Na tle porozumień o normalizacji stosunków między Izraelem a kilkoma państwami arabskimi profesor Safouk Al-Szammari, saudyjski lekarz, badacz i dziennikarz, opublikował dwuczęściowy artykuł w rządowej gazecie “Al-Watan”, w którym wzywa do zakończenia wojen między Arabami i Żydami, wzmocnienia więzi między nimi i do współpracy z nimi w celu ulepszeniu stanu Bliskiego Wschodu. Al-Szammari pisze, że mimo iż są niewielką mniejszością na świecie, Żydzi mają wielkie naukowe osiągnięcia i znaczący wkład w dorobek ludzkości, w tym świata arabskiego. Podkreślając, że przez całą historię była przyjaźń między Arabami i Żydami i że dzisiaj konflikt między nimi ogranicza się do sprawy Palestyny, wezwał do rozróżniania między syjonizmem i państwem Izrael z jednej strony, a narodem żydowskim z drugiej, i do odnowienia historycznych związków między Arabami i ich żydowskimi kuzynami – szczególnie Żydami z USA i w Europie. To jest szczególnie ważne dzisiaj w świetle groźby Iranu dokonania drugiego holokaustu wobec zarówno Arabów, jak Żydów. Al-Szammari dodał, że ekonomiczna współpraca między Zatoką a Żydami w Ameryce – wśród których jest wielu największych potentatów świata – może wzmocnić  ekonomiczną rewolucję, jaka już dzieje się w Zatoce, a to z kolei może dać korzyści całemu regionowi i przyspieszyć rozwiązanie palestyńskiego problemu.

Należy wspomnieć, że pierwszy artykuł Al-Szammariego wywołał gniewne reakcje w arabskich mediach społecznościowych, gdzie występowano przeciwko Żydom i wzywano go by popierał Arabów zamiast Żydów.        

Safouk Al-Szammari (Źródło: Sabq.org)

[Dalszy tekst – fragmenty obu artykułów Al-Szammariego – nie jest spolszczony]

https://www.memri.org/reports/saudi-journalist-arabs-and-jews-should-stop-fighting-start-cooperating 


[1] Al-Watan (Saudi Arabia), November 15, 2020.

[2] A reference to the fact that Islam, Judaism and Christianity are all „Abrahamic” faiths, i.e., monotheistic religions associated with Abraham. It may also be an allusion the peace agreements between Israel, the UA                             E and Bahrain, called the Abraham Accords.

[3] Al-Watan (Saudi Arabia), November 25, 2020.