W artykule z 3 maja 2022 r. w londyńskiej gazecie „Al-Sharq Al-Awsat”  dziennikarz Hossein Szobokszi wystąpił przeciwko islamskim duchownym, którzy dyskredytują naukę i kwestionują wiarygodność jej odkryć w dziedzinach takich jak medycyna czy astronomia. Powiedział, że nauka nie jest sprzeczna z religią, ale może faktycznie pomóc osiągnąć cele religii, jeśli duchowni traktują ją z szacunkiem. Podkreślił wielki wkład nauki w rozwój świata w ostatnim stuleciu i stwierdził, że przyszłe pokolenia przyjmą tylko taki pogląd, który uzna wagę nauki.   

Hossein Szobokszi  (Źródło: Al-Shurouq, Egipt)

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty jego artykułu.[1]

Za każdym razem, gdy próbują zobaczyć księżyc w błogosławionym miesiącu Ramadan lub w miesiącu Szawwal, aby określić [początek] Eid Al-Fitr, pojawia się debata na temat tego, czy na księżyc należy patrzeć gołym okiem, za pomocą mocnej lornetki lub dużego teleskopu, zamiast polegać w tym celu na dokładnych obliczeniach astronomicznych. Ta powracająca debata ukazuje złożoną relację, jaka istnieje między duchownymi a różnymi gałęziami nauki. Ten problem nie jest oczywiście nowy i nie ogranicza się do obserwacji księżyca, jest bardzo stary i ma wiele różnych aspektów.

Ograniczanie nauki do [nauk] religijnych i kwestionowanie słuszności innych gałęzi nauki, takich jak na przykład medycyna, astronomia i geologia, spowodowało, że wielu wspaniałych i wiarygodnych naukowców, takich jak Ibn Al-Hajtham, [2] Ibn Sina , [3] Al-Razi, [4] Al-Kindi [5] i innych, rutynowo oskarżano o niewiarę, niemoralność i herezję. Ten [wczesny] precedens ustanowił rozróżnienie między „ziemskimi” naukami – opis poniżający i dyskredytujący – i boskimi naukami, czyli ideami duchownych. Ten złożony i niełatwy związek [między nauką a religią] umożliwił szerzenie baśni i przyjmowanie mitów zamiast nauki jako źródła wiedzy.

To zatrute podejście do nauki i ciągłe kwestionowanie jej [słuszności] umożliwiło pojawienie się rzekomo religijnych poglądów, które są w istocie tragiczną farsą, takich jak opinie kwestionujące, czy świat jest okrągły, lub głoszące, że kobieta prowadząca samochód uszkodzi sobie jajniki, a tym samym zdolność do rodzenia dzieci!  

[Tylko] gdy znaczna liczba duchownych zaakceptuje, że nauki, w szerokim znaczeniu tego słowa, są środkiem dostarczania definitywnych dowodów dotyczących wielu kwestii istotnych dla samej religii, i [zacznie] okazywać szacunek dla ludzkiego intelektu, nastąpi niezwykła zmiana w relacji między religią a nauką, a ludzie zrozumieją, że raczej się uzupełniają się one, a nie zaprzeczają sobie…

Związek [między religią a nauką] stanie się bardziej skomplikowany, biorąc pod uwagę ogromny i bezprecedensowy skok, jakiego dokonała nauka w [niedawnej] historii ludzkości. Arogancja wielu duchownych wobec nauki to nic innego jak brak szacunku. Ta [postawa] stopniowo spowoduje, że stracą kontakt z rzeczywistością i zmienią swoje opinie w połączenie baśni i mitu.

Nauki nie stoją w sprzeczności z religią, a kiedy zostaną zrozumiane [i okaże się im] szacunek i uznanie, staną się skutecznymi i potężnymi narzędziami do realizacji ogromnego celu, a mianowicie celu zachowania ludzkiej godności.

Następne pokolenia uznają tylko [idee], które szanują naukę i jej metodologię, i odrzucą pogląd, który postrzega naukę jako nonsens i nie opiera się na dowodach przynajmniej tak przekonujących [jak dowody przedstawione przez naukę] – zwłaszcza w dziedzinach, które są opracowywane i mogą przedstawiać dowody na swoje twierdzenia, takie jak astronomia, medycyna, fizyka jądrowa, geologia i agronomia… 

Jeśli uświadomimy sobie, że ponad 80 procent naukowców w historii ludzkości pojawiło się w ciągu ostatnich 70 lat, a ludzkość nigdy nie znała epoki, która zgromadziła tyle wiedzy, co przez ostatnie 100 lat, zrozumiemy znaczenie wieku nauki w którym żyjemy i to, że musimy poważnie potraktować tę kwestię i zmienić swój stosunek do niej. Nauka jest darem i wskazówką z nieba i jako taka musi być szanowana. Naukowcy z różnych dziedzin aktywnie przyczyniają się do rozwoju świata i zachowania godności człowieka, które są dwoma najważniejszymi i znaczącymi celami wiary.    


[1] Al-Sharq Al-Awsat (London), May 3, 2022.

[2] Ḥasan Ibn Al-Haytham (695-1040), also known as Alhazen, was an Arab thinker who made significant contributions to the sciences of optics, anatomy, engineering, mathematics and other fields.

[3] Ibn Sina (980-1037), also known as Avicenna, was a Persian philosopher, physician and scientist and the author of over 450 books, mainly on medicine and philosophy.

[4] Abu Bakr Al-Razi (865-925) was a Persian philosopher who wrote in Arabic and one of the greatest physicians in the Muslim world in his day.

[5] Abu Yusuf Al-Kindi (801-873) was an Arab Muslim philosopher, mathematician and physician hailed as the „father of Arab philosophy”