Poniżej podajemy fragmenty przemówienia szejka Atijji Muhammada Saida, członka Sudańskiego Związku Uczonych islamskich, na wiecu. Przemówienie zostało umieszczone w Internecie 5 maja 2011 r.:

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2918.htm .

Szejk Atijja Muhammad Said: Niechaj Allah zmiłuje się nad Osamą bin Ladenem. Niechaj Allah umieści go wśród sprawiedliwych i męczenników „w których nie będzie strachu, ani nie będą oni rozpaczali”. Szukał nie tego świata, ale świata następnego.

[…]

Tłum: Precz, precz, USA.

Precz, precz, USA.

Precz, precz, USA.

Precz, precz, USA.

Nadchodzimy…

Nadchodzimy…

Jesteśmy muzułmanami…

Jesteśmy muzułmanami…

Szejk Atijja Muhammad Said: Allah Akbar. W zeszłym stuleciu i w stuleciu, które się zaczęło, poświęciliśmy ponad 100 męczenników na rzecz daawa.

[…]

O muzułmanie, pomaszerujemy na rzecz Allaha.

Tłum: Allah Akbar.

Szejk Atijja Muhammad Said: Będziemy prowadzić dżihad na rzecz Allaha.

Tłum: Allah Akbar.

Szejk Atijja Muhammad Said: Założymy państwo islamskie.

Tłum: Allah Akbar.

Szejk Atijja Muhammad Said: Na Allaha, państwo islamskie będzie założone na ziemi, czy to się niewiernym podoba, czy nie, czy to się Żydom podoba, czy nie, czy to się apostacie… jak on się nazywa… ten z Ameryki… Obama!

Obama jest muzułmaninem, który porzucił objęcia islamu. A więc przeklinają go Allah, aniołowie i wszyscy ludzie. Obama jest apostatą. Obama jest apostatą. Porzucił objęcia islamu…

Tłum: Apostata musi zostać stracony.

Apostata musi zostać stracony.

Apostata musi zostać stracony.

Apostata musi zostać stracony.

Szejk Atijja Muhammad Said: Oh muzułmanie, oh młodzieży islamu, droga Osamy bin Ladena jest naszą drogą.

Tłum: Allah Akbar. […]