29 listopada 2010 r. funkcjonariusze policji w pakistańskim mieście Szeikhupura przeprowadzili nalot na dom weselny i aresztowali pana młodego oraz gości weselnych, którzy uroczyście obchodzili zaślubiny sześcioletniej dziewczynki, Uzmy. Bilal Zafar, miejscowy oficer policji, potwierdził aresztowanie Maulvi Ghausa, duchownego, który udzielał ślubu, jak również 23-letniego pana młodego. Zafar powiedział: „Otrzymaliśmy poufną informację o tym ślubie, ale zabrało nam trochę czasu znalezienie miejsca, ponieważ ślub ten przeprowadzano w tajemnicy” [1] .

Powyższy incydent wywołał gniewną reakcję czytelnika gazety, który napisał: “Z pewnością jest to oznaka pedofilii; jak inaczej można uzasadnić, że mężczyzna powyżej 20 lat żeni się z dziewczynką, która ma zaledwie sześć lat? Dlaczego my, jako społeczeństwo tolerujemy takie barbarzyńskie i średniowieczne praktyki?” [2] Wydaje się, że duża liczba małżeństw dzieci ma miejsce w Pakistanie, szczególnie na wiejskich obszarach prowincji Sindh, choć tylko o nielicznych takich wypadkach informują media pakistańskie.

Sujag Sansar, organizacja dobroczynna zajmująca się prawami dzieci, która działa w okręgu Dadu prowincji Sindh, przeprowadziła w zeszłym roku sondaż, żeby ocenić poglądy miejscowych rodzin w sześciu wsiach tego okręgu. Organizacja ta uważa, że poglądy tych rodzin są reprezentatywne dla całej prowincji. Według sondażu niektórymi z przyczyn małżeństw dzieci są: plemienny system Watta Satta (wymiany panien młodych między rodzinami), którą uważa się za główny czynnik; przyczyny finansowe; i przekonanie rodzin, że małżeństwo nieletnich nie jest niczym złym. Ponadto sondaż notuje, że starsi aranżują także małżeństwa nieletnich chłopców z powodu braku możliwości edukacji i rekreacji [3] .

W okręgu Dadu miejscowy dziennikarz został zabity w zeszłym roku po doniesieniu o małżeństwie małej dziewczynki [4] . Czytelnik gazety twierdził niedawno, że małżeństwa dzieci odbywają się, ponieważ funkcjonariusze rządowi nie egzekwują postanowień prawa z 1929 r., ograniczającego małżeństwa dzieci, które stanowi: (1) karę dla mężczyzny powyżej 18 roku życia, żeniącego się z dzieckiem płci żeńskiej poniżej 16 roku życia; (2) karę za udzielenie ślubu takiemu dziecku; i (3) karę za dopuszczenie do udzielenia ślubu takiemu dziecku [5] .

“The Express Tribune”, pakistańska gazeta, która skupiła się na tej sprawie, opublikowała niedawno raport zatytułowany “Małżeństwa dzieci: 10-letnie dziewczynki za Rs. 100000″ naświetlający problem małżeństw nieletnich w Pakistanie.

Poniżej podajemy fragmenty tego raportu [6]:

„Małe dziewczynki ubrane w suknie ślubne i biżuterię są nazbyt często wydawane za mąż za mężczyzn dużo od nich starszych”

Może to wyglądać jak zabawa dzieci, ale małe dziewczynki ubrane w suknie ślubne i biżuterię są nazbyt często wydawane za mąż za mężczyzn dużo od nich starszych i są przerażającym aspektem rzeczywistości. Niektórzy rodzice mogą wydawać je za mąż, ponieważ nie mają pieniędzy lub wydają je za mąż dla rozwiązania konfliktu. Inne czynniki obejmują sprzeczki o politykę lub spadek w rodzinie [szczególnie wśród klasy feudalnych posiadaczy ziemskich].

Choć dokładna liczba przypadków pozostaje nieznana, można to uważać za powszechne zjawisko, przy czym z grubsza 58 procent ma miejsce na terenach wiejskich, a 27 procent na obszarach miejskich [Pakistanu].

Wśród prowincji na czele listy znajduje się Sindh. Towarzystwo Ochrony Praw Dzieci [The Society for the Protection of the Rights of the Child] (Sparc), organizacja pozarządowa skupiająca się szczególnie na tej kwestii, poinformowała w tym roku [2010] o około 50 przypadkach małżeństw dzieci w samym Sindh… Ta organizacja pozarządowa, która udaremniła 18 prób wydania za maż dzieci dzięki udanej interwencji, pracuje nad [zlikwidowaniem] luk w prawach dotyczących tego przestępstwa.

W marcu tego roku 10-letnia Szazia została sprzedana przez swoją matkę, Zahooran, za 100 tysięcy rupii pakistańskich [około 1150 dolarów]. Pan młody, mieszkaniec wsi Bhangho Behan w Khairpur [okręg Sindh], który “kupił” swoją młodą żonę, powiedział, że taki jest ich obyczaj. Co najmniej sześć innych dziewczynek w sąsiednich wioskach zostało w podobny sposób wydane za maż, twierdził on.

W innym wypadku, Koonj i Asma, w wieku sześciu i siedmiu lat, zostały wydane za maż za dwóch mężczyzn z należących do poszkodowanej strony w Dadu, żeby załagodzić sprzeczkę z powodu małżeństwa z własnego wyboru…

Działacz praw dziecka Sohail Ahmed Abro: „Wielu ludzi w Sindh uważa wczesne małżeństwa za tradycję kulturową”

Sohail Ahmed Abro, dyrektor SPARC w tej prowincji omawiał obserwacje poczynione przez jego organizację. Według prawa z 1929 r. o ograniczeniu małżeństw dzieci, małżeństwo dziecka nie jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że policja nie może interweniować bezpośrednio [tj. bez zaskarżenia przez kogoś]. Pozostaje również rozbieżność prawnie dozwolonego wieku zawarcia małżeństwa przez chłopców i dziewczynki. Według prawa dziewczynki, które mają 16 lat lub więcej i chłopcy w wieku 18 lat lub starsi mogą zawrzeć legalnie małżeństwo.

Abro powiedział, że kiedy policja interweniuje w takich wypadkach, aresztują na ogół „prawnych sprawców”, którzy dopuszczają się małżeństwa dziecka – tj. zarówno pannę młodą, jak pana młodego. Ci młodzi chłopcy i dziewczynki są jednak ofiarami. Wysłanie ich do więzienia lub domu poprawczego nie jest sprawiedliwością…

Także karą za to przestępstwo jest mizerne uwięzienie na jeden miesiąc i grzywna tysiąca rupii pakistańskich [około 11 dolarów]. „Wielu ludzi w Sindh uważa wczesne małżeństwa za tradycję kulturową”, dodał. Jednak przestępstwo to jest także szeroko rozpowszechnione w innych prowincjach, ale kwestia pozostaje w ukryciu, ponieważ te sprawy nie są podejmowane przez media.

Pakistan ma wśród swoich ustaw Muzułmańskie Prawo Rodzinne, jak również prawo z 1929 r. O Ograniczeniu Małżeństw Dzieci. Ponadto kraj jest sygnatariuszem Konwencji ONZ-u o Prawach Dzieci z 1990 r., w której wczesne małżeństwo oznacza małżeństwo osób poniżej 18 roku życia.

Przestrzeganie przez rząd Konwencji ONZ-o O Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), powinno także służyć jako środek odstraszający przeciwko małżeństwom dzieci. Te obietnice i prawa pozostają jednak na papierze, z małym lub żadnym zastosowaniem w życiu codziennym.

SPARC rozpoczął kampanię przeciwko małżeństwom dzieci równocześnie w dziewięciu okręgach Sindh, w tym Jacobabad, Szikarpur, Sukkur, Khairpur, Nauszehro Feroz, Nawabszah, Larkana, Kambar-Shzhdadkot i Dadu, gdzie ten obyczaj jest najbardziej rozpowszechniony. Komitety praw dziecka rozpoczęły dialog we wszystkich tych okręgach i organizują seminaria, wycieczki i briefingi, żeby szerzyć uświadomienie…


[1] “The Express Tribune” (Pakistan), 30 listopada 2010.

[2] “The Express Tribune” (Pakistan), 1 grudnia 2010.

[3] “The Express Tribune” (Pakistan), 20 listopada 2010.

[4] “The Express Tribune” (Pakistan), 20 listopada 2010.

[5] “The Express Tribune” (Pakistan), 2 grudnia 2010.

[6] “The Express Tribune” (Pakistan), 21 grudnia 2010. Tekst raportu został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.