W artykule z 13 czerwca 2021 r. Fahim Al-Hamed, zastępca redaktora naczelnego saudyjskiej gazety państwowej “’Okaz”, opisał kroki podjęte przez Hezbollah, by uzupełnić obecny spadek finansowania. Ten spadek wynika z finansowego załamania się Iranu – głównego źródła finansowania tej organizacji i innych grup terrorystycznych – z powodu ostrych sankcji narzuconych na ten kraj. Według Al-Hameda, Hezbollah zareagował na kryzys przez zamianę swojej sieci w dilerów narkotykami, biznesmenów i bankierów, którzy, oszukując globalny system nadzoru, przekazują pieniądze z handlu narkotykami z Ameryki Południowej przez Europę do Libanu i Syrii; ponadto ta organizacja także sama produkuje i sprzedaje narkotyki w Libanie i w Syrii.

Pisząc, że cały świat wie dokładnie, czym jest Hezbollah – morderczą organizacją terrorystyczną, która zajmuje się także handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy i która trzyma Liban jako zakładnika – Al-Hamed pyta, dlaczego supermocarstwa milczą o zbrodniach tej organizacji.  

Należy wspomnieć, że w kwietniu 2021 r. saudyjskie władze celne w porcie Dżudda ogłosiły, że przechwyciły dużą przesyłkę narkotyków ukrytych wśród owoców granatu z Libanu. Wielu polityków w Libanie oraz libańska i saudyjska prasa obwiniały Hezbollah za tę próbę szmuglu.[1] Od tego czasu władze saudyjskie zatrzymały drugą przesyłkę narkotyków, ukrytą wśród pomarańczy, wyposażenia medycznego i innych towarów.[2]

 

Karykatura w saudyjskiej gazecie: “Narkotyki Hezbollahu” wewnątrz ciężarówki “Produkty Libanu” (Źródło: Al-Madina, Arabia Saudyjska, 6 lipca 2021)
Karykatura w saudyjskiej gazecie: “Narkotyki Hezbollahu” wewnątrz ciężarówki “Produkty Libanu” (Źródło: Al-Madina, Arabia Saudyjska, 6 lipca 2021)

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Al-Hameda.[3] 

Po tym, jak wyschły źródła ich finansowania i upadła gospodarka Iranu – głównego finansjera milicji i agentów terroru w regionie – Hezbollah zaczął szukać innych, niezwykłych źródeł finansowania, by uporać się ze skrajnym kryzysem finansowym, jaki przeżywał i dlatego zwrócił się do handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy i gromadzenia materiałów wybuchowych w Ameryce Południowej i w Afryce. Pytaniem jednak, które powstaje w obliczy tej farsy i tej terrorystycznej milicji, jest następujące. Skoro wszyscy wiedzą, że [Hezbollah] jest organizacją, która używa przemocy, zabijania, rozlewu krwi i terroru, i skoro cały świat jest przekonany, że kontroluje Liban, który stał się zakładnikiem mini-państwa tej organizacji – dlaczego mocarstwa zachowują milczenie w obliczu terrorystycznych zbrodni? I dlaczego takie ochocze próby dogadzania reżimowi ajatollaha [w Iranie] i zdejmowanie z niego sankcji, biorąc pod uwagę, że jest głównym źródłem finansowania dla Hezbollahu?

Działania milicji lojalnej wobec reżimu z Kum [tj. Iranu] są rozmaite i obejmują handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy i kultywowanie projektów terrorystycznych i sekciarskich… Kiedy zmalała pomoc Iranu, milicje zwróciły się do zapewnienia sobie źródeł dochodu przez szmuglowanie i handel narkotykami na całym świecie. Biznesmeni Hezbollahu zwrócili się do nielegalnego handlu kamieniami szlachetnymi, jak również do prania brudnych pieniędzy i do handlu narkotykami… Według obserwatorów, ta organizacja, oszukując systemy finansowe SWIFT i IBAN, przekazuje fundusze z Ameryki Południowej, gdzie działają jej biznesmeni, do pewnych krajów europejskich, które są niedbałe w nadzorze źródeł finansowania i w końcu do libańskich banków, których właściciel są lojalni wobec tej organizacji. Tę działalność prowadzą [szyiccy] biznesmeni w różnych krajach, którzy wierzą w [ideologię Iranu] Rządów Prawoznawcy. Kolumbijski kartel narkotykowy i trójkąt Nigeria-Niger-Czad stały się ogniwami tej działalności, będąc zasadniczo trasą, przez którą organizacja przekazuje swoje zyski bankom w Europie, a stamtąd  do Libanu, do fabryk Captagonu[4], które są ulokowane w Libanie i Syrii, gdzie handel narkotykami ma miejsce.

[Brytyjska] gazeta “Independent” po persku opublikowała artykuł o wysokich rangą figurach w Hezbollahu i innych [wspieranych] przez Iran milicjach, które są zaangażowane w produkcję i handel narkotykami w Syrii.   Sieć, jaką tworzą, która produkuje narkotyki, pierze zyski i używa ich do kupowania broni dla terrorystycznego Hezbollahu, zaczęła wyłaniać się w latach 1990., kiedy Imad Mughnijeh, szef Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego,[5] która jest odpowiedzialna za pranie narkotykowych pieniędzy, pracował nad ustanowieniem tej trasy w koordynacji z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej [IRGC] jako głównego źródła finansowania w dodatku do funduszy dostarczanych przez reżim ajatollahów. Irański reżim, nad którym wisi miecz sankcji, nie ma wyboru, ale musi polegać na pomocy Hezbollahu, który uprawia narkotyki, szmugluje je do sąsiednich krajów, pierze narkotykowe pieniądze i przekazuje je do IRGC, wzmacniając w ten sposób kulturę terroru, która jest oparta na narkotykach i praniu pieniędzy.


[1] See MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1573 – Saudi And Lebanese Accusations: Hizbullah Is Operating A Network For Smuggling Drugs To Saudi Arabia And The Region; It Has Turned Lebanon Into A Base For Exporting Drugs And Terrorism – April 28, 2021.

[2] Elnashra.com, June 15, 2021; Al-Jumhouriya (Lebanon), June 18, 2021, June 29, 2021; Al-Nahar (Lebanon), June 26, 2021; Alarabiya.net, June 30, 2021.

[3] 'Okaz (Saudi Arabia), June 13, 2021.

[4] Captagon is a brand name for the amphetamine drug fenethylline hydrochloride.

[5] Hizbullah’s External Security Organization is responsible for planning, coordinating and carrying out terror attacks outside Lebanon, primarily against Israeli and American targets, and operates cells worldwide. In October 2017 the U.S. offered a reward of up to $7 million for information leading to the capture of its current head, Talal Hamiyah.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected].