W przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ (24 września 2013 r.) prezydent USA Barack Obama powiedział: “Najwyższy Przywódca wydał fatwę przeciwko rozwijaniu broni nuklearnej” [1] . W rzeczywistości taka fatwa nigdy nie została wydana przez Najwyższego Przywódcę Chamaneiego i nie istnieje; ani władze irańskie, ani nikt inny nie może jej przedstawić.

Oszustwo w sprawie „fatwy Chameneiego” jest szerzone przez reżim irański i jego przedstawicieli od wielu lat. Za każdym razem, kiedy ta „fatwa” jest wspomniana, podaje się inny rok jej orzeczenia – na przykład 2005, 2007 lub 2012 – ale tekst “fatwy” nigdy nie został przedstawiony.

MEMRI przeprowadził w sprawie tej “fatwy” dogłębne badania i opublikował sprawozdania pokazujące, że jest to fikcja. Patrz raporty MEMRI:

Seria Badań I Analiz – Nr 825 – 19 kwietnia 2012
Wznowione rozmowy nuklearne Iran-Zachód – Część II: Teheran próbuje zwieść prezydenta Obamę i sekretarz stanu Clinton nieistniejącą fatwą Najwyższego Przywódcy Chameneiego przeciwko broni nuklea

Seria Specjalnych Komunikatów – Nr 5406 – 13 sierpnia 2013
Opublikowanie zestawu najnowszych fatw irańskiego Najwyższego Przywódcy Chameneiego – bez rzekomej fatwy o bombie nuklearnej

Reżim irański wierzy najwyraźniej, że częste powtarzania kłamstwa o tej „fatwie” uczyni z niego zaakceptowaną prawdę. Jak dotąd Europejczycy odmawiają zaakceptowania tego kłamstwa. Według nieoficjalnych źródeł doradcy prawni EU3 zwrócili się w 2005 r. z oficjalną prośbą do reżimu irańskiego o dostarczenie egzemplarza tej “fatwy”, ale go nie otrzymali.

[1] http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/68/US_en_0.pdf .