Podczas wizyty w Sudanie we wrześniu 2009 r., szef biura politycznego Hamasu Chaled Maszal powiedział: „Mimo oblężenia, zamknięcia przejść [granicznych], wielkiego spisku [przeciwko Hamasowi] i flot Wschodu i Zachodu nie pozwalających nam na [zdobycie] broni, my, dzięki Allahowi, kupujemy, produkujemy i szmuglujemy ją. To nakazał nam Allah” [1] . Dwa miesiące później, na spotkaniu z przywódcami partii arabskich w Damaszku, Maszal oznajmił, że “na zewnątrz [my] w Gazie mówimy o pojednaniu i budowaniu, ale prawdą jest, że większość [naszych] pieniędzy i wysiłku kierujemy na opór i przygotowania militarne. Jesteśmy zaangażowani w opór” [2] .

Według Maszala produkcja broni w Gazie, wraz z zakupem broni i szmuglowaniem, trwa bez przerwy. Witryna internetowa Brygad Al-Kassam, militarnego skrzydła Hamasu [3], ma specjalną sekcję poświęconą produkcji broni przez Brygady w Gazie; obejmuje ona specyfikacje techniczne, fotografie i informację o procesie produkcyjnym i o użyciu tej broni przeciwko Izraelowi.

Strona wstępna do tej sekcji oznajmia, że dzięki nieustannemu rozwijaniu nowej broni Brygadom Al-Kassam udaje się trzymać Izrael w szachu: „Zaczynamy teraz obserwować jakościowe i ważne osiągnięcia w produkcji broni przeciwko syjonistycznemu wrogowi przez [ruch] oporu… zgodnie z prawem, które określa prawo do samoobrony, które Allah wpoił w człowieka od początków ludzkości. Ponadto uzbrojenie się i utrzymywanie broni uważane są za konieczność dżihadu, który jest obowiązkiem [religijnym]; a ponieważ wypełnianie obowiązku niesie nagrodę, zbrojenie i rozwijanie broni jest religijnym nakazem, za co Allah nagradza bojowników dżihadu.

Palestyński [ruch] oporu, z Brygadami Al-Kassam na czele, stara się skompensować wielkie upośledzenie możliwości zbrojenia się, z powodu którego cierpimy stając wobec nowoczesnego arsenału syjonistycznego wroga. Robi to przez wynajdowanie [wystarczająco] skutecznych środków alternatywnych, które dowodzą zdolności [ruchu oporu] do pohamowania syjonistycznego wroga i osiągnięcia równowagi terroru przeciwko niemu… [Brygady] Al-Kassam koncentrują się [na tym zadaniu] dzień i noc i dzięki kreatywności, jaką obdarzył ich Allah, ich czyste ręce nie ustają w rozwijaniu broni skromnymi środkami, które warte są odnotowania w annałach wojennych…”

Strona tej witryny, która poświęcona jest historii produkcji broni, omawia “wydział przemysłu wojskowego” Brygad Al-Kassam: “[Wydział ten] obejmuje wszystkie specjalizacje Brygad w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. Ma armię myślicieli, wynalazców, inżynierów, zawodowców i honor ummah, armię, która paznokciami kopie skały, żeby produkować [broń] dla bojowników dżihadu do użycia w walce ze syjonistycznym okupantem…”

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie informacji prezentowanych na tej witrynie [4]:

Żeby zobaczyć stronę MEMRI Palestinian Media Studies Project, odwiedź http://www.memri.org/palestinianmediastudiesproject .

Rakiety kassam

Kassam jest rakietą ziemia-ziemia, których Brygady Al-Kassam używają do bombardowania izraelskich osiedli blisko granicy Gazy; w Gazie produkuje się trzy typy rakiet kassam. W przeszłości kassamami strzelano także do osiedli izraelskich na terenie Gazy. Witryna stwierdza: „Brygady Al-Kassam, wiodąc w dziedzinie rozwoju broni, przeprowadziły pierwsze eksperymenty palestyńskie w lokalnej produkcji rakiet, żeby zagrozić osiedlom [izraelskim] w całej Gazie… Produkcja tych rakiet, szczególnie tych, nazwanych kassam 1 i kassam 2, uważana jest za ten miejscowy przemysł zbrojeniowy, który najbardziej niepokoi państwo hebrajskie, szczególnie dlatego, że [te rakiety] penetrują jego miasta i mogą [także] dotrzeć w głąb [terytorium] Izraela, daleko poza wojskowe posterunki kontrolne i nieprzenikalne mury”. W 2001 r. Brygady Al-Kassam przyjęły odpowiedzialność za ataki rakietowe na izraelskie miasto Sderot w komunikacie, który pojawił się na tej witrynie: „O Palestyńczycy, przysięgamy Allahowi i wam, że uczynimy życie syjonistów nieznośnym piekłem, że spenetrujemy ich osiedla i miasta i w upokorzeniu wyrzucimy ich z naszej ziemi, z pomocą Allaha… Obiecujemy wam, że pozostaniemy na zawsze lojalni, aż wyzwolimy wszystkie ziemie Palestyny”.

W sprawie ciągłego rozwoju broni witryna mówi: “Wojna umysłów między okupantem a palestyńskim [ruchem] oporu nie ustała i za każdym razem, kiedy siły izraelskiego okupanta próbują zacisnąć chwyt, bojownicy dżihadu pracują niestrudzenie nad znalezieniem alternatywy, żeby płomień oporu nadal [płonął]. Ich środki [militarne] rozwijają się nieustannie i trwa poszukiwanie nowych [broni]. A rzeczywistość pokazuje, że [bojownicy] oporu codziennie mają nową [broń]. Świadkami są rakiety kassam 1, 2 i 3, jak również rakiety Al-Bana 1 i 2, Al-Batar i uzi Hamasu. Nazw jest wiele, a każda broń nosi słowa ‘made in Palestine’”.

Witryna przedstawia specyfikacje techniczne dwóch oryginalnych modeli rakiet kassam:

Kassam 1:Długość: 70 cm; kaliber: 8 cm; zasięg: 2-3 km. Głowica bojowa: zawiera 600g materiału wybuchowego TNT. Wyrzutni nie można dokładnie nakierować na cel.

Kassam 2:Długość: 180 cm; kaliber: 12 cm; zasięg: 9-12 km, co według tej witryny “umożliwia dosięgnięcie syjonistycznych centrów populacyjnych”. Głowica bojowa: zawiera 5-6 kg materiału wybuchowego TNT. Wyrzutnia: nie może być operowana zdalnie, ustawiona pod kątem, co powoduje konieczność trójnoga, celowanie z kompasem.

Moździerze

Witryna omawia użycie przez Brygady Al-Kassam 60 i 80 mm moździerzy, jak również moździerzy innego kalibru, o których mówi, że są bardzo celne i mają [wielką] siłę niszczącą, a były używane do ostrzału izraelskich posterunków wojskowych i osiedli zarówno w Gazie, jak i poza nią: „Początkowo moździerze były używane do wysadzania posterunków wojskowych, baz i fortyfikacji. Z czasem, kiedy zostały wyprodukowane moździerze średniego kalibru, [bojownicy] zaczęli używać ich do miażdżenia większej liczby osiedli i posterunków wojskowych umieszczonych [wewnątrz] Gazy, powodując ofiary w ludziach i [niszczenie] nieruchomości. Znaczącym przykładem było osiedle [izraelskie] Neve Dekalim, które otrzymało masywną porcję [ostrzału z] tych moździerzy… które niepokoiły syjonistycznego wroga i przyspieszyły jego wycofanie się z Gazy, dzięki nieustannym trafieniom i ciężkim stratom okupanta.

Niedawno, kiedy [ruch] oporu wystarał się o moździerze dużego kalibru, zaczęły one, po raz pierwszy, zastępować rakiety kassam w uderzeniach na wiele osiedli syjonistycznych położonych [poza] Gazą, których moździerze uprzednio nie mogły dosięgnąć – takich jak Zikim, Miflasim, Kfar Aza i Kfar Saad”.

Pociski przeciwczołgowe Al-Jasin

Al-Jasin wystrzelanym z ramienia przebijającym zbrojenie pociskiem przeciwczołgowym. Inny model jest zaprojektowany do celowania w personel i obiekty. Pocisk składa się z trzech części: ładunku głowicy bojowej z metalową ścianą wewnętrzną i dziobem; ogona ze składanym usterowieniem, żeby zachować stabilność i równowagę podczas lotu; i z ładunku, który nadaje pociskowi jego początkowy napęd, składającego się z łatwo dostępnych materiałów. Wyrzutnią jest rura otwarta po obu stronach o wewnętrznej średnicy 40 mm i z mechanizmem do celowania, azymutu, oraz z zasięgiem do 150 metrów.

Wybuchowo ukształtowany penetrator (EFP)

EFP zbudowany przez Brygady Al-Kassam jest wydrążonym, stożkowym ładunkiem przebijającym opancerzenie. W 2003 r. jeden taki ładunek przebił czołg Merkava, zabijając czterech żołnierzy IDF. Inżynierowie Al-Kassam zaprojektowali ładunek tak, by był operacyjny ze stosunkowo małą ilością materiału wybuchowego, bez zmniejszenia jego skuteczności: „Na przykład, do wysadzenia w powietrze syjonistycznego czołgu bombą przydrożną potrzeba dużej ilości materiału wybuchowego – aż do 100 kg. Ponadto tylko wyszkoleni zawodowcy mogą z łatwością zbudować [taki ładunek]. Dlatego [bojownicy] Al-Kassam pracowali nad rozwinięciem ładunków, które używają tak mało [materiału wybuchowego] jak to możliwe, nie więcej niż 25 kg… Inżynierowie Al-Kassam produkują EFP, który jest wydrążonym ładunkiem w kształcie stożka, co podnosi jego skuteczność. Składniki ładunku i metody produkcji są proste i bojownicy dżihadu mogą z łatwością produkować, przygotować, ustawić i detonować ten ładunek.

Witryna stwierdziła także, że EFP były ważnym czynnikiem w odstraszaniu IDF: “Brygady Al-Kassam używają tego ładunku, kiedy wróg próbuje najechać Gazę i przekazuje to jasne przesłanie syjonistycznym przywódcom, [a mianowicie], że gdy tylko planują najechać na Gazę, powinni dobrze pomyśleć zanim [to zrobią, ponieważ] Gaza stanie się ogniem płonącym pod stopami okupanta. Dodatkowo [użycie EFP] podkreśla wyższość umysłu Al-Kassam w produkowaniu rozmaitych rodzajów ładunków, które stały się bronią strategiczną w odpieraniu najeźdźców”.

Pas wybuchowy

Witryna wskazuje, że pasy wybuchowe, produkowane przez Brygady Al-Kassam, używane są “atakach męczeńskich” [tj. zamachach samobójczych], które są bronią strategiczną, która zmieniła oblicze walki z Izraelem: „Operacje męczeńskie, które przeprowadziły Brygady Al-Kassam pod nadzorem ‘Inżyniera’ Jahja Ajjasza, uważane są za broń, która odwróciła losy walki ze syjonistycznym wrogiem… Na etapie [operacji męczeńskich] wprowadzona na arenę walki wiele typów lokalnie produkowanej broni – [broni produkowanej] z prostych materiałów, które są łatwo dostępne na miejscowych rynkach. ‘Inżynier’ używał ich do produkcji pasów wybuchowych, które służyły mudżahedinom Al-Kassam w ich operacjach męczeńskich, jak również ładunków wybuchowych, które były detonowane w różnych miejscach wśród żołnierzy wroga i grup osadników, a także w [przygotowaniu] bomb samochodowych. Oszołomiło to wroga, który zwerbował armię w celu długiego i poważnego polowania na ‘Inżyniera’ Al-Kassam, o którym były zastępca ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela, Gideon Ezar, powiedział: ‘Profesjonalizm Inżyniera i jego zdolności są widoczne w jego ekspertyzie i w zdolności do robienia ładunków [wybuchowych] z niczego’. Te tykające bomby ludzkie kontynuowały podczas intifady Al-Aqsa i operacje męczeńskie stały się bronią strategiczną, której wróg boi się i przewiduje”.

Rakieta Al-Batar

Al-Batar jest rakietą przeciwczołgową o metrowej rurze kalibru sześciu cali, zawierającej moździerz podobny do RPG. Rakieta, której maksymalny zasięg wynosi jeden kilometr, może przenieść ponad cztery kilogramy materiałów wybuchowych i dosięgnąć dokładnych celów. Rakieta jest montowana na ziemi i operowana zdalnie, tak że operator może być umieszczony w odległości, w bezpiecznym miejscu.

Granat ręczny

Brygady Al-Kassam produkują różnego rodzaju granaty z plastiku i żelaza. Wystrzelone z wyrzutni mają one zasięg ponad 150 metrów i są dlatego potężniejsze niż standardowe granaty ręczne. Mają numery seryjne, jak granaty produkowane w fabrykach na całym świecie.


[1] www.paldf.net/forum, 10 września 2009.

[2] www.paltimes.net, 14 listopada 2009.

[3] www.alqassam.ps Hostem tej witryny jest Arabia Saudyjska – ISP nashirnet.com. Uprzednio host znajdował się w USA na ISP voxel.net, z siedzibą w Troy, w stanie New York.

[4] W dodatku do broni opisanej poniżej witryna twierdzi, że Brygady Al-Kassam także produkowały “pistolety maszynowe Uzi”, ale zaprzestały tej produkcji w 1996 r., kiedy PLO zrobiła najazd na fabrykę i skonfiskowała wyposażenie i części produkcji.