W artykule z 14 listopada 2018 r. w gazecie “Al-Riyadh” saudyjski autor,  'Abdallah Bin Bachit napisał sarkastycznie, że każdy, kto chce zrozumieć “żydowski spisek przeciwko światu”, musi uznać powody, sukcesu Żydów na Zachodzie i powody zacofania Arabów na Zachodzie. Żydzi, napisał, potrafili zintegrować się z zachodnim społeczeństwem i kulturą, i osiągnąć tam wiodące role, i zdobyć znaczne osiągnięcia, podczas gdy Arabom nie udało się to. Jednym z powodów tej różnicy między Żydami i Arabami, powiedzial, jest to, że Żydzi mają niewiele dzieci i dają im najlepszą możliwą edukację; ale głównym powodem jest to, że Żydzi w odróżnieniu od Arabów przystosowują swój styl życia do zachodnich norm i nie próbują narzucić swoich wartości religijnych na otoczenie. Dlatego „widzimy ich teraz na szczytach nauki, kultury, sztuki, literatury i polityki”, zakończył. 

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu:

’Abdallah Bin Bakhit (zdjęcie: Alarabiya.net)

Różnice między Żydami i Arabami są duże. Jedna z wielu [różnic] dotyczy ich związku z kulturą zachodnią. Żydzi są częścią zachodniej kultury. Ich harmonijne [stosunki] z nią są organiczne i ich wkład w nią jest niekończący się. Patrząc na kino, literaturę lub teatr człowiek natyka się na zbyt wiele żydowskich nazwisk, by to ignorować. Patrząc na ludzi w mediach i prasie, człowiek odkrywa, że większość słynnych i wybijających się nazwisk [należy do] Żydów. Wszyscy są świadomi ich obecności w finansach i biznesie – ich tradycyjnej arenie aktywności – i wszyscy wiedzą, że dominują wśród wykładowców na uniwersytetach i centrach badań i nauki. Weź jakikolwiek szanowany zawód, a znajdziesz, że proporcja Żydów w nim jest wyjątkowo duża.

Żydowski spisek przeciwko światu zaczyna się w domu. Zaczyna się w jednym małym punkcie, który całkowicie zaniedbaliśmy: żydowska rodzina nigdy nie ma więcej niż jedno lub dwoje dzieci. Potem poświęca wszystkie swoje pieniądze i zasoby na zapewnienie, że tych dwoje dzieci otrzyma najlepsze dostępne nowoczesne wykształcenie. W kategoriach liczb Żydzi są mniejszością, ale w kategoriach osiągnięć i udziału są w większości. To jest istota żydowskiego spisku przeciwko światu i ktokolwiek chce konfrontacji z tym spiskiem musi [przede wszystkim] dokonać konfrontacji z samym sobą.

Innym [aspektem] żydowskich spisków przeciwko światu jest to, że Żyd jest Żydem w domu, ale jest zintegrowanym mieszkańcem Zachodu w społeczeństwie. Jeśli [żydowska] religia zakazuje pewnych praktyk lub sprzeciwia się im, pobożni Żydzi będą unikać tych praktyk, ale z pewnością nie będą walczyć o nie ani próbować narzucać swoją prawdę na innych, ani uważać tych, którzy dokonują tych praktyk za wrogów, jak długo nie szkodzą [Żydom].

Kiedy spotykasz Żyda, nie będziesz wiedział, że jest Żydem, chyba że wskazuje na to jego nazwisko albo on ci to powie. W swoich domach Żydzi żyją jak Żydzi, ale na zewnątrz żyją jak obywatele Zachodu. Różnica między Żydem i Arabem w zachodnim społeczeństwie jest różnicą między rdzennym mieszkańcem i cudzoziemcem.

Jedną z cech zachodnich społeczeństw jest to, że przyznają wolność religii, myśli i wyrazu. Zachodnie społeczeństwa i ich rządy nie dbają o to, czy człowiek jest chrześcijaninem, muzułmaninem czy ateistą. Są tam prawa, które wykraczają poza indywidualne różnice i chronią wolności. Żydzi respektują [te prawa], popierają je i cieszą się zasięgiem [aktywności], na jakie one pozwalają, podczas gdy inni tego nie robią… Widzimy ich teraz stojących na szczytach nauki, kultury, sztuki, literatury i polityki, pozostawiając otchłanie ignorancji tym, którzy tego chcą[1].


[1] Al-Riyadh (Saudi Arabia), November 14, 2018.