Obozy letnie Hamasu w Strefie Gazy, których motto w tym roku brzmi “Marsz na Jerozolimę”[1], rozpoczęły się 9 lipca 2017 r. i wzięło w nich udział 120 tysięcy dzieci i nastolatków. Według funkcjonariuszy Hamasu ich celem jest wyszkolenie pokolenia, „które poprowadzi kampanię wyzwolenia”[2]. Poza lekcjami Koranu, sportem i aktywnościami technicznymi, grami i rozrywką obozy oferowały także wszechstronną indoktrynację militarną i szkolenie, włącznie ze szkoleniem w obchodzeniu się z bronią[3].

Wyjaśniając powód motta obozów, były minister edukacji Hamasu, Osama Al-Muzaini, powiedział: „Jerozolima jest kompasem sprawy palestyńskiej i centralną kwestią w konflikcie z okupantem… Jest częścią wiary islamskiej i jej wyzwolenie jest najpierw obowiązkiem religijnym, a potem narodowym”. Następnie powiedział, że celem obozów jest „wyszkolenie pokolenia zwycięstwa i wyzwolenia, które będzie miało zaszczyt wyzwolenia Jerozolimy i wykorzenienia okupacji”[4].

Wiele obozów miało nazwy nawiązujące do Jerozolimy i Al-Aksa, takie jak: “Jesteśmy strażnikami Bram”, podczas gdy inne nazwane były nazwiskami męczenników palestyńskich, takich jak obóz Muhannada Al-Halabiego, nazwany tak na cześć człowieka, który zasztyletował dwóch Izraelczyków na Starym Mieście Jerozolimy w październiku 2015 r., czym rozpoczął intifadę Al-Kuds[5], lub obóz „Męczenników Wschodniego Terenu”[6].


Logo obozów „Marsz na Jerozolimę” (Facebook.com/gazacamps, 4 lipca 2017)


Ze strony Facebooka letnich obozów (Facebook.com/gazacamps, 4 sierpnia 2017)

Obóz Męczenników Wschodniego Terenu (Facebook.com/gazacampnorth2017, 8 lipca 2017)

„Wyzwolenie” Al-Aksa, gloryfikowanie zamachowców z Al-Aksa

Jerozolima jako główna część programu obozów letnich wyraża się w wielu aktywnościach z Jerozolimą jako tematem, włącznie z marszami, budową modeli Al-Aksa i Kopuły na Skale itd. Najnowsze napięcia wokół Al-Aksa także odbijają się w aktywności obozów, jak na przykład sztuka, w której obozowicze ubrani jak wojownicy Hamasu odgrywają sceny zdobycia Al-Aksa, pokonując żołnierzy izraelskich ustawiających wykrywacze metalu przy bramach wejściowych. Były także aktywności gloryfikujące trzech terrorystów, członków rodziny Dżabarin z Umm Al-Fahm, którzy zabili dwóch policjantów izraelskich 14 lipca , co wywołało niedawne zamieszki w Jerozolimie.


Obozowicze odgrywają sceny ataku na kompleks Al-Aksa, strzelając do żołnierzy izraelskich i obrzucając ich kamieniami (Alresalah.ps, 23 lipca 2017) 

Obozowicze maszerują z plakatem: „Pochód na cześć operacji bohaterów Jerozolimy” (Facebook.com/gazacampnorth2017, 17 lipca 2017)

Obozowicze niosą portrety zamachowców z Al-Aksa (Facebook.com/gazacampnorth2017, 17 lipca 2017)


Modele Al-Aksa i Kopuły na Skale w obozie w Gazie z napisem: “Al-Aksa jest zamknięty [dla wiernych]” i portretami trzech zamachowców. Podpis: “Giganci Palestyny, trójka heroizmu i poświęcenia” (Facebook.com/gazacamps, 18 lipca 2017)

Obozowicze odwiedzają namiot żałobny wzniesiony ku czci trzech zamachowców z Al-Aksa (Facebook.com/1224129750944433,  16 lipca 2017)

Gra w “węże i drabiny” w stylu Hamasu (Facebook.com/gazacamps, 13 lipca 2016)[7]

Obozowicze z modelem Kopuły na Skale, mapą Palestyny od rzeki do morza i napisem: “Palestyna – żebyśmy nie zapomnieli”  (Facebook.com/gazacamps, 23 lipca 2017)

Cel obozów letnich: Wyszkolenie pokolenia, ktore poprowadzi kampanie wyzwolenia  

Dyrektor obozu w północnej Strefie Gazy, Zaki Al-Sharif, wyjasnił, że ich celem jest wychowanie “specjalnego, świadomego pokolenia, które poprowadzi rozstrzygającą kampanię wyzwolenia przeciwko syjonistycznemu wrogowi”. Powiedział, że wszystkie oddziały Hamasu podzielają pragnienie wpojenia młodzieży wiary islamskiej i narodowej doktryny militarnej i bezpieczeństwa oraz skonsolidowanie fundamentalnych zasad palestyńskich, którymi są „wyzwolenie więźniów, jak również celu Nocnej Podróży Proroka [tj. Jerozolimy] i powrót uchodźców”[8]. Przewodniczący komitetu obozów w zachodniej Strefie Gazy, dr Na’im Al-Baroud, zdefiniował cel w tym roku jako “wpojenie wartości oporu i wyzwolenia Palestyny z Jerozolimą jako jej stolicą”[9]. Na ceremonii otwarcia obozów dr Nasim Jasin, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Duchownych Palestyńskich w Gazie i członek Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich, podkreślił znaczenie edukacji religijnej na rzecz wyzwolenia Jerozolimy i Palestyny: „Wyzwolenie może być osiągnięte tylko przez młodzież, która jest kształcona w meczetach. Wyzwolenie wymaga szkolenia pokoleń. Wychowujemy pokolenie na Koranie, żeby przeprowadziło powierzoną mu misję, [włącznie] powrotem do Jerozolimy, celu Nocnej Podróży Proroka”[10].

Szkolenie w obchodzeniu się bronią

Jak powiedziano, obozy oferowały także szkolenie w obchodzeniu się z bronią. Poniżej są zdjęcia.


Lekcja o rodzajach amunicji w Dżabalja (Facebook.com/gazacampnorth2017, 17 lipca 2017)

Lekcja składania broni w Beit Lahija (Facebook.com/gazacampnorth2017, 18 lipca 2017)

Szkolenie obchodzenia się z bronią w obozie kierowanym przez “Frakcję Islamską” Związku Studentów Hamasu (Facebook.com/gazacampnorth2017, 23 lipca 2017)

Szkolenie z karabinami w obozie Rycerze Palestyny we wschodniej Gazie(Facebook.com/gazacamps; facebook.com/JMAHIRIALRJ, 26 lipca 2017)


Szkolenie z karabinami na obozie Rycerze Palestyny we wschodniej Gazie (Facebook.com/gazacamps; facebook.com/JMAHIRIALRJ, 26 lipca 2017)

Wizyty funcjonariuszy Hamasu w obozach

Hamas przypisuje obozom wielką wagę i jego funkcjonariusze odwiedzają obozy i wygłaszają mowy na ceremoniach otwarcia i zakończenia. Tego lata podkreślali wartości dżihadu, wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy, uwolnienia więźniów palestyńskich i powrotu uchodźców. Główna ceremonia otwarcia obozów miała miejsce przed domem szefa biura politycznego Hamasu, Ismaila Hanijego, w obozie dla uchodźców Al-Szati. Dr Nasim Jasin powiedział podczas ceremonii, że istnieje znaczenie w tej głównej ceremonii na terenie tego obozu dla uchodźców, ponieważ jest to „obóz męczenników”. Obozowicze podarowali Haniji klucz reprezentujący powrót uchodźców i „powrót do Jerozolimy”[11].


Ceremonia otwarcia obozów przed domem Isma’ila Haniji

Funkcjonariusz Hamasu, Mouszir Al-Masri, odwiedził obóz Beit Lahija i chwalił “rolę odgrywaną przez młodzież w wyzwoleniu ojczyzny, w niezłomności, w trzymaniu się wiary i zachowaniu wartości moralnych”[12]. Członek biura politycznego Hamasu, Fathi Hammad, przybył na ceremonię zakończenia obozu Rycerze Palestyny w Deir Al-Balah, gdzie chwalił „zwycieskich Murabitin i Murabitat”[13] którzy, powiedział, „weszli w bramy Al-Aksa z okrzykami 'Allah akbar’, przeciwstawiając się wszystkim wysiłkom wroga”.  Następnie powiedział: „Zwycięstwo Murabitin w Al-Aksa jest zwycięstwem palestyńskiej woli i walczącego w dżihadzie ludu palestyńskiego”[14]. Funkcjonariusz Hamasu, Dhiab Al-Dżarou powiedział podczas ceremonii: „Obozy letnie Rycerzy Palestyny przekazują cenny komunikat ludowi palestyńskiemu o szkoleniu pokolenia wyzwolenia i dżihadu… Ta młodzież jest nadzieją narodu muzułmańskiego i arabskiego, który uporczywie idzie drogą dżihadu i oporu aż [osiągnie] wyzwolenie od okupacji izraelskiej”. Zwracając się do obozowiczów A-Dżarou powiedział: „Musicie dobrze przygotować się do wyzwolenia więźniów i celu Nocnej Podróży Mahometa [tj. Jerozolimy] oraz miejsc świętych od skalania przez Żydów”[15].


Funkcjonariusz Hamasu, Dhiab Al-Dżarou, przemawia podczas ceremonii (Facebook.com/deir.press, 25 lipca 2017)

Obóz nazwany sloganem Bractwa Muzułmańskiego  

Jeden z obozów w Dżabalja, zorganizowany przez “Frakcje Islamską” Związku Studentów Hamasu, został nazwany „Wa-A’idu” („I przygotuj”), co jest jednym ze sloganów Bractwa Muzułmańskiego[16]. Jest to warte zauważenia, ponieważ dokument programowy ogłoszony przez Hamas kilka miesięcy temu  w sposób zwracający uwagę powstrzymał się przed wspomnieniem, że Hamas jest gałęzią Bractwa Muzułmańskiego (w odróżnieniu od Karty Hamasu, która stwierdza to wyraźnie).[17]


Obozowicz z obozu Frakcji Islamskiej, Rycerze Palestyny, niesie plakat z nazwą obozu „Wa-a’idu” („I przygotuj”) (Facebook.com/gazacampnorth2017, 23 lipca 2017)

Logo Bractwa Muzułmańskiego z sloganem „Wa-a’idu”

 

Przypisy (nie spolszczone):

[1] This is an allusion to Yasser Arafat’s slogan „Millions of martyrs are marching on Jerusalem”, though he used a different verb than the one in the summer camps’ motto. 
[2] Alresalah.ps, July 23, 2017.
[3] On military and weapons training in previous Hamas summer camps, see e.g., MEMRI Special Dispatch No. 6560, „Al-Quds Intifada Summer Camps In Gaza Offer Training In Stabbing, Firearms, Tunnel Combat,” August 8, 2016; Special Dispatch No. 5778,  „Hamas Summer Camps: Liberating Palestine With Rockets, Rifles, And Pistols,” June 24, 2014.
[4] Felesteen.ps, July 8, 2017.
[5] Facebook.com/gazacampnorth2017, July 16, 2017.
[6] Facebook.com/gazacampnorth2017, July 20, 2017.
[7] About another version of this game sold in Gaza, see e.g., MEMRI Special Dispatch No. 6865, „In Gazan Version Of 'Snakes And Ladders’ Board Game, Players Proceed Towards Jerusalem Using Tunnels, Rockets,” April 10, 2017.
[8] Alresalah.ps, July 23, 2017.
[9] Alwatanvoice.com, July 8, 2017.
[10] Alray.ps, July 10, 2017.
[11] Alray.ps, July 10, 2017.
[12] Facebook.com/gazacampnorth2017, July 17, 2017.
[13] Literally „those deployed on the front.” The reference here is to activists who stage vocal protests  in the Al-Aqsa compound, especially to prevent Jews from praying there.
[14] Felesteen.ps, July 27, 2017.
[15] Omamh.com, July 20, 2017.
[16] The phrase is taken from Quran 8:60: „And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah knows.”
[17] See MEMRI Inquiry & Analysis No. 1313, „Hamas Policy Document: Palestinian State In 1967 Borders Is 'National, Agreed-upon and Joint Formula’ By Hamas, PLO – Yet Armed Struggle Will Continue, And Palestine Extends From River To Sea,” May 5, 2017.

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.