W artykule z 9 lipca 2021 r. na liberalnej witrynie internetowej Elaph.com, kurdyjski dziennikarz Hussein Sino omawia status kobiet w świecie arabskim. Pisze, że wielki postęp, jaki został uczyniony na świecie w sprawie statusu i wolności kobiet pominął, jak się wydaje, kraje arabskie, włącznie z tymi, które utrzymują, że są cywilizowane i nowoczesne, i że kobietom w tych krajach nadal odmawia się ich praw. Powodem tego, mówi, jest arogancka i pogardliwa postawa wielu arabskich mężczyzn, którzy wierzą, że kobiety istnieją po to, by ich karmić, dostarczać usług seksualnych i wychowywać dzieci, i są gotowi krzywdzić swoje żony, jeśli nie podporządkowują się tej roli. Wzywa arabskie i międzynarodowe organizacje praw człowieka, by walczyły z “barierami przestarzałych tradycji i obyczajów” w społeczeństwach arabskich i powstrzymały zjawisko małżeństw z nieletnimi w celu poprawienia status kobiet. 

 

Hussein Sino (Zdjęcie: Elaph.com)
Hussein Sino (Zdjęcie: Elaph.com)

Poniżej podajemy tłumaczenie fragmentów jego artykułu:[1]

Świat rozwinął się i poszedł do przodu we wszystkich dziedzinach, włącznie z technologią i elektroniką, do tego stopnia, że stał się jak mała wieś. Jest tak dzięki głosowym, wizualnym i pisanym medium i dzięki internetowi, który szerzy informację z szybkością światła. Te [technologiczne] narzędzia wyeliminowały olbrzymi geograficzny dystans między krajami i między ludźmi, i przełamały bariery między narodami. Mimo tego wszystkiego postawa arabskiego mężczyzny wobec kobiet pozostaje postawą pogardy. Uważa je za niezdolne do zajmowania kluczowych stanowisk w państwie, ignorując fakt, że wiele kobiet rządziło i rządzi niektórymi z najbardziej rozwiniętych krajów [świata], jak  Angela Merkel, która rządzi [Niemcami], najsilniejszą gospodarką w Europie. 

Niestety, mimo że jesteśmy w XXI wieku, wielu mężczyzn w arabskich społeczeństwach [nadal] uważa kobiety za obiekty seksualne, których rolą jest służenie im. Dlatego kobiety w tych społeczeństwach są przedmiotem przemocy [ze strony] mężczyzn i są pozbawione praw, wolności i [własnej] woli. Co więcej, mężczyźni uważają kobiety za kawałki umeblowania w swoich domach, które kupili i mogą uszkodzić jak tylko chcą. Wszystko to opiera się na oświadczeniu, że mężczyźni stoją nad kobietami[2] i że kobiety muszą być ślepo posłuszne mężczyznom i nigdy im nie zaprzeczać, bo zostaną pobite i przeklęte.  

Tak, kobiety w społeczeństwach arabskich nadal cierpią z powodu wielu problemów i stają przed wieloma wyzwaniami i trudnościami. Niektóre arabskie społeczeństwa mienią się cywilizowanymi i nowoczesnymi, ale ich cywilizacja jest fałszywa i powierzchowna. [Nadal] uważają, że kobieta musi być podporządkowana i podrzędna wobec mężczyzny, i przedstawiają wiele twierdzeń i wymówek [by to usprawiedliwić], takich jak [pragnienie] chronienia kobiet i zachowania obyczajów i tradycji. Wszystko to tworzy barierę dla postępu i rozwoju kobiet, ogranicza ich aspiracje i podporządkowuje je mężczyznom i ich kontroli.  

Arabscy mężczyźni muszą zrozumieć, że kobiety są istotami ludzkimi takimi jak oni sami: że mają uczucia, kochają i nienawidzą, nie są towarem, o który można się targować i sprzedawać, i nie są pozbawione rozumu ani wiary.[3] Muszą zrozumieć, że kobiety stanowią połowę społeczeństwa i wychowują przyszłe pokolenia, i dlatego muszą odrzucić koncepcję, że kobietom nie wolno dawać wykształcenia i że są przeznaczone [tylko do pracy] w kuchni i do rodzenia dzieci.

Wszystkie krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zajmujące się prawami człowieka i wolnością muszą działać na rzecz kobiet, żeby przezwyciężyły bariery przestarzałych tradycji i obyczajów, które umieszczono na ich drodze i [które] hamują ich rozwój i postęp. Jest to szczególnie prawdziwe dzisiaj, kiedy wiele kryzysów, katastrof i konfliktów [wynikających z] sekciarskiego ekstremizmu dotyka część społeczeństw arabskich i ma [tragiczne] konsekwencje dla kobiet, spychając je na margines społeczeństwa [i narażając je na] gwałty, morderstwa i handel żywym towarem… Te instytucje muszą położyć kres [zjawisku] rodzin wydających za mąż swoje nieletnie córki, co jest głównym powodem wzrostu rozwodów i przestępstw cudzołóstwa i morderstwa.  


[1] Elaph.com, July 9, 2021.

[2] Quran 4:34: „Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other.”

[3] This is an allusion to a hadith in which the Prophet states that women are deficient in reason and faith.