Poniżej podajemy fragment wywiadu z uczonym sunnickim i przewodniczącym Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich, szejkiem Yousufem Al-Qaradhawim. Wywiad nadała Al-Dżazira TV on 7 grudnia 2009.

Oni uważają umiarkowany islam za “bardziej niebezpieczny i wpływowy” niż islam ekstremistyczny

Dziennikarz: Jak zauważyli obserwatorzy, wojna w Europie przesunęła się od zwalczania tak zwanego terroryzmu, ekstremizmu i ekstremistów do zwalczania samego islamu i jego symboli. Jak dokonała się ta zmiana i dlaczego?

Szejk Yousuf Al-Qaradhawi: Powiadam ci, to jest kompleks – kompleks, który był przekazywany od starożytnych czasów, od kiedy islam ich rozgromił. To jest kompleks, który wymaga psychoanalityka. To dlatego ciągle wymyślają coś nowego.

Na jednym etapie mówili o islamskim ekstremizmie i starli się z nim. Potem powiedzieli… Po powiedzeniu: „Strzeżcie się ekstremistycznego islamu” zaczęli mówić: „Strzeżcie się umiarkowanego islamu. Ekstremistyczny islam jest krótkoterminowy i nie potrwa długo. To, co będzie trwało i miało wpływ, to umiarkowany islam”. Ostrzegali przed umiarkowanym islamem i uważali go za bardziej niebezpieczny i wpływowy [niż islam ekstremistyczny]. Potem zaczęli [mówić o] fundamentalistycznym islamie i politycznym islamie. Potem powstała kwestia terroryzmu, po incydencie z września 2001 r. i rozlaniu się płomieni terroryzmu.

Prawdą jest, że ktokolwiek czyta ich oświadczenia i zbiera je, i czyta zdania i to, co jest między wierszami, rozumie, że chodzi im o islam, nie zaś o terroryzm. W niektórych oświadczeniach Bush powiedział, że muzułmanie są faszystami i zasługują na nową krucjatę. Kiedy jego doradcy zwrócili mu uwagę na niebezpieczeństwo leżące u podstaw jego stwierdzenia przeciwko wszystkim muzułmanom, przeprosił za nie itd.

[…]

Kompleks jest tym, co prowadzi ludzi do mówienia: „Minarety dzisiaj [doprowadzą] do wprowadzenia szariatu jutro. Jakie wprowadzenie szariatu? Nawet w krajach, które są czysto islamskie, nie byliśmy w stanie… Organizacja Konferencji Islamskiej składa się z ponad 50 krajów. Ile z nich wprowadziło szariat? Jeśli islamskie kraje nie wprowadzają szariatu, to jak w ogóle możliwe jest wprowadzenie go w Szwajcarii?!

[…]

„Istnieją szwajcarskie produkty [których można zakazać] (…) kiedy stracimy nadzieję co do wszystkich [innych] środków”

Muzułmanie mają prawo być rozgniewani. Dzisiaj [przywódca Libii] pułkownik Kadafi powiedział: „Jeśli taka jest sytuacja, musimy ponownie rozważyć budowanie kościołów [w krajach muzułmańskich] oraz nasze stosunki z chrześcijaństwem”. Oczywiście, wszystko… Na każdą akcję jest reakcja.

[…]

Jeśli cię biją, czy zachowujesz milczenie? Każdy uciskany musi oddychać i każdy bity musi krzyczeć. Jeśli Szwajcaria nie spełni [muzułmańskich żądań], jest obowiązkiem muzułmanów, a nie tylko ich prawem, wycofać pieniądze z szwajcarskich [banków]. W Szwajcarii są miliardy. Szwajcaria była znana jako bezpieczny i neutralny kraj wolności, ale już nie jest tego rodzaju [krajem]. Jeśli już taka nie jest, to powinniśmy ją traktować odpowiednio.

[…]

Dziesiątki tysięcy [muzułmańskich] turystów odwiedza Szwajcarię. W tym roku ludzie muszą powiedzieć: Nie. To co się zdarzyło ma konsekwencje. Istnieją szwajcarskie produkty [które można zakazać]. Mówię to teraz, ale tylko kiedy stracimy nadzieję co do wszystkich [innych] środków. Użycie tej metody jest naszym prawem. To jest cała broń w naszych rękach, ale jeszcze się do niej nie uciekamy. Obecnie spróbujemy użyć broni mediów i prawa i spróbujemy wpłynąć na innych. Spróbujemy zmienić stereotypowy wizerunek islamu, który jest zaszczepiony w umysłach Europejczyków.