Poniżej podajemy fragmenty przemówienia wygłoszonego przez sekretarza generalnego Hezbollahu Hassana Nasrallaha, które zostało nadane przez telewizję Hezbollahu, Al-Manar TV 16 lutego 2011.

Żeby zobaczyć ten klip odwiedź: MEMRI TV, http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2813.htm .

Hassan Nasrallah: Dwadzieścia lat temu wszyscy mówili o izraelskiej okupacji Libanu i nikt nie umiał sobie nawet wyobrazić, że ktokolwiek mógłby przejąć północną Palestynę lub Galileę. To było nie tylko poza racjonalnymi nadziejami, ale i poza możliwością wyobrażenia sobie. Nawet wyobraźnia nie sięgała tak daleko.

Ludzie dyskutowali tylko o tym, czy Izrael będzie okupował [cały] Liban i największym osiągnięciem oporu było utrudnienie Izraelowi okupacji Libanu lub południowego Libanu.

Jednakże, bracia i siostry, dziś w Izraelu toczy się poważna dyskusja o tym, czy libański opór jest zdolny do okupowania północnej Palestyny i przejęcia regionu Galilei. […]

Mówię do mudżahedinów muzułmańskiego oporu: Bądźcie przygotowani na dzień, kiedy Liban zostanie zmuszony do wojny, a dowódcy oporu mogą poprosić was abyście przejęli Galileę.

Okrzyki radości tłumu

Hassan Nasrallah: Innymi słowy, do wyzwolenia Galilei. […]