Poniżej podajemy fragment reportażu telewizji Hezbollahu, Al-Manar TV o posługiwaniu się w szkołach libańskich angielskimi czytankami, które zawierają opis pamiętnika Anne Frank. Reportaż nadano 30 października 2009 r.

Żeby obejrzeć ten odcinek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2264.htm .

„Nowa książka z oznakami normalizacji [stosunków z Izraelem] została skontrolowana przez Al-Manar TV”

Reporter: Nowa książka z oznakami normalizacji [stosunków z Izraelem] została skontrolowana przez Al-Manar TV. Z angielskich czytanek uczy się w ósmych klasach w kilku szkołach w Bejrucie. Ta 60-stronicowa książka w jednym z rozdziałów opisuje pamiętnik żydowskiej dziewczynki podczas drugiej wojny światowej, która ukrywała się wraz z rodziną w Holandii, żeby uniknąć prześladowań Żydów przez nazistów i ze strachu przed śmiercią lub spaleniem.

Żeby uniknąć nieporozumienia lub wypaczenia, kupiliśmy egzemplarz tej książki w księgarni w Bejrucie.

Reporter [w księgarni]: Poprosiłem pana Abbasa, by mi podał “Interactive Reader Plus”

Ekspedientka: Dla której klasy to jest?

Reporter: Dla ósmej klasy.

Ekspedientka: To jest angielski dla ósmej klasy.

Reporter: To jest to? On mi powiedział, że to kosztuje 30 tysięcy [libańskich lirów]. To jest okazja. Do tego jest CD.

Czy z tego uczą w innych szkołach także?

Ekspediantka: Oczywiście.

Reporter wychodzi z księgarni z angielskim podręcznikiem

Książka “opisuje pamiętnik izraelskiej [sic] dziewczynki podczas drugiej wojny światowej”

Reporter [trzymając książkę]: To jest książka, z której uczą w kilku szkołach w Bejrucie, która opisuje pamiętnik izraelskiej [sic] dziewczynki podczas drugiej wojny światowej. Zagłębmy się razem w szczegóły tego pamiętnika.

Jest tu cały rozdział, zatytułowany “Dramat”, na początku którego jest Gwiazda Dawida razem z wyjaśnieniami, których nie ma w innych rozdziałach, a ich celem jest koncentracja na pojęciu prześladowania Żydów podczas drugiej wojny światowej. Jeszcze gorszy niż to jest dramatyczny sposób, w jaki ten pamiętnik jest emocjonalnie przedstawiony.

Ta książka “ zdecydowanie stanowi naruszenie kodeksu karnego”

Naim Kalaani, przewodniczący Urzędu do Zakazu Produktów Syjonistycznych: Taka książka zdecydowanie stanowi naruszenie kodeksu karnego. Jest to wyraźne naruszenie i oni muszą być ścigani sądownie. Jest to równoznaczne z dążeniem do normalizacji. Prokuratura musi automatycznie podjąć działania, ponieważ jest to przestępstwo kryminalne, które ma miejsce w szkole.

„Te szanowane szkoły uczą o tak zwanej ‘tragedii’ tej dziewczynki – ale wstydzą się uczyć o tragedii Palestyńczyków”

Parlamentarzysta Hezbollahu Hussein Al-Hajj Hassan: Nikt nie uczy z podręcznika bez uprzedniego sprawdzenia jego treści. Te szanowane szkoły uczą o tak zwanej “tragedii” tej dziewczynki, ale wstydzą się uczyć o tragedii Palestyńczyków, tragedii Libańczyków, historii oporu i cierpieniach ludzi z Libanu Południowego, i ogólnie Libańczyków z rąk syjonistycznego okupanta. […]

Kulturalna scena Libanu jest “szeroko otwarta na kulturową inwazję syjonistów”

Reporter: Al-Manar bezskutecznie próbował uzyskać odpowiedź z Ministerstwa Edukacji. Skontaktowaliśmy się więc z generałem Wafiqiem Jazinim, dyrektorem generalnym Bezpieczeństwa Ogólnego, który powiedział, że nic nie wie o tej sprawie i zarządził dochodzenie jej szczegółów oraz podjęcie niezbędnych kroków.

Do tego czasu pozostaje pytanie: jak długo kulturalna scena w Libanie będzie szeroko otwarta dla kulturowej inwazji syjonistów i czy ci, zamieszani w tę sprawę byli tego świadomi, czy nie?