Poniżej podajemy fragmenty debaty o negacji Holocaustu nadanej przez Al-Alam TV (Iran) 8 sierpnia 2010 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2593.htm .

Syryjski pisarz Muhammad Nimr Al-Madani: Przeczytałem wszystko, co zostało napisane o Holocauście, zarówno przez tych, którzy mu zaprzeczają, jak i tych, którzy twierdzą, że sie zdarzył. Przede wszystkim, ci, którzy twierdzą, że Holocaust miał miejsce, nie mają żadnego dowodu.

Gospodarz programu: Ci, którzy twierdzą, że miał miejsce?

Muhammad Nimr Al-Madani: Tak

Gospodarz programu: Na czym opierają te twierdzenia?

Muhammad Nimr Al-Madani: Na niczym, tylko na kłamstwie. Ci, którzy przeczą [sic] zagładzie, dostarczają słabych dowodów. Uczciwie mówiąc na Zachodzie nie odważają się mówić swobodnie…

Gospodarz programu: Lub prowadzić obiektywnych badań.

Muhammad Nimr Al-Madani: Racja. Nie mają takiej wolności jak my. […]

Syryjski badacz i wydawca Muhammad Szajkjani: Przede wszystkim istnieje werset koraniczny, który mówi: “Tak więc zabijanie ich dzieci było przedstawione przychylnie wielu politeistom”.

Ci, którzy zabijają dzieci, żeby użyć ich krwi i zbliżyć się do boga ofiar, zwrócili się do zabijania dzieci chrześcijan w Londynie i w Paryżu, w Szwajcarii i w Austrii. Zostali wygnani z Brytanii, kiedy podczas jednego z ich świat znaleziono zamordowane dzieci. W Syrii zamordowali chrześcijańskiego księdza i mordercy zostali straceni. W wielu krajach w święto Macy Syjonu zabijają ludzi, zabierają krew ofiar i mieszają ją do Macy Syjonu. […]

Wierzą, że Bóg umarł w tej zagładzie, żeby Żydzi mogli żyć w Palestynie, a ich bóg, Jahwe, mógł żyć z nimi. […]

Muhammad Nimr Al-Madani: Żydzi zmieszali filozofię, religię i politykę. Przez całą historię stale rozwijali swoją religię zgodnie z okolicznościami, aż doszli do syjonizmu. Judaizm zaczął oznaczać syjonizm, a w obecnych czasach judaizm zaczął oznaczać „holocaustyzm”. […]

Według Tory Pan nakazał im siedmiodniowe palenie ofiarne. „Palenie” jest świętym rytuałem modlitewnym. Uważam to za dowód fałszywości Holocaustu i biblijne świadectwo tego, że zaczerpnęli kłamstwo Holocaustu z Tory. Ich poleganie na Torze dowodzi, że Holocaust jest kłamstwem i że nigdy się nie zdarzył. Pokazuje także, że doktryna Holocaustu jest głęboko zakorzeniona w ich umysłach i ich rytuałach.

Gospodarz programu: Na przykład na stronie 64 pana książki pisze pan, że Stary Testament opisuje bardzo dokładnie jak zbudować krematorium.

Muhammad Nimr Al-Madani: Tak. Jest tam tekst opisujący jak zbudować świątynię dla krematorium – jej kolumny, ozdoby miedziane i tak dalej.

Gospodarz programu: Opisuje krematorium w szczegółach.

Muhammad Nimr Al-Madani: Tak. Na przykład jego rozmiar jest w przybliżeniu 2 metry. Proszę pamiętać, że spalarnie w niemieckich szpitalach nazistowskich, w których palili ciała chorych, miały 2 metry albo 190 centymetrów. To jest podobne do spalarni, które oni uważają za krematoria.

Gospodarz programu: Wewnątrz, na okładce, czytamy cytat prezydenta Mahmouda Ahmadineżada. Dlaczego postanowił pan wydrukować cytat Ahmadineżada? To jest…

Muhammad Nimr Al-Madani: Możemy ustawić to przed kamerą… Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy irański prezydent zaprzeczył Holocaustowi. Ponieważ jestem przekonany, że musimy zwalczać to kłamstwo, byłem pełen podziwu dla słów irańskiego prezydenta.

Gospodarz programu: Powiedział on: “Izrael powinien zostać wymazany z mapy”.

Muhammad Nimr Al-Madani: Tak jest. Przede wszystkim, prezydent irański jest pierwszym przywódcą na świecie, który przyjął negację Holocaustu. To jest wspaniałe wydarzenie. Po drugie, Izrael musi zostać wymazany z mapy, jak powiedział wcześniej imam Chomeini. […]