Jemeński szejk Abd Al-Wahhab Al-Mirabi powiedział w kazaniu piątkowym 28 czerwca 2019 r. w Taiz w Jemenie, że Allah przeklął Żydów i opisał ich jako zdradliwych i podstępnych. Szejk Al-Mirabi powiedział, że Żydzi są „partią szatana” i ostrzegł, że każdy, kto wierzy, że na Bliskim Wschodzie można osiągnąć pokój z Żydami, łudzi się. Następnie wyliczył kilka spisków przeciwko muzułmanom, w których, jak twierdził, uczestniczyli Żydzi, włącznie z zatruciem i zabiciem Proroka Mahometa, finasowaniem krucjat, zabijaniem islamskich władców, braniem udziału w sądach podczas hiszpańskiej Inkwizycji, obaleniem Imperium Osmańskiego, podzieleniem świata arabskiego i obaleniem egipskiego prezydenta, Mohameda Morsiego. Mówiąc o Żydach jako o „zarazie”, szejk Al-Mirabi powiedział: „Nie dajmy [Żydom w Palestynie] zakosztować niczego poza [naszymi] karabinami”. Kazanie nadała Jemen Szabab TV.

Aby zobaczyć klip z Abd Al-Wahhabem Al-Mirabim w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Allah powiedział, że Żydzi są zdradzieccy i podstępni… Koran mówi nam, że mieszają prawdę z fałszem”  

Abd Al-Wahhab Al-Mirabi: Allah powiedział, że Żydzi są zdradzieccy i podstępni. Setkom proroków nie udało się ich zreformować. Wybrali pójście na manowce. Koran mówi nam, że mieszają prawdę z fałszem, że ukrywają prawdę, że wypaczają znaczenie słów, że sprzedają wersety Allaha za marną cenę i że łamią pakt z Allahem i Jego stworzeniem. [Koran mówi:] ”Za to, że oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi”. Allah mówi nam, że Szatan zdobył nad nimi panowanie i że są oni partią Szatana. Allah znał ich moralne wartości i naturę, a więc Prorok Mahomet wygnał ich z Medyny i z całego Półwyspu Arabskiego. Tylko niewielu [Żydów] żyło obok niego z powodu całego zniszczenia i wszystkiego, co sprowadzają na kraje. Ktokolwiek myśli, że jest mądrzejszy niż ludzie, którzy byli przed nim, i kto myśli, że jeśli tylko wyciągnie rękę do Żydów, poddadzą się mu i uczynią pokój na Bliskim Wschodzie – taki człowiek łudzi sam siebie.

„Prorok Mahomet zmarł z powodu trucizny, którą nakarmili go Żydzi”

Allah powiedział nam o niezmiennych cechach [Żydów].

Mogą się one zmienić tylko w poszczególnych jednostkach wśród nich, ale jako całość – a szczególnie ich przywódcy – Żydzi są przyczyną własnego zniszczenia, jak również zniszczenia tych, którzy przyjdą po nich.  Dlatego powinniśmy przypomnieć o kilku spiskach, jakie uknuli przeciwko naszemu islamskiemu narodowi, żeby zostały mocno wyryte w umysłach. Jeden z tych spisków miał miejsce w tym błogosławionym miesiącu. Próbowali zabić Proroka Mahometa, kiedy poszedł odwiedzić [żydowskie] plemię Banu Nadir. Opuścili Medynę, kiedy Prorok Mahomet wygnał ich z powodu ich spisków. W roku 4 AH podżegali wszystkich niewiernych na Półwyspie Arabskim przeciwko Prorokowi. Sfinansowali tę kampanię. Bitwa pod Trench także miała miejsce w tym miesiącu w roku 5 AH. [Żydzi] zatruli Proroka Mahometa w roku 6 AH, po tym jak podbił Chajbar. Prorok Mahomet zmarł z powodu trucizny, jaką nakarmili go Żydzi.

[…]

„Oni finansowali krucjaty… spiskowali także przeciwko niedawnemu męczennikowi, Mohamedowi Morsiemu”

Oni finansowali krucjaty. Zabili najlepszych ludzi – tych, którzy wyczuwali, że oni są niebezpieczni – jak Omar Ibn Al-Chattab i Towarzysze Proroka, którzy przyszli po nim. Zabili także Nizama Al-Mulka, który położył podstawy pod potęgę Kalifatu Abasydów. Próbowali zabić Saladyna Al-Ajjubi. Otruli i zabili sułtana Muhammada Zwycięzcę. Zabili wielu ludzi wśród najlepszych ludzi w narodzie islamskim. Spiskowali także przeciwko niedawnemu męczennikowi, Mohamedowi Morsiemu. Netanjahu powiedział: „Nie możemy osiągnąć porozumienia z tym człowiekiem. On nienawidzi Żydów, a więc nie może pozostać przy władzy”. Żyli wśród muzułmanów w Al-Andalus, gdzie cieszyli się sprawiedliwością i wolnością. Mimo tego wszystkiego, kiedy chrześcijanie wygnali muzułmanów z Al-Andalus, to [Żydzi] wydawali muzułmanów [chrześcijanom], mówiąc im, którzy ludzie dokonują muzułmańskich rytuałów. [Żydzi] brali udział w sądach Inkwizycji. Ostatecznie, kiedy chrześcijanie skończyli wyganiać muzułmanów z Al-Andalus, wygnali także Żydów. Po tym [jak Żydzi] opuścili Al-Andalus, żyli wśród muzułmanów w pokoju i bezpieczeństwie pod auspicjami państwa osmańskiego. Mimo tego spiskowali przeciwko państwu osmańskiemu aż je obalili. Potem podzielili świat arabski.

„Niech nie zakosztują niczego poza [naszymi] karabinami – nie powinni kosztować niczego poza upokorzeniem i poniżeniem, jak zadekretował Allah”

Europejczycy wygnali ich z każdego kraju. Wygnano ich z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i innych krajów. Napoleon mówił: „Nie możemy żyć, kiedy te myszy podgryzają francuskie państwo”. Wygnał ich [z Francji] i pierwszy próbował osiedlić ich w Palestynie.

[…]

W ostatnim roku u władzy John Kennedy powiedział o nich: „Gdyby nasze dzieci wiedziały, co Żydzi robią amerykańskim instytucjom i państwu, przeklinałyby nas po kres czasu”. Oni są zarazą. Ich zbrodni nie wolno zapomnieć i powinniśmy zawsze uczyć tego nasze dzieci.

[…]

Żydzi, którzy profanują dzisiaj ziemię Palestyny – niech nie zakosztują niczego poza [naszymi] karabinami – nie powinni kosztować niczego poza upokorzeniem i poniżeniem, jak zadekretował Allah.