UN World Food Program halted its distribution of humanitarian aid in the northern Gaza Strip. See: Wfp.org, February 20, 2024.

[11] See MEMRI Special Dispatch No. 11024 – Growing Criticism Of Hamas And Its Officials By Gaza Residents: They Brought A Needless War Upon Us; Our Lives Are Worthless In Their Eyes; We Yearn To See The End Of Hamas – December 18, 2023.

[12] As stated, for instance, by one of these operatives to France24. See France24.com, March 6, 2024. The use of anonymous individuals in civilian clothing is a known tactic of Hamas and other Gaza-based terror groups. For example, it is obvious that the various „units” that participated in the Right of Return Marches in 2018-2021 were operating on the orders of Hamas’s leadership and that their key operatives were members of Hamas’s military wing who simply „took off their uniforms,” as described by Hamas’ leader in Gaza Yahya Sinwar. See MEMRI Special Dispatch No. 7476 – The 'Great Return March’ Campaign: An Initiative Sponsored By Hamas, Whose Goal Was To Breach The Border Fence, Penetrate Israeli Territory – May 18, 2018.

[13] T.me/mahmoudallouh90, February 28, 2024.

[14] Al-akhbar.com, March 18, 2024.

[15] Aljazeeramubasher.net, March 16, 2024.

[16] Alaraby.co.il, March 18, 2024. Twitter.com/alaraby_ar, March 16, 2024.

[17] Aljazeera.net, March 17, 2024.

[18] For examples of announcements to the people of Gaza by the „Home Front” headquarters, see MEMRI reports: Special Dispatch No. 10861 – Hamas Calls On Residents Of Northern Gaza Strip Not To Evacuate, Says Israel’s Warning Is 'Psychological Warfare’ – October 13, 2023; Special Dispatch No. 10847 – Hamas And Palestinian Islamic Jihad To Gaza Strip Residents: Do Not Evacuate From Areas About To Be Targeted In Airstrikes –  October 10, 2023; Special Dispatch No. 10690 – Hamas Encourages Young Children To Visit Weapon Exhibitions In Gaza – July 3, 2023.

[19] Facebook.com/aljazeerachannel, March 16, 2024; T.me/aljabhaldakhliagaza, March 17, 2024.

Hamas próbuje ostatnio przejąć kontrolę nad dostawami i dystrybucją pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy, uznając, że taka kontrola ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego rządów i kontroli nad ludnością. [1] Wysiłki te zostały pobudzone doniesieniami, że Izrael i Autonomia Palestyńska (AP) są w kontakcie z uzbrojonymi klanami w Gazie w celu utworzenia lokalnych sił palestyńskich, które zastąpią administrację Hamasu i będą rozprowadzać pomoc humanitarną wśród ludności cywilnej. [2]

Z kilku raportów wynika, że ​​Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie (UNRWA) pomaga Hamasowi w jego wysiłkach zmierzających do przejęcia kontroli nad pomocą humanitarną oraz koordynuje ustalenia dotyczące dostarczania, zabezpieczania i dystrybucji pomocy bezpośrednio z funkcjonariuszami Hamasu. Na przykład doniesiono, że konwój 12 ciężarówek z pomocą wjechał do północnej Strefy Gazy w dniu 17 marca 2024 r., strzeżony przez uzbrojonych agentów podległych Hamasowi, po przygotowawczym spotkaniu koordynacyjnym pomiędzy przedstawicielami policji Hamasu i UNRWA, które odbyło się w szpitalu Al-Szifa w Gazie, 16 marca. W rozmowie z Reutersem wysoki rangą urzędnik ONZ otwarcie przyznał, że jego organizacja współpracuje z policją Hamasu. Jamie McGoldrick, Koordynator Pomocy Humanitarnej ONZ dla Okupowanych Terytoriów Palestyny, powiedział, że ONZ współpracuje z „Błękitną Policją” (tj. policją Hamasu), aczkolwiek „w sposób dyskretny”, ponieważ Izrael postrzega te siły jako część infrastruktury Hamasu. [3] Kilka arabskich mediów, w tym internetowa gazeta Rai Al-Youm, także donosiło o koordynacji między UNRWA i Hamasem oraz bezpośrednim zaangażowaniu Hamasu w zabezpieczanie konwojów z pomocą i dystrybucję pomocy. [4] Ponadto w nagraniu wideo zamieszczonym na kanale Telegram Sił Obrony Cywilnej Hamasu członek tych sił oświadczył, że jego ludzie zabezpieczyli konwój z 17 marca. [5]

Jednocześnie Hamas najwyraźniej próbuje ukryć swoje bezpośrednie zaangażowanie w dostarczanie pomocy i kontrolę nad nią w celu oszukania władz izraelskich i międzynarodowych, które prawdopodobnie będą się temu sprzeciwiać. Czyni to poprzez działanie poprzez pełnomocników, takich jak „Ludowe Komitety Obrony”, których członkowie wyraźnie zaznaczają, że podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu, oraz „klany palestyńskie”, które otwarcie zapewniają, że będą współpracować z Hamasem. [6]

Aby zobaczyć fragmenty filmu opublikowanego przez Siły Obrony Cywilnej Hamasu, kliknij na ten link: https://www.memri.org/tv/hamas-ministry-interior-palestinian-civil-defense-secures-aid-convoy-gaza

Zamaskowany bandyta strzeże ciężarówki z pomocą jadącą do północnej Strefy Gazy (Zdjęcie: Kanał telegramu Sił Obrony Cywilnej Hamasu: t.me/dcdgaza, 18 marca 2024 r.)

Uzbrojeni agenci eskortują konwój z pomocą humanitarną do północnej Strefy Gazy (Zdjęcie: Facebook.com/aljazeerachannel, 16 marca 2024)

Ten dokument przedstawia doniesienia dotyczące koordynacji pomiędzy Hamasem i UNRWA w zakresie dostarczania pomocy dla Strefy Gazy oraz wysiłków Hamasu mających na celu ukrycie swojego bezpośredniego zaangażowania w dystrybucję pomocy poprzez działanie przez pełnomocników.

Przedstawiciele UNRWA i Hamasu organizują spotkanie koordynacyjne w szpitalu Szifa

Jak powiedziano powyżej, Hamas czyni wysiłki, aby przejąć kontrolę nad pomocą docierającą do Strefy Gazy i nadzorować jej dystrybucję, uznając, że jest to niezbędne do utrzymania kontroli nad Strefą Gazy. W tym celu jej przedstawiciele odbyli niedawno spotkania koordynacyjne z przedstawicielami UNRWA, podczas których uzgodniono, że pomoc zostanie przekazana elementom lokalnym, takim jak siły plemienne – prawdopodobnie w celu ukrycia zaangażowania Hamasu – ale członkowie Hamasu będą nadzorować operacje.

18 marca palestyński portal informacyjny Ultrapal poinformował, że konwój składający się z 12 ciężarówek z pomocą, który wjechał do Gazy w nocy z 16 na 17 marca, przybył po spotkaniu koordynacyjnym, które odbyło się 16 marca w szpitalu Al-Szifa między przedstawicielami plemion i przedstawicielami UNRWA, w którym także „obecni byli przedstawiciele palestyńskich sił bezpieczeństwa [Hamasu] w Gazie”. Według raportu przedstawiciele Hamasu zgodzili się, że ciężarówki z pomocą „zostaną przyjęte przez [elementy] plemienne, które będą strzeżone przez ‘komitety nadzwyczajne’ składające się z uzbrojonych członków różnych frakcji, głównie Hamasu, które opracowały plan w terenie, aby zapobiec kradzieży pomocy i zapewnić, że dotrze ona do jak największej liczby osób.” [7] Doniesiono także, że w celu zapewnienia uporządkowanej dystrybucji pomocy „palestyńskie siły bezpieczeństwa” wydały wytyczne dla społeczeństwa i że „komitety nadzwyczajne” otrzymały polecenie podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko każdemu, kto spróbuje kradzieży pomocy lub zakłócenia jej dystrybucji. [8] Komitety te podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu [9], a kontekst jasno pokazuje, że „palestyńskie siły bezpieczeństwa” również należą do Hamasu.

„Popularne komitety obrony”, które eskortują ciężarówki z pomocą humanitarną: grupy w rzeczywistości należące do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hamasu

Jak wspomniano powyżej, Hamas próbuje ukryć swoje bezpośrednie zaangażowanie w dystrybucję pomocy, najwyraźniej w celu oszukania władz izraelskich i międzynarodowych, które mogą sprzeciwić się temu zaangażowaniu, ponieważ jest to sposób na utrzymanie kontroli Hamasu nad Strefą Gazy. Dodatkowym celem może być ochrona agentów Hamasu przed izraelskimi atakami. Podstawową metodą stosowaną w tym celu przez Hamas jest zatrudnianie organizacji, które pozornie nie mają z nim powiązań. Wśród tych organizacji znajdują się „Ludowe Komitety Obrony”, które Hamas założył w lutym 2024 r. w następstwie masowego splądrowania ciężarówek z pomocą humanitarną przez ludność cywilną [10] oraz krytyki, z jaką spotkał się Hamas po doniesieniach, że jego agenci przejmują pomoc i sprzedają ją cywilom dla zysku. [11]

Ludowe Komitety Obrony składają się z zamaskowanych mężczyzn, na ogół uzbrojonych w pałki lub karabiny, których zadaniem jest pomaganie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu w zarządzaniu pomocą humanitarną oraz w postępowaniu ze złodziejami i sprzedawcami, którzy zawyżają ceny towarów. Typowa grupa Ludowego Komitetu Obrony składa się z kilku agentów uzbrojonych w pałki, na czele któryej stoi agent uzbrojony w karabin.

Chociaż członkowie tych komitetów podają się za ochotników [12] , otwarcie stwierdzają, że podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hamasu. Na przykład w jednym filmie rozpowszechnionym w mediach społecznościowych uzbrojony agent Ludowego Komitetu Obrony twierdzi, że komitety zostały powołane „aby pomagać ministerstwu spraw wewnętrznych [Hamasu]”. [13] Jest oczywiste, że grupy te stanowią próbę ukrycia przez Hamas swojego bezpośredniego zaangażowania w „zabezpieczanie” konwojów z pomocą humanitarną. Należy również zauważyć, że trudno jest odróżnić agentów Ludowego Komitetu Obrony od uzbrojonych i zamaskowanych bandytów, których widziano, jak przed utworzeniem komitetów brutalnie przechwytywali pomoc humanitarną.

Innym powodem wykorzystywania przez Hamas nieznanych grup, takich jak Ludowe Komitety Obrony, jest przypuszczalnie chęć ochrony swoich funkcjonariuszy policji przed atakami Izraela. Według libańskiej gazety „Al-Akhbar ” frakcje palestyńskie w Rafah zgodziły się na utworzenie „ludowych komitetów”, które zajmowałyby się dystrybucją pomocy humanitarnej w obiektach UNRWA bez otwartego zaangażowania funkcjonariuszy policji Hamasu, w obawie, że funkcjonariusze zostaną zaatakowani przez Izrael. [14]

Agenci uzbrojeni w pałki eskortują konwój z pomocą humanitarną do północnej Strefy Gazy (Zdjęcie: Facebook.com/aljazeerachannel, 16 marca 2024)

Hamas zwerbował także lokalne klany do pomocy w dystrybucji pomocy humanitarnej

Aby ukryć swoje wysiłki mające na celu przejęcie kontroli nad pomocą humanitarną docierającą do Strefy Gazy, Hamas zatrudnia również lokalne klany. Co więcej, w świetle doniesień, że lokalne plemiona zbrojne kontaktowały się z Izraelem i Autonomią Palestyńską w celu utworzenia lokalnych sił palestyńskich, które zamiast dla Hamasu będą rozdawać pomoc humanitarną ludności cywilnej, plemiona te najwyraźniej są między młotem a kowadłem i muszą dołożyć wszelkich starań, aby bronić się przed oskarżeniami Hamasu o współpracę z Izraelem i AP. Wydaje się, że niektóre z tych klanów w dalszym ciągu współpracują z Hamasem, czego dowodem jest oświadczenie opublikowane przez Najwyższą Radę Plemion w Strefie Gazy, w którym stwierdza się, że plemiona nie chcą współpracować z Izraelem przez przyjęcie odpowiedzialności za dystrybucję pomocy humanitarnej oraz że musi tego dokonać wyłącznie rząd Hamasu. [15]

Dalsze doniesienia o pomocy humanitarnej, która dotarła do Gazy w nocy z 16 na 17 marca, sugerują, że Hamas koordynował przekazywanie pomocy nie tylko z opisanymi powyżej Ludowymi Komitetami Obrony, ale także z elementami plemiennymi. Na przykład gazeta Al-Arabi Al-Jadid doniosła, że konwój przybył do magazynów UNRWA pod eskortą „członków plemienia i pracowników ochrony”. [16] Sieć Al-Dżazira również poinformowała, że ​​przybycie konwoju było z wyprzedzeniem koordynowane przez „starszych członków plemienia” i urzędników ONZ, a konwój był eskortowany przez „palestyńskie siły bezpieczeństwa w Gazie”. [17]

Kanał Telegramu „Front na tyłach” prowadzony przez ministerstwo spraw wewnętrznych Hamasu [18] udostępnił 17 marca post wychwalający „wysiłki komitetów ludowych” i współpracę „rodzin” (tj. klanów), które umożliwiły przybycie konwoju, co transmitowano na żywo w Al-Dżazirze. [19]


 

[1] It should be noted that reports continue to be published about protests in the Gaza Strip against the Hamas authorities. See MEMRI TV Clip No. 10961, Anti-Hamas Protests In The Gaza Strip: The People Want To Topple Hamas; Sinwar – You Are A Collaborator, Traitor; Haniyeh – We Want To Return Home; Osama Hamdan – Come Back From Lebanon, February 1, 2024.

[2] See MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1755, Tensions Between Hamas And Palestinian Authority, And Between Hamas And Gaza Elements That Are Challenging It, March 19, 2024.

[3] Reuters.com, March 20, 2024.

[4] According to the Rai Al-Youm report, the March 17 aid convoy was guarded by the „Hamas police.” Raialyoum.com, March 17, 2024.

[5] T.me/dcdgaza, March 18, 2024.

[6] These attempts at deception have apparently been successful. Some reports in the Arab media claim that the delivery of humanitarian aid is carried out in coordination with local elements, such as „the Popular Committees” or „Palestinian clans” in the Gaza Strip, with no mention of any involvement by the Hamas government or its apparatuses. For example, a report on the Saudi news website Independent Arabia quoted the spokesman for the Hamas Civil Defense Force, Mahmoud Bassal, as saying that „those who coordinated [with the UN] to enable the arrival of this aid are groups of clans and civilians, overseen by the Popular Committees and by [representatives of] the neighborhoods and the mukhtars, with no presence or involvement of the security apparatuses of the [Hamas] government in Gaza.” Independentarabia.com, March 18, 2024.

[7] The report states that the ones who were responsible for disrupting the delivery of aid to the northern Strip in the past months were „gangs” and clans that oppose Hamas. This appears to be a case of apologetics, aimed at exonerating Hamas of responsibility for incidents in which the aid was seized, including by its own apparatuses.

[8] Ultrapal.ultrasawt.com, March 18, 2024.

[9] T.me/moigovps, May 12, 2023.

[10] These incidents of plundering were so extreme that the UN World Food Program halted its distribution of humanitarian aid in the northern Gaza Strip. See: Wfp.org, February 20, 2024.

[11] See MEMRI Special Dispatch No. 11024 – Growing Criticism Of Hamas And Its Officials By Gaza Residents: They Brought A Needless War Upon Us; Our Lives Are Worthless In Their Eyes; We Yearn To See The End Of Hamas – December 18, 2023.

[12] As stated, for instance, by one of these operatives to France24. See France24.com, March 6, 2024. The use of anonymous individuals in civilian clothing is a known tactic of Hamas and other Gaza-based terror groups. For example, it is obvious that the various „units” that participated in the Right of Return Marches in 2018-2021 were operating on the orders of Hamas’s leadership and that their key operatives were members of Hamas’s military wing who simply „took off their uniforms,” as described by Hamas’ leader in Gaza Yahya Sinwar. See MEMRI Special Dispatch No. 7476 – The 'Great Return March’ Campaign: An Initiative Sponsored By Hamas, Whose Goal Was To Breach The Border Fence, Penetrate Israeli Territory – May 18, 2018.

[13] T.me/mahmoudallouh90, February 28, 2024.

[14] Al-akhbar.com, March 18, 2024.

[15] Aljazeeramubasher.net, March 16, 2024.

[16] Alaraby.co.il, March 18, 2024. Twitter.com/alaraby_ar, March 16, 2024.

[17] Aljazeera.net, March 17, 2024.

[18] For examples of announcements to the people of Gaza by the „Home Front” headquarters, see MEMRI reports: Special Dispatch No. 10861 – Hamas Calls On Residents Of Northern Gaza Strip Not To Evacuate, Says Israel’s Warning Is 'Psychological Warfare’ – October 13, 2023; Special Dispatch No. 10847 – Hamas And Palestinian Islamic Jihad To Gaza Strip Residents: Do Not Evacuate From Areas About To Be Targeted In Airstrikes –  October 10, 2023; Special Dispatch No. 10690 – Hamas Encourages Young Children To Visit Weapon Exhibitions In Gaza – July 3, 2023.

[19] Facebook.com/aljazeerachannel, March 16, 2024; T.me/aljabhaldakhliagaza, March 17, 2024.