Niniejszy raport przekazany jest gratisowo przez MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM.)

Informacja o prenumeracie jest dostępna tutaj: http://subscriptions.memri.org/content/en/member_registr_jttm.htm .

Islamski Emirat Afganistanu (gabinet cieni talibów w tym kraju) wydał dzisiaj ostrzeżenie, że Afgańczycy nie zapomną poświęceń i walki przywódcy Al-Kaidy, Osamy bin Ladena.

Oświadczenie, zatytułowane “Męczeństwo szejka Osamy [bin Ladena] nie przyniesie korzyści Ameryce” mówiło: “Afgańczycy nie zapomną poświęceń i walki szejka Osamy, tego wielkiego patrona islamu, który walczył ramię w ramię z Afgańczykami przeciwko byłemu Związkowi Radzieckiemu, jak również jego zasług w wyposażaniu mudżahedinów i sponsorowaniu rodzin męczenników”.

Poniżej podajemy tekst oświadczenia w tłumaczeniu z angielskiego oryginału:

Amerykanie twierdzą, że ich siły specjalne zamęczyły szejka Osamę bin Ladena, założyciela i przywódcę Al-Kaidy, w Pakistanie 2 maja. Mówią, że umieściły jego ciało w morzu po przejęciu go podczas ataku.

Amerykanie i inne kraje, które prowadzą krucjatę przeciwko islamskiej Ummah przez ostatnią dekadę, i są partnerami w okupacji ziem islamskich Afganistanu i Iraku, raz jeszcze pokazały swoją wrogość i niechęć wobec islamu przez zamęczenie szejka Osamy i wyrażanie rozradowania z powodu jego zgonu. Nazwali jego męczeństwo przełomowym zwycięstwem swojej krucjaty.

Niewątpliwie szejk Osama był wieżowcem odwagi, oddanym zwolennikiem islamskiej Ummah i mieczem wielkoduszności muzułmanów przeciwko niewiernym najeźdźcom. Spędził wielką część swojego życia broniąc islamskiej Ummah, starając się wydrzeć ziemie muzułmańskie ze szponów niewiernych i zdobyć wolność. Oferował bezprecedensowe poświecenia tej sprawie. On i jego niezłomni mudżahedini i koledzy walczyli niestrudzenie o niepodległość pierwszej Kibla muzułmanów (Baitul Mokadas [meczetu w Jerozolimie]), Palestyny, Afganistanu, Iraku i innych ziem islamskich, które są okupowane przez niewiernych najeźdźców.

Tutaj wspomnimy kilka zasług, jakie położył dla islamu i dżihadu. Położył fundamenty bastionów niezwyciężonej walki i Dżihadu i kontynuował zadanie wychowywania, trenowania, oświecania i wyposażania mudżahedinów. Islamska Ummah nie zapomni walki tego wielkiego mudżahedina, ani jego niezachwianej postawy przeciwko kłamstwu i arogancji w drodze do realizacji prawdy.

Najeźdźczy Amerykanie i koalicja krucjaty nie powinni myśleć, że ich nikczemna wojna przeciwko islamskiej Ummah zatriumfuje, ani że słabość przeniknie szeregi Dżihadu muzułmanów. Powinni wiedzieć, że przez całą historię dumni przywódcy islamskiej Ummah pozostawili za sobą święte i honorowe dziedzictwo dżihadystycznych myśli i zdecydowania wyłaniającym się pokoleniom Ummah, aby nie zachwiali się w wyniku męczeństwa, usunięcia i mianowania osobistości.

Jak długo niewierni najeźdźcy są zdecydowani kontynuować swoje kolonialne ambicje przeciwko islamskiej Ummah, do tego czasu każdy oddany syn Ummah, który ma sumienie i uczucie, będzie bronił islamskich wartości i suwerenności. Dlatego męczeństwo szejka Osamy nie przyniesie korzyści Amerykanom.

Amerykanie i ich marionetki powinni wiedzieć z ducha i nieustępliwości [obecnych] operacji prowadzonych przez mudżahedinów w Afganistanie pod nazwą Badr [islamska wojna prowadzona przez proroka Mahometa], która jest teraz w pełnym toku w całym kraju, a szczególnie powinni wiedzieć z niezłomności i uporczywości trwającej trzy dni operacji w prowincjonalnym ośrodku Kandahar i przylegających lokalizacjach, o wyższości morale mudżahedinów. Teraz musieli zrozumieć, że męczeństwo szejka Osamy nie ma żadnego wpływu na dżihadystyczne zdecydowanie mudżahedinów.

Afgańczycy nie zapomną poświęceń i walki szejka Osamy, tego wielkiego patrona islamu, który walczył ramię w ramię z Afgańczykami przeciwko byłemu Związkowi Radzieckiemu, jak również jego zasług w wyposażaniu mudżahedinów i sponsorowaniu rodzin męczenników.

Na zakończenie, mocno wierzymy, że Wszechmocny Allah otworzy perspektywy światła islamskiej Ummah dzięki błogosławieństwom czystej i świętej krwi szejka Osamy i innych tysięcy męczenników.

Afganistan i wszystkie kraje islamskie, obecnie pod okupacją niewiernych, znajdą emancypację i wprowadzą rządy islamskie, jeśli Bóg zechce.

Źródło: www.shahamat-english.com, Afghanistan, 11 maja 2011.