Poniżej podajemy fragmenty program telewizyjnego o małżeństwie dzieci w świecie arabskim, który nadała Abu Dhabi TV 17 października 2010 r.:

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2679.htm .

Reporter: Fawziyya Al-Jammal jest szczęśliwa z szóstki dzieci, co prowadziło do narodzin 32 wnuków. Wydała za mąż sześć swoich córek, kiedy były w wieku między 11 a 16 lat i ta praktyka stanowi dla niej przedmiot dumy wśród wieśniaków w Górnym Egipcie.

Fawziyya Al-Jammal: Jestem dumna, że je wydałam za mąż i potrafiłam ochronić ich honor. Żyją szczęśliwie w domach swoich mężów. Po co miałam je tu trzymać? Kiedy jej czas nadchodzi, wydaję ją za mąż. Jeśli dziewczyna kończy 16 lat i jeszcze nie jest zamężna, jest uważana za starą pannę.

Reporter: Fawziyya powtórzyła własne doświadczenie ze swoimi córkami. Sama wstąpiła do klatki małżeństwa, zanim ukończyła 15 lat.

Fawziyya Al-Jammal: Kiedy dziewczyna młodo wychodzi za mąż, pozostaje młoda i piękna, a kiedy Allah daje jej dzieci, jej dzieci też będą piękne.

Reporter: Fawziyya nie urodziła chłopców i wcześnie została wdową, ale Allah dał jej posłuszne córki.

To jest jej najstarsza córka. Wyszła za mąż w wieku 11 lat, urodziła w wieku 12 lat i wydała za mąż swoją najstarszą córkę w wieku 15 lat.

Najstarsza córka Fawziyyi Al-Jammal: Nie żałuję, że wyszłam za mąż w wieku 11 lat. Żałowałabym, gdybym wyszła za mąż w późniejszym wieku i jestem dumna, że wydałam za mąż moje dzieci we wczesnym wieku, jak ja sama.

Reporter: To jest najmłodsza córka. Z przyczyn od niej niezależnych wyszła za mąż dopiero w wieku 18 lat, ale ma nadzieję, że wyda swoje córki za mąż we wczesnym wieku. […]

Najmłodsza córka Fawziyyi Al-Jammal: Lepiej wydać dziewczynę za mąż, kiedy jest młoda. Będzie miała szansę wydania za mąż własnych dzieci. Mam ośmioletnią córkę, która jest w szkole podstawowej. Uczę ją, jak piec chleb i wykonywać wszystkie zadania w domu. Jeśli dziewczynka potrafi zrobić wszystko w domu, może wyjść za mąż w każdym wieku. To nie zabiera jej radości dzieciństwa. […]

Mogą ustanawiać takie prawa, jakie chcą, ale we wsiach nie jesteśmy im posłuszni. Dziewczynki nadal wychodzą młodo za mąż niezależnie od tego.

Reporter: Jak długo prawa Górnego Egiptu będą zastępować wszystkie inne prawa włącznie z prawem o statusie osobistym, które ustanawia minimalny wiek zamążpójścia na 18 lat? […]

Dziennikarz: W Arabii Saudyjskiej czy to establishment religijny, czy tradycja stawiają przeszkodę w ustanowieniu minimalnego wieku dla zamążpójścia?

Wajeha Al-Huweidar, saudyjska działaczka na rzecz praw kobiet: Są to rzeczy wzajemnie powiązane. Jedno zgadza się z drugim. Przez długi czas oszukiwali nas, mówiąc, że chłopcy i dziewczęta nie powinni przebywać razem, ale rok temu szejk Ahmad Al-Ghamedi, który należy do establishmentu religijnego, powiedział głośno i wyraźnie, że to było jedno wielkie kłamstwo – że wspólne przebywanie osób różnej płci jest dozwolone i że zakaz miał cele polityczne.

Przechodzimy z jednego kłamstwa do drugiego. Żyjemy w iluzjach, które są przedstawiane jako religia. Prawda jest jednak taka, że nie ma to nic wspólnego z religią i że było używane jako środek do celu. […]