Poniżej podajemy fragmenty wykładu wygłoszonego przez brytyjskiego salafitę „Abu Hafsa”, umieszczonego w Internecie 15 grudnia 2010 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2753.htm .

Abu Hafs: Moi drodzy muzułmanie, kiedy mówicie do muzułmanów dzisiaj i mówicie im: “Musimy ustanowić kalifat, musimy ustanowić dominację islamu”, odpowiadają wam: “Nie możemy tego zobaczyć, nie możemy sobie tego wyobrazić. Taki rodzaj rzeczy jest nonsensem. Dlaczego mówisz nam o tym?”

W ten sam sposób, drodzy muzułmanie, pozwólcie mi przypomnieć wam, że są tylko dwa rodzaje ludzi dzisiaj na Ziemi. Są tylko dwa rodzaje. To jest wasz wybór. Podejmijcie decyzję, z kim chcecie być?

Albo jesteście z ludźmi Raju, albo z ludźmi Piekła. To jest jedyny wybór, jaki macie. Są tylko dwa wybory i wybór należy do was. Wielu ludzi wybrało drogę Piekła. Wybrali wszystkie te różne sposoby życia, wszystkie te różne idee, wszystkie te różne praktyki, kierując się prawami stworzonymi przez człowieka, naśladując praktyki większości, i oni skończą tam, gdzie skończy większość, a jest to ogień piekielny, moi drodzy muzułmanie. Pora, byśmy zdali sobie sprawę z tego, że tylko ci, którzy przyjmują misję islamu, są tymi, którzy będą „mieszkańcami Raju”. […]

Czy jesteście w misji Proroka Mahometa? Czy wierzycie, że przejaw islamu będzie ustanowiony? Czy wierzycie, że szariat będzie dominujący? Czy wierzycie, że demokracje dostaną się nam pod stopy, że zniszczymy Amerykę, że zniszczymy Wielką Brytanię, że wszyscy ci przywódcy będą pod naszymi stopami? Czy wierzycie w to? Bo jeśli wierzycie w to, zobaczę to w waszych działaniach […]

Kiedy oni mówią o szariacie, kiedy oni mówią o daawa, kiedy oni mówią o muzułmanach, kiedy oni mówią o dżihadzie, powinniśmy być dumni, że jesteśmy z narodu Proroka Mahometa. Cokolwiek reprezentują wasi ludzie, zniszczymy to waszymi rękami i ustanowimy islam przed waszymi nosami. Taka jest prawda, moi drodzy muzułmanie.

Głos z publiczności: Powiedzcie: „Allah Akbar”.

Publicznosć: „Allah Akbar!”

Abu Hafs:W taki sposób musimy się sprawować. Musimy zacząć podnosić sztandar islamu, moi drodzy muzułmanie. Tak, także w Wielkiej Brytanii musimy zacząć podnosić sztandar islamu. Musimy zacząć wzywać do szariatu na ulicach Wielkiej Brytanii. […]

Od Mekki do Al-Mediny, od Wielkiej Brytanii do Arabii Saudyjskiej, chcemy ustanowić islam, chcemy widzieć dominację islamu. To są aspiracje tych, którzy wierzą. To są aspiracje ludzi Raju.