Poniżej podajemy fragmenty kazania wygłoszonego przez szejka Jusufa Al-Karadhawiego, przewodniczącego Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich, które nadała Qatar TV 18 marca 2011 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2873.htm .

Szejk Jusuf Al-Karadhawi: Kilkoro ludzi zadało pytanie: „Mówiłeś o rewolucji tunezyjskiej, o rewolucji egipskiej, o rewolucji libijskiej i o rewolucji jemeńskiej, ale jest jedna rewolucja, o której nie mówiłeś”. Zapytałem ich: „O jakiej rewolucji?”. Powiedzieli: “O rewolucji w Bahrajnie. Dlaczego o niej nie mówiłeś?” Powiedziałem im: “Uczciwie mówiąc, rewolucja w Bahrajnie jest różna od innych rewolucji, ponieważ jest to rewolucja sekciarska.

Te inne cztery rewolucje są rewolucjami ludów przeciwko uciskającym władcom. […]

Rewolucja w Bahrajnie jest rewolucją sekciarską. To jest problem – to są szyici przeciwko sunnitom. Co mogę powiedzieć, skoro już jestem oskarżony o bycie anty-szyitą? Nie jestem anty-szyitą. Jestem przeciwko fanatyzmowi, przeciwko sekciarstwu i przeciwko dzieleniu ludzi według ich wyznania religijnego.

Dlatego rewolucja w Bahrajnie nie jest jak te inne rewolucje. Wszyscy szyici są przeciwko wszystkim sunnitom. To jest szyicka, sekciarska rewolucja. Kiedy sunnici zobaczyli, co się dzieje, 450 tysięcy ludzi zebrało się w meczecie Al-Fateh i powiedziało: My także mamy żądania. […]

[Szyici] nie byli tak pokojowi, jak myślałem. Zaatakowali wielu sunnitów i przejęli meczet, który do nich nie należy. Użyli broni, jak [prorządowe] zbiry w Jemenie, w Egipcie i gdzie indziej przeciwko wielu uciskanym sunnitom. […]