20Poniższy raport jest próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

19 maja 2021 r. Dżaisz Al-Islam in Bait Al-Makdis,[1] mieszcząca się w Gazie dżihadystyczna grupa, opublikowała wideo, na którym jej członek, zidentyfikowany jako Kaswarah Al-Ansari, wezwał muzułmanów żyjących w krajach Zachodu, by atakowali żydowskie interesy i bronili muzułmanów przez rozlewanie żydowskiej krwi.

W wideo pod tytułem „Ostateczne przesłania przed spodziewanym końcem”, które wyprodukowała firma medialna Al-Dżirab, Al-Ansari groził Żydom, mówiąc: “to jest początek waszego końca” i wzywał uczonych, by “ujawnili ludziom tarcia, jakie spowodowali wrogowie ummah i religii, by siać zamieszanie”.

Wideo zawiera szereg różnych komunikatów. W pierwszym Al-Ansari podkreślił wagę prowadzenia dżihadu zgodnie z “wyznaniem monoteizmu”, mówiąc, że “Allah zaakceptuje dżihad tylko, jeśli jest prowadzony na rzecz wyniesienia jego słowa i ustanowienia jego rządów, i usunięcia politeizmu. Każda inna forma walki za każdą inną sprawę nie będzie uznana za prowadzoną na rzecz Allaha, taka jak walka za kraj, demokrację lub nacjonalizm”.

Zwracając się w drugim komunikacie do muzułmańskich uczonych, Al-Ansari wezwał ich do informowania ludzi, edukowania ich i “ujawnienia ludziom tarć, jakie spowodowali wrogowie ummah i religii, by siać zamieszanie.” Obiecał, że karą dla tych, którzy “nie ujawnią wiedzy, którą Allah nakazał im [ujawnić]” jest noszenie „uzdy zrobionej z ognia w Dzień Sądu Ostatecznego”.

W trzecim komunikacie Al-Ansari potępił władców, którzy “nie bronią muzułmanów i miejsc świętych… stowarzyszyli się z wrogami Allaha i wzmocnili ich, by rozlewali krew muzułmanów, atakowali ich kobiety i bezcześcili ich miejsca święte”. Przysiągł im że “będą płakali któregoś dnia krwawymi łzami” i że Allah upokorzy ich w tym życiu, i pożałują tego w życiu następnym.

Zwracając się w czwartym komunikacie do muzułmanów, którzy żyją na Zachodnim Brzegu i terenach, “które atakują Żydzi”, Al-Ansari chwalił ich za prowadzenie dżihadu i opisał ich jako „fortecę, która przeciwstawia się najnikczemniejszym wrogom Allaha, którzy są najbardziej wrodzy wobec wiernych”. Następnie ostrzegł ich przed zmarnowaniem swojego dżihadu przez prowadzenie go ze „złymi intencjami”, takimi jak walka na rzecz wprowadzenia w życie praw stanowionych przez człowieka, demokracji lub nacjonalizmu.

W piątym komunikacie Al-Ansari podkreślił dla muzułmanów ogólnie i dla tych, którzy żyją w krajach Zachodu w szczególności, że wymaga się od nich “poparcia uciskanych muzułmanów i tych, którzy podnieśli sztandar prawdziwego dżihadu przeciwko wrogom Allaha”. Następnie wezwał ich do “niszczenia żydowskich interesów i obrony muzułmanów przez rozlewanie krwi Żydów w krajach, w których żyjecie”.

W ostatnim komunikacie, adresowanym do Żydów, Al-Ansari powiedział: „To jest początek waszego końca. Niszczymy teraz wasze budynki naszymi rękami… Każda kula wystrzelona przez wasze armaty wykopie wasz grób i waszą bronią wasz tron będzie zniszczony… i zatopi was krew muzułmanów, jaką rozlaliście, i te święte miejsca, które zbezcześciliście, przyspieszą pojawienie się ludzi, którzy przejmą ziemię i wygnają was z niej w upokorzeniu. Śmierć, śmierć wam. Możemy zobaczyć, jak to zdarza się wkrótce… oczekujcie dnia, w którym będziecie ciągnięci jak spętane zwierzęta do miecza na śmierć. Zawsze powinniście dotykać swoich głów, bo wkrótce zostaną odcięte”.

[1] Telegram.me/Archives200055, May 19, 2021