Po wzywaniu w dniach 13 i 14 października 2009 r. do powrotu Libanu pod kontrolę Syrii [1] Turki Al-Sudairi, redaktor naczelny saudyjskiej gazety “Al-Riyadh” opublikował artykuł wycofujący te stwierdzenia i przepraszający za nie.

W próbie zminimalizowanie szkód spowodowanych artykułami Al-Sudairi’ego, saudyjska gazeta „Al-Watan” opublikowała artykuł wstępny oraz felieton podkreślające poparcie Arabii Saudyjskiej dla Libanu i jego pełnej niepodległości.

Poniżej podajemy fragment artykułu Al-Sudairi’ego oraz artykułu wstępnego “Al-Watan”.


Redaktor naczelny “Al-Riyadh”: „Nie miałem racji”

W artykule z 15 października 2009 r. zatytułowanym „Tak, nie miałem racji z moimi koncepcjami i oświadczeniami” Al-Saudiri wycofał swoje poprzednie twierdzenia o Libanie, mówiąc: „Nic nie jest trudniejsze od przyznania rozmiarów własnych błędów… Gdyby błędne myśli, jakie pisałem o Libanie [w artykule z 13 października] pokazały się w artykule jakiegoś innego autora, proszącego mnie, bym je opublikował w „Al-Riyadh”, rozsądek mówi, że odmówiłbym publikacji. Jak dotarłem do błędnego postrzegania sytuacji w Libanie? (…) Nie jest złem przyznanie się do popełnionego błędu; jest to raczej zaletą. Nie miałem racji z moim koncepcjami i oświadczeniami, muszę przeprosić i zrekompensować szkody”.

Dalej w artykule chwali on Libańczyków, mówiąc, że konieczne jest pomożenie im w zbudowaniu społeczeństwa i ustabilizowaniu ich kraju: „Wzajemne zrozumienie na szczeblu lokalnym jest pierwszym i ostatnim warunkiem dla wszystkich ludzi, starających się zdystansować się od rozłamów. Liban, być może, potrzebuje [takiego porozumienia] bardziej niż jakikolwiek inny kraj. Jest to kraj wielu zalet, a żeby te zalety znalazły wyraz w [libańskim] wewnętrznym [procesie] odbudowy musi tam zapanować wzajemne zrozumienie. Dzięki zdolnościom i talentom Libańczyków może to zostać osiągnięte (…)” [2]

Saudyjska gazeta “Al-Watan” do Libańczyków: saudyjskie media nie reprezentują oficjalnego stanowiska kraju

W artykule wstępnym saudyjska gazeta “Al-Watan” podkreśla, że Arabia Saudyjska popiera niezależność i suwerenność Libanu i nie będzie na ten temat pertraktować. Zwracając się do Libańczyków artykuł stwierdza: „Musicie zrozumieć, że nowa prasa saudyjska jest pluralistyczna i przedstawia wiele [różnych opinii], niekoniecznie więc odzwierciedla oficjalną politykę [kraju]. [Stanowisko saudyjskie] wyraża tylko [oficjalna] saudyjska agencja informacyjna. Bądźcie przekonani, że [Arabia Saudyjska] popiera wolny i niepodległy Liban z pełną suwerennością nad swoim krajem i jego losem” [3] .

Redaktor naczelny “Al-Watan” Jamal Khashoggi, napisał felieton stwierdzający, że Arabia Saudyjska zawsze popierała Liban i że zbliżenie saudyjsko-syryjskie nie jest kosztem Libanu, a jedynie było pomyślane jako pomoc dla Libanu. Napisał on: „Podczas negocjacji Taif, które zakończyły libańską wojnę domową, Arabia Saudyjska zdecydowanie popierała wezwanie do wycofania sił syryjskich z Libanu (…) Długo trwało, zanim Syria wycofała się, ale wszyscy wiedzą, jak to w końcu zostało osiągnięte i kto tego stanowczo żądał (…)

Wizyta króla saudyjskiego Abdallaha w Damaszku [7-8 października 2009] została opóźniona tylko z powodu kwestii libańskiej. Król domagał się zapewnienia, że podobnie jak Arabia Saudyjska, nasi syryjscy bracia są zobowiązani do powstrzymania się od ingerencji w sprawy Libanu i do współpracy z Libanem – i [Syryjczycy istotnie zapewnili go o tym].

[W istocie] Arabia Saudyjska posunęła się jeszcze dalej, żądając, by żaden nie-libański element nie stawiał jakichkolwiek warunków dotyczących ustanowienia następnego rządu libańskiego. [Jeśli chodzi o to] czy będzie to rząd jedności narodowej, czy zwykły rząd większościowy – to jest to decyzja Libańczyków i tylko Libańczyków.

Ocieplenie stosunków saudyjsko-syryjskich pod żadnymi warunkami nie odbędzie się kosztem Libanu i jego niepodległości. [Wręcz odwrotnie] wzmocni to [Liban] i przyspieszy ustanowienie libańskiego rządu w oparciu o decyzje Libańczyków, jak również wytyczenie jego permanentnej granicy z Syrią” [4] .[1] Patrz MEMRI Specjalny komunikat Nr 2595, „Redaktor naczelny Al-Riyadh: 'Dlaczego Liban nie miałby powrócić do Syrii?'” 14 października 2009, http://www2.memri.org/bin/polish/latestnews.cgi?ID=SD259509

[2] “Al-Riyadh” (Arabia Saudyjska), 15 października 2009.

[3] “Al-Watan” (Arabia Saudyjska), 15 października 2009.

[4] “Al-Watan” (Arabia Saudyjska), 15 października 2009.