W artykule z 11 lipca 2023 r. w katarskiej gazecie „Al-Sharq”, dziennikarz Abd Al-Aziz Al-Abdallah potępił arabskich i muzułmańskich „zdrajców”, którzy znormalizowali stosunki z Izraelem i którzy potępiają palestyński opór i oczekują, że Palestyńczycy będą współistnieć z Izraelem. Twierdził, że Żydzi nie będą usatysfakcjonowani, dopóki muzułmanie nie opuszczą świętej ziemi i świętych miejsc oraz nie porzucą wiary islamskiej. Dlatego wezwał Arabów i muzułmanów, by uczyli swoje dzieci historii męczenników, którzy poświęcili swoje życie za Palestynę, a także by uczyli ich o Arabach, którzy zdradzili sprawę palestyńską i na zawsze będą upokorzeni.  

Abd Al-’Aziz Al-’Abdallah (Zdjęcie: Al-sharq.com)

Poniżej znajdują się przetłumaczone fragmenty jego felietonu:

[Wśród Arabów i muzułmanów] są grupy odstępców, którzy zboczyli z drogi i narodowego konsensusu, że Jerozolima jest pierwszym kierunkiem modlitwy muzułmanów i [dlatego] nie jest tylko kawałkiem ziemi, ale [kwestią] głębokiej wiary dla muzułmanów. Ci ludzie myślą, że sprawa Jerozolimy nie jest ich sprawą, ale [jest] tylko sprawą narodu palestyńskiego!

Najgorszymi ludźmi są ci, którzy atakują palestyński ruch oporu i wszelkie powstania mające na celu przywrócenie islamskiego i arabskiego prawa do świętych miejsc i ziemi. W rzeczywistości żądają, aby Palestyńczycy żyli w pokojowej koegzystencji z okupantem i stają po stronie armii okupanta przeciwko Palestyńczykom, podziwiają tę armię i modlą się o jej zwycięstwo, podczas gdy oni [sami] są w stanie upokorzenia… 

W przeszłości i dzisiaj również widzimy zbrodnie popełniane przez żołnierzy okupacyjnych na terytoriach okupowanych oraz zabijanie i rabowanie tam naszych braci, więc jakie jest nasze stanowisko [w tej sprawie]? Nasze stanowisko jest takie, że jeśli jako jednostki, nie jesteśmy w stanie odzyskać ziemi, możemy [przynajmniej] ustanowić zasady sprawiedliwości między sobą i między narodem. Te zasady mówią, że ta ziemia jest nasza, że ​​te święte miejsca są nasze i że wszelkie środki podjęte przez niektóre [kraje arabskie] dla normalizacji stosunków z okupantem i wyrazy sympatii, jakie wymieniają [z okupantem], są bezsensowne.  

Allah mówi w Surze „Krowa”: „I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani Żydzi, ani chrześcijanie, dopóki nie pójdziesz za ich religią. Powiedz: ‘Zaprawdę, droga Allaha
– to jest droga prawdziwa!’ I zapewne, jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami – po tym, jak przyszła do ciebie wiedza – nie będziesz miał przed Allahem ani opiekuna, ani pomocnika. [Koran 2:120]. Dlatego oni nigdy nie będą zadowoleni, dopóki wy [muzułmanie] nie opuścicie nie tylko ziemi i świętych miejsc, ale całą wiarę muzułmańską. I wtedy [myślisz], że będą zadowoleni?!

[Więc co] jest naszym obowiązkiem? Nauczcie swoje dzieci historii męczenników w okupowanej Palestynie. Nauczcie ich, jak jej synowie, jej młodzi ludzie i jej kobiety poświęcili swoje życie w obronie ziemi i świętych miejsc. Nauczcie ich, jak Żydzi bali się kalekiego szejka [założyciela Hamasu] Ahmada Jasina i wielu innych jemu podobnych. [I] uczcie swoje dzieci o [Arabach i muzułmanach], którzy zdradzili ziemię, i że upokorzenie będzie prześladować każdego zdrajcę na zawsze – bo ktokolwiek zostanie syjonistą nigdy nie będzie miał honoru, a jedynie upokorzenie i smutek.

Podsumowując, Palestyna zostanie nam jeszcze przywrócona z pomocą Allaha. Palestyna jest ziemią wszystkich muzułmanów. Nadejdzie dzień, kiedy flagi z imionami męczenników i zdeterminowanych, poświęcających się [bojowników] zostaną podniesione wysoko, mając na uwadze, że nazwiska tych, którzy zaniedbali [Palestynę] i współpracowali [z okupantem]… zostaną na zawsze wyrzucone na śmietnik historii”. [1] 


 

[1] Al-Sharq (Qatar), July 11, 2023.