Wprowadzenie

Od kiedy w 2015 r. ruch Huti, Ansar Allah, zajął stolicę Jemenu, Sana’a i inne części kraju, Huti przyjęli ekstremistyczne programy szkolne, gloryfikujące dżihad i męczeństwo, i podkreślające nienawiść do USA, Izraela i Żydów. Jedną z metod indoktrynacji jest wpajanie motto Huti, „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, przeklęci niech będą Żydzi, zwycięstwo dla islamu”, dzieciom w szkołach i na letnich obozach organizowanych przez Huti[1]. To motto propaguje także pismo dla dzieci „Dżihad”.

Ponadto w tych samych ramach dzieci są podżegane przeciwko USA, przez między innymi deptanie po fladze USA, uczenie się na pamięć tekstów wzywających do dżihadu przeciwko USA, itd. Stykają się również z kulturalnymi aktywnościami, w których promuje się męczeństwo, takimi jak Tydzień Męczenników i odwiedzanie grobów wojowników Huti zabitych podczas wojny. Te edukacyjne programy mają na celu zachęcenie ich, by dołączyły do wojowników Huti – według doniesień od 2014 roku ponad 15 tysięcy dzieci to właśnie zrobiło[2].

Niniejsze opracowanie jest przeglądem indoktrynacji dzieci w Jemenie przez Huti.

Fragment do głośnego czytania w podręczniku dla letniego obozu Huti: Kiedy naród kocha męczeństwo, jego wrogowie nie mogą go przestraszyć

Podręcznik używany na letnich obozach w 2019 r. zawiera fragment do głośnego czytania, a dzieci mają powtarzać zdania chwalące męczeństwo i dżihad:

  • „Męczennicy są poszukiwaczami sprawiedliwości. Poświęcają się męczarniom śmierci na rzecz powszechnej sprawiedliwości”.
  • „Dżihad jest jedną z bram do raju, którą Allah otworzył dla najbardziej umiłowanych”.
  • „Męczeństwo jest niezmiernym honorem dawanym przez Allaha swoim umiłowanym wiernym”.
  • „Kiedy naród kocha męczeństwo, jego wrogowie nie mają niczego, czym mogliby go przestraszyć”.
  • „Męczennicy promują wzniosły islam, który odrzuca ucisk i nie tworzy ludzi, którzy poddają się tyranii lub czczą fałsz”.
  • „Motto [tj. 'Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, niech Żydzi będą przeklęci, zwycięstwo dla islamu’] jest deklaracją postawy przeciwko wrogom Allaha, które wyjaśnia, że uważamy ich za wrogów i które wzbudza wściekłość przeciwko Ameryce i Izraelowi”[3].

Inny fragment do głośnego czytania: Dżihad jest ”niezmierną łaską”, dzięki której USA, Izrael i ich agenci zostaną rozgromieni

W tym samym podręczniku jest inny fragment do głośnego czytania przez dzieci, zatytułowany „Dżihad na rzecz Allaha”, którzy brzmi: „Dżihad na rzecz Allaha jest jedną z bram do raju… Jest niezmierną łaską. Allah nakazał dżihad na Jego rzecz i obiecał nam pomoc i wsparcie, jak jest napisane w Koranie [22:40]: '…I Allah z pewnością wesprze tym, którzy wspierają Jego…’ Dzięki dżihadowi na rzecz Allaha wierny mudżahid [muzułmanin] ma zagwarantowane zadowolenie Allaha i osiąga wielkość, zwycięstwo, pomoc lub męczeństwo na rzecz Allaha [i cieszy się] wysokim statusem i wejściem do raju”.

„Poprzez dżihad wierni [muzułmanie] rozgromią ich wrogów – Amerykę, Izrael i ich agentów – i ojczyzny będą wolne od tyranów i zbrodniarzy. Poprzez [dżihad] prawda zatriumfuje i kłamstwo przegra i będzie rozgromione. Wybierzmy się na dżihad na rzecz Allaha, żebyśmy byli wśród jego zwolenników!”

Dzieci mają następnie odpowiedzieć na następujące pytania: ”Co jest niezmierną łaską? Czy Allah nakazał nam prowadzenie dżihadu na Jego rzecz? Co obiecał nam Allah, jeśli prowadzimy dżihad na Jego rzecz?  Jak osiągamy wielkość i zwycięstwo? Co otrzymują męczennicy [którzy giną] dla Allaha?”[4]

Fragmenty do głośnego czytania propagujące męczeństwo i dżihad  (Źródło: Althawra-news.net, 6 lipca 2019)

Wpajanie motta „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, niech przeklęci będą Żydzi” na letnich obozach ministerstwa edukacji Huti  

Motto Huti, „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, niech Żydzi będą przeklęci, zwycięstwo dla islamu” występuje często w aktywnościach dla dzieci organizowanych przez ministerstwo edukacji Huti. Na przykład, zdjęcia zamieszczone na stronie Facebooka ministerstwa edukacji w prowincji Dhamar aktywności na jednym z letnich obozów pokazują nauczycielkę w burce, trzymającą plakat z napisem „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, niech Żydzi będą przeklęci, zwycięstwo dla islamu” oraz mężczyznę uzbrojonego w karabin, a dzieci skandują i podnoszą swoje książki[5] Inne zdjęcia pokazują to motto umieszczone na drzwiach do klasy[6] i na ścianach klasy; na tych zdjęciach pojawia się grupa uzbrojonych mężczyzn[7].

Zdjęcia z ceremonii zakończenia obozów w Sana’a pokazują wysokich funkcjonariuszy Huti, którzy w nich uczestniczyli. Dzieci, zarówno starsze nastolatki, jak uczniowie szkół podstawowych noszą zielone przepaski na czoło z tym mottem[8].

Pismo dla dzieci Huti wzywa dzieci do dżihadu przeciwko Żydom i rebelii przeciwko USA

We wrześniu 2016 r. Huti rozpoczęli wydawanie pisma dla dzieci o nazwie „Dżihad”, które także wpaja idee propagowane przez ich szkoły i letnie obozy. Są tam zdjęcia i teksty z antyamerykańskimi, antyizraelskimi i antyżydowskimi treściami[9]. W grudniowym numerze pisma z 2016 roku był, między innymi, wiersz wzywający do dżihadu przeciwko Żydom i do rebelii przeciwko USA i Izraelowi:

„Świat zajaśniał z narodzinami jednego [proroka Mahometa], który szerzy wśród nas sprawiedliwość

I daje nam światło prawdziwej drogi [tj. islamu] na tym świecie i w religii,

On ratuje człowieka  od ucisku tyranów

Przez dżihad, który nie bierze pod uwagę spiskowania Żydów.

On uwolnił człowieka od tyranii.

O żołnierze Allaha, zbuntujcie się przeciwko zwolennikom nieposłuszeństwa

[I] przeciwko Ameryce i Izraelowi we wszystkich krajach!

I zamieńcie narodziny [Mahometa] w zwycięstwo wiernych…”

Wiersz

Antyamerykańskie, antyizraelskie i antyżydowskie przesłanie wyrażała także strona tytułowa numery z lipca 2017 r. pisma „Dżihad”, która pokazywała chłopca stojącego przed meczetem Al-Aksa i wymachującego flagą z tym mottem. Jest tam także napis: „Pokolenie Okrzyku [tj. wykrzykiwania motta Huti], pokolenie wyzwolenia Al-Aksy”[10].

Strona tytułowa numeru z lipca 2017 r. pisma „Dżihad”.

Post z marca 2019 r. na stronie Facebooka pisma „Dżihad” przedstawia zdjęcie z obchodów czwartej rocznicy rozpoczęcia wojny w Jemenie z plakatem z mottem Huti[11].

Dochodzenie ”Al-Sharq Al-Awsat” odkrywa, że dyrektorzy szkół pod kontrolą Huti mają nakaz nauczania antyamerykańskich i antyżydowskich treści

12 lipca 2019 r. gazeta „Al-Sharq Al-Awsat” razem z regionalną organizacją nonprofit Arij, która promuje dziennikarstwo śledcze w arabskich redakcjach, opublikowała wyniki sześciomiesięcznego monitorowania treści nauczanych w 20 szkołach pod kontrolą Huti[12]. Raport informuje, że ministerstwo edukacji Huti dyktuje sekciarskie treści dyrektorom szkół, które należy nauczać, i że te treści obejmują motto Huti, „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, niech Żydzi będą przeklęci, zwycięstwo dla islamu”, które należy recytować na porannych apelach, jak również przy innych okazjach.

Raport podawał także przykłady tego, jak antyamerykańskie, antyizraelskie i antyżydowskie treści są wpajane dzieciom. Na przykład, Mabruk Al-Dżamai, ojciec z miasta Hadżah, wyraził zaskoczenie po usłyszeniu, jak jego sześcioletni syn, Omar, recytował to motto na ceremonii honorującej wybitnych uczniów. Omar powiedział ojcu, że nauczył się tego w szkole. Al-Dżamai powiedział gazecie, że Huti wszczepiają to motto w dusze dzieci, że stworzyć „sekciarskie [tj. szyickie] pokolenie”, które nigdy nie istniało zanim Huti przejęli panowanie nad regionem, w którym on żyje.

Raport informuje również, że uczniowie prywatnych szkół w Sana’a są instruowani, że mają deptać flagi USA i Izraela. Po takim deptaniu 16-letni   Mansour Al-Achali skarżył się, że kilkoro uczniów pobiło i wyklinało go, ponieważ miał amerykańską flagę wydrukowaną na koszulce.

Raport opisuje nowe szkolne wydarzenia i ceremonie, dodane do programów przez Huti od 2015 r., wśród nich „Tydzień męczenników”, Tydzień niezłomności” i „Rocznica śmierci założyciela grupy Huti”, Husseina Badr Eddin Al-Hutiego[13], który zmarł we wrześniu 2004 r. Szkoły muszą organizować aktywności wokół tych tematów i muszą prowadzić wycieczki do grobów wojowników Huti zabitych podczas wojny.

Dzieci szkolne czytają Surat Al-Fātiḥah[14] przy grobie wojownika Huti zabitego podczas wojny (Źródło: „Al-Sharq Al-Awsat”, Londyn, 12 lipca 2019)

Dzieci deklamują motto na cmentarzu wojowników Huti zabitych podczas wojny (Źródło: „Al-Sharq Al-Awsat”, Londyn, 12 lipca 2019)

Raport ”Al-Sharq Al-Awsat”: indoktrynacja Huti zachęca dzieci do dołączenia do walki

Według raportu, dzieci są także zachęcane do chwycenia za broń i dołączenia do wojny. Wicedyrektor „Szkoły A.K.”, zidentyfikowanej jako ważna szkoła rządowa, podkreślił, że ponad 20 uczniów ze szkoły już zginęło na froncie i że setki absolwentów zaciągnęło się po nauczeniu się ideologii Huti w szkole i w domu. Sabaa Al-Kabati, inspektorka w prywatnej szkole w regionie Bajt Baws w Sana’a, powiedziała, że 12 jej uczniów poszło do walki w wyniku działalności w szkole, które ich do tego zachęcały[15].

Należy wspomnieć, że wysocy rangą funkcjonariusze w rządzie Jemenu, który ma poparcie arabskiej koalicji, powiedzieli przy kilku okazjach, że Huti rekrutują dzieci do walki. Na przykład, na marginesie 38. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, jemeński minister praw człowieka,  Muhammad 'Askar, powiedział, że Huti zwerbowali od września 2014 . ponad 15 tysięcy dzieci[16].

Uczennice podczas Tygodnia Męczenników w Sana’a (Źródło: „Al-Sharq Al-Awsat”, Londyn, 12 lipca 2019).

* B. Chernitsky jest pracownikiem badawczym w MEMRI.


[1] See MEMRI Special Dispatch No. 7633 Educational Materials Used In Houthi Summer Camps Include Calls Of 'Death To America,’ 'Curse The Jews’, August 22, 2018. Also, according to the website of the Houthi Al-Thawra daily, approximately a quarter of a million children participated in about 3,762 summer camps this year. Althawrah.ye, July 27, 2019.

[2] Al-Sharq Al-Awsat (London), July 12, 2019.

[3] Althawra-news.net, July 6, 2019; and on Khaled Muzahim’s Twitter account, Twitter.com/NhI3y.

[4] Althawra-news.net, July 6, 2019.

[5] Facebook.com/jamal.rafaan, July 7, 2019.

[6] Facebook.com/jamal.rafaan, July 9, 2019.

[7] Facebook.com/jamal.rafaan, July 17, 2019.

[8] Ansarollah.com, August 4, 2019.

[9] Facebook.com/Jehad.mag38, September 27, 2016.

[10] Facebook.com/Jehad.mag38, July 29, 2019.

[11] Facebook.com/Jehad.mag38, March 26, 2019.

[12] Arij.net/yemen-education/

[13] In its early days the movement was called Al-Shabab Al-Mu’umin – The Believing Youth. Later its name changed to Ansar Allah – Supporters of Allah, based on Quran 61:14: „O you who have believed, be supporters of Allah, as when Jesus, the son of Mary, said to the disciples, 'Who are my supporters for Allah?’ The disciples said, 'We are supporters of Allah.’ And a faction of the Children of Israel believed and a faction disbelieved. So we supported those who believed against their enemy, and they became victors.”

[14] Al-Fātiḥah is the opening chapter of the Quran and plays an essential role in Islamic prayer. It is often included in religious ceremonies and recited to honor the dead.

[15] Al-Sharq Al-Awsat (London), July 12, 2019.

[16] Al-Sharq Al-Awsat (London), July 12, 2019.