Poniżej podajemy fragmenty oświadczenia Związku Arabskich Syryjskich Klanów i Plemion, umieszczonego w Internecie 21 marca 2011 r. Oświadczenie odczytał prawnik, szejk Ali Issa Al-Ubeidi.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2870.htm .

Szejk Ali Issa Al-Ubeidi: W imię Miłosiernego, Współczującego. To jest komunikat Unii Arabskich Syryjskich Klanów i Plemion. Ogłaszamy rewolucję przeciwko reżimowi. […]

Wiatry wyzwolenia i zmiany wieją przeciwko sekciarskiemu reżimowi dyktatorskiemu w tym kraju. 41 lat nielegalnych rządów rodziny Al-Assad minęło. Reżim dręczył nasz lud syryjski w najstraszliwszy sposób – zabijając ich, torturując ich, więżąc ich, wysiedlając ich, gwałcąc ich honor i kradnąc ich wspólną i prywatną własność. Liczba ofiar wyegzekwowanych przez ten zbrodniczy reżim przekroczyła 100 tysięcy męczenników, podobna jest liczba ludzi zaginionych i jest trzy miliony wysiedlonych.

W dodatku ten reżim zniszczył gospodarkę narodową, kradnąc zasoby narodowe, zamieniając je we własność prywatną rodziny Al-Assad, rodziny Makhlouf, rodziny Szalisz, rodziny Al-Asaad i rodziny Al-Achras.

Reżim głodzi ludzi w Syrii, żeby zajęci byli poszukiwaniem chleba zamiast angażować się w politykę i czynić reżim odpowiedzialnym za jego zbrodnie. […]

[Plemiona, które reprezentujemy], które stanowią ponad 50% populacji syryjskiej, ogłaszają rewolucję przeciwko skorumpowanemu reżimowi Al-Assada. Przysięgliśmy przed Allahem prowadzić rewolucję przeciwko temu dyktatorowi – jak również jego pomocnikom i najemnikom – w celu całkowitego pozbycia się go. […]

Zwycięstwo należy do wielkiego ludu syryjskiego, podczas gdy hańba i upokorzenie będzie losem tego [reżimu] tyranii, poddaństwa i korupcji.

Sekretariat generalny Związku Arabskich Syryjskich Klanów i Plemion.

Aleppo, 21 marca 2011.

Sekretarz Generalny Związku Arabskich Syryjskich Klanów i Plemion, prawnik szejk Ali Issa Al-Ubeidi.”