Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z Walim Al-Rahmanem Mahsoudem, zastępcą dowódcy Taliban-Pakistan, nadanego przez Al-Arabiya TV 27 maja 2011 r.:

Wali Al-Rahman Mahsoud: Jestem pewien, że Osama bin Laden został męczennikiem. O ile wiemy powodem, dla którego USA nie pokazały zdjęć jego ciała jest to, że podczas operacji amerykańskiej i prób aresztowania go, [zdetonował] on pas wybuchowy, który zawsze trzymał przy sobie.

Według naszej informacji zdetonował swój pas męczennika. USA nie mogły pokazać zdjęć, bo nic nie zostało z jego ciała.

Jeśli chodzi o mułłę Omara, to go nie spotkałem. Sytuacja na to nie pozwala. Ale uważamy go za Emira Wiernych. Podejmujemy się wykonywania jego rozkazów i nie mamy żadnego nieporozumienia ani powodów do żadnego nieporozumienia.

[…]

Dzisiaj USA i NATO przyznają, że nie mogą zwyciężyć w Afganistanie. Jeśli te siły nie potrafią stawić czoła partyzanckiej wojnie w Afganistanie, to rząd pakistański, który jest ekonomicznie i technologicznie słabszy, z pewnością nie potrafi.

Jestem pewny, że nie będą w stanie powstrzymać mudżahedinów, ponieważ mudżahedini przeniknęli w ich szeregi i mamy całkowitą wiarę w zdolność naszych bojowników do zwyciężenia. […]