Syed Waseem Rizvi, szyicki przywódca z Indii, znany z oświadczeń prowokacyjnych wobec kierownictwa sunnickiej większości muzułmanów, by zyskać przychylność hinduskiej prawicy, złożył petycję do Sądu Najwyższego Indii o usunięcie z Koranu 26 wersetów z powodu tego, że te wersety szerzą ekstremizm wśród muzułmanów Indii.

Syed Waseem Rizvi jest kontrowersyjnym przywódcą szyickim w północnych Indiach.

Rizvi jest przewodniczącym szyickiego Zarządu Wakf w północnym stanie indyjskim, Uttar Pradesh, którym rządzi prawicowa partia Bharatiya Janata (BJP), która jest także u władzy na szczeblu federalnym. W Indiach odrębne zarządy Wakf dla muzułmanów szyickich i sunnickich są oficjalnymi organami, które doradzają rządowi o ochronie i zarządzaniu muzułmańską własnością publiczną.

Raport opublikowany przez LiveLaw.in, indyjską prawną witrynę informacyjną, poinformował, że petycja Nr WP(C) Nr: 401 z 2021 r., wniesiona przez Syeda Wasima Rizviego, stara się o usuniecie „pewnych wersetów ze Świętego Koranu, które domniemanie są negatywne, promują terroryzm i tworzą zagrożenie islamskim terroryzmem w Indiach”[1].

Nie jest jasne, czy petycja wkrótce zostanie przedstawiona w Sądzie Najwyższym. Poniżej podajemy fragmenty informacji z LiveLaw.in:[2]

Apel wniesiony przez przewodniczącego szyickiego Zarządu Wakf UP [Uttar Pradesh], Syeda Waseema Rizviego, kwestionuje 26 wersetów Koranu, które, twierdzi on, są używane jako “uzasadnienie” ataków na niewierzących/cywilów przez islamistyczne grupy terroru.

W apelu pisze: “Z powodu wersetów Świętego Koranu” (bardziej szczegółowo opisanych w piśmie Petycji) religia islamu z dużą szybkością oddala się od swoich podstawowych zasad i dzisiaj jest identyfikowana z gwałtownym zachowaniem, wojowniczością, fundamentalizmem, ekstremizmem i terroryzmem”.

Petycja odnosi się do następujących wersetów: Werset 9 Sura 5; Werset 9 Sura 28; Werset 4 Sura 101; Werset 9 Sura 123; Werset 4 Sura 56;  Werset 9 Sura 23; Werset 9 Sura 37; Werset 5 Sura 57; Werset 33 Sura 61; Werset 21 Sura 98; Werset 32 Sura 22; Werset 48 Sura 20; Werset 8 Sura 69; Werset 66 Sura 9; Werset 41 Sura 27; Werset 41 Sura 28; Werset 9 Sura 111; Werset 9 Sura 58; Werset 8 Sura 65; Werset 5 Sura 51; Werset 9 Sura 29; Werset 5 Sura 14; Werset 4 Sura 89; Werset 9 Sura 14; Werset 3 Sura 151; Werset 2 Sura 191.

W apelu Rizvi twierdzi, że islam opiera się na koncepcjach równości, przebaczenia i tolerancji… Jednak z powodu ekstremistycznych interpretacji powyżej wspomnianych wersetów Świętej Księgi, religia islamu szybko oddala się od swoich podstawowych zasad i dzisiaj jest identyfikowana w wojowniczością, ekstremizmem i terroryzmem.

Następnie utrzymuje, że po śmierci Proroka Mahometa był spór dotyczący autentyczności niektórych niebiańskich komunikatów Boga Wszechmogącego ujawnionych Prorokowi Mahometowi i że Kalifowie popełnili błąd zestawiając Koran.

Apel zwraca uwagę Sądu na dwa rodzaje wersetów w Świętej Księdze: „przesłania Allaha, które są pozytywne i promują pokój, harmonię, braterstwo, tolerancję i wybaczenie… Przesłania Allaha, które są negatywne i promują przemoc i nienawiść… Dlaczego taka szeroka różnica w komunikatach Boga Wszechmogącego (Allaha) w samym Świętym Koranie?”

Dodaje: “nakazy religii, które nie są zgodne i nie nakładają się na prawo żadnego narodu ani żadnego kraju uchwalone przez kompetentnych, wybranych reprezentantów w formie parlamentu/państwowej legislatury i prawa i reguły ustanowione przez Narody Zjednoczone nie będą miały siły prawa i naruszają prawo kraju, i nie powinny przeważać nad nim”. Rizvi utrzymuje następnie, że wiele islamskich madras czyni wkład w działalności terrorystyczne.

Apel stwierdza: “Jest wiele muzułmańskich madras na całym świecie, gdzie małe dzieci uczą się islamu i Święty Koran wyjaśniany jest uczniom, który działa na rzecz terrorystycznych aktywności, w koranicznych surach… To jest jak trucizna na surowe umysły małych dzieci w imię przesłania Allaha, która prowadzi je do radykalnej mentalności i od wczesnego wieku, kiedy są młodzi, nienawidzą ludzi innych religii z powodu ich mentalności i dużo młodzieży w jakiś sposób angażuje się w terrorystyczne organizacje z powodu tej mentalności, bo złe przesłanie Allaha zostało podane w imię islamu”.


[1] LiveLaw.in (India), March 28, 2021. The original English of the report has been lightly edited for clarity and standardization.

[2] LiveLaw.in (India), March 28, 2021. Read also, MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1098, The Terrorist Groups’ Interpretation Of The Koranic Verses Regarding Jihad, June 2, 2014.