W artykule z 2 marca 2023 r. w emirackiej gazecie „Al-Ittihad”, saudyjska dziennikarka Haila Al-Maszouh, która pisze również dla saudyjskiej gazety „Okaz”, stwierdziła, że ​​konflikty i kryzysy, które nawiedziły Bliski Wschód w ostatnich dziesięcioleciach, na czele z konfliktem izraelsko-palestyńskim, przyniosły jedynie katastrofy i straty ludom regionu, w tym Palestyńczykom. Powiedziała, że ​​świat stoi obecnie w obliczu wielu kryzysów bezpieczeństwa, ekonomicznych, humanitarnych i innych, dlatego konieczne jest osiągnięcie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz rozwiązanie konfliktów na drodze dialogu, a nie użycia siły zbrojnej. Wezwała do wytrwania w wysiłkach na rzecz pokoju w regionie, nawet jeśli szanse na to są niewielkie. Dodała, że państwo Izrael jest faktem i wezwała do zaakceptowania tego, utrzymując równocześnie prawo Palestyńczyków do niepodległego państwa – bowiem przyniesie to korzyści wszystkim krajom w regionie.


Haila Al-Maszouh (Zdjęcie: Twitter.com/hailahabdulah20)

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty jej artykułu:[1]

…Bliski Wschód doświadczał zmian i kryzysów na przestrzeni lat, z których część doprowadziła do ​​historycznych i geograficznych przemian w niektórych jego krajach… Kwestia palestyńska była jednym z [źródeł] największych i najbardziej wpływowych kryzysów w regionie arabskim. Był to problem historyczny, który powodował jeden kryzys po drugim, nie tylko w Palestynie, ale w sąsiednich krajach arabskich, a jego skutki sięgały nawet Zatoki. Później stał się kwestią polityczną całego [narodu] muzułmańskiego, co wywołało wiele wojen i wstrząsów. Niektórzy uważają, że [płomienie] tych wojen powinny być podsycane, chociaż są one bezcelowe i chociaż nie można osiągnąć pokoju i bezpieczeństwa przez konflikty i rozlew krwi… 

 Wstrząsy i konflikty, które od dziesięcioleci nękają Bliski Wschód, dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że… bezpieczeństwo nie będzie trwałe, stabilne i prawdziwe, jeśli nie będzie oparte na moralności i sprawiedliwości… i na porozumieniu, dalekim od jakiejkolwiek walki zbrojnej. Świat zajmuje się obecnie kryzysami bezpieczeństwa, gospodarczymi, humanitarnymi, żywieniowymi, zdrowotnymi, klimatycznymi i środowiskowymi. Dlatego bardzo ważna jest ochrona Bliskiego Wschodu przed konfliktami i podsycaniem sporów oraz rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi, poprzez dialog za pośrednictwem wpływowych krajów, które przedkładają pokój nad promowanie [różnych] interesów. Istnieje [również] potrzeba poszerzania sojuszy, z przywiązania do zasad pokoju i zgodnie z traktatami ONZ oraz celami globalnego bezpieczeństwa i stabilności. 

Region arabski był świadkiem zmian, które nauczyły nas trudnych lekcji. [Te zmiany] obejmują wybuch konfliktu palestyńsko-izraelskiego; [nieobecność] Iraku w regionalnej i arabskiej równowadze sił; zagrożenia stwarzane przez niektóre sąsiednie kraje w regionu i ich wpływ na bezpieczeństwo Zatoki i jej szlaków żeglugowych; wojny zastępcze przeciwko krajom [walczącej] koalicji [arabskiej pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej] w Jemenie; ataki terrorystyczne na obiekty naftowe w Arabii Saudyjskiej; reperkusje tak zwanej arabskiej wiosny i jej straszne skutki, jak również wpływ pandemii Covid, która wciąż dotyka arabskie gospodarki oraz zaopatrzenie w żywność i opiekę zdrowotną w niektórych krajach Bliskiego Wschodu. 

Bezpieczeństwo nie jest luksusem, jest wymagane przez sytuację i zmiany na świecie. Chociaż szanse na pokój w regionie maleją, musimy je wykorzystać, aby żyć w pokoju, stabilności i współistnieniu, jednocześnie [odnajdując] wspólną płaszczyznę jako istoty ludzkie, jako część wartości akceptowania innych i akceptowania rzeczywistości. 

Państwo Izrael jest faktem, z którym należy postępować mądrze i roztropnie, jednocześnie stojąc na straży prawa narodu palestyńskiego [do życia] w godności, bezpieczeństwie i trwałym pokoju w niepodległym państwie. Konflikt [izraelsko-arabski], który trwała ponad 70 lat, nie przyniósł niczego poza zniszczeniami, znacznymi stratami i niepewnością. Pokój i bezpieczeństwo są prawem narodów regionu i musimy dążyć do realizacji i obrony [tego prawa], działając mądrze, a nie emocjonalnie!


 

[1]  Al-Ittihad (UAE), March 2, 2023.