Poniżej podajemy fragmenty programu telewizyjnego przedstawiającego libańskiego parlamentarzystę Ukaba Sakra i islamistycznego szejka Omara Bakriego, który nadała LBC TV 5 maja 2011 oraz fragmenty wywiadu z Omarem Bakrim, nadanym przez TRT TV 4 maja 2011:

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2926.htm .

LBC TV, 5 maja 2001: „Uważamy [bin Ladena] za męczennika… Siły amerykańskie i europejskie w Afganistanie są okupantami”

Ukab Sakr: Nie ulega wątpliwości, że [Osama bin Laden] jest zabójcą, który rozlał krew muzułmanów, tak samo jak zabił wrogów muzułmanów. Jest on odpowiedzialny za to, co zdarzyło się w Afryce północnej…

Prezenter: Zabójca nie może być męczennikiem.

Ukab Sakr: Nie chcę wdawać się w te definicje.

Omar Bakri: Zgadzam się z posłem Ukabem, że nie powinniśmy mówić, iż jest on męczennikiem. Mówimy, że uważamy go za męczennika, ale Allah go osądzi. Tego nauczył nas Prorok Mahomet. Faktycznie, walczył on, tak samo jak Prorok Mahomet. Tak się złożyło, że była to walka między prawdą a kłamstwem.

Nie potępiamy mudżahedinów, którzy walczą z wrogiem izraelskim, wrogiem rosyjskim w Czeczenii lub wrogimi amerykańskimi krzyżowcami w Afganistanie i Iraku. To jest dżihad dla Allaha.

Prezenter: Kim są wrodzy krzyżowcy?

Omar Bakri: To ci, którzy okupują ziemie muzułmańskie i gwałcą to, co święte. Uważamy Izrael za wrogich krzyżowców. Siły amerykańskie i europejskie w Afganistanie i Iraku są okupantami.

Prezenter: Kiedy Osama bin Laden zwrócił się do USA – z kim tam walczył?

Omar Bakri: Nie ulega wątpliwości, że USA i ludzie, którzy wybrali władze USA, przeprowadzali operacje przed 11 września. Bombardowali Sudan i Irak, popierali Izrael, stali wraz z dyktatorskimi reżimami arabskimi i tak dalej. Dlatego był to odwet ze strony Al-Kaidy.

Prezenter: Więc ocenia pan te zabójstwa jako legalne, wielebny szejku?

Omar Bakri: To robi Allah, nie my. My mówimy: jeśli ktoś cię atakuje, atakuj go w podobny sposób. Czy mówi pan, że każdy kto walczy z izraelskim wrogiem legalizuje zabijanie? Nie mówię: „Zabijaj Amerykanów”. Nikt tego nie mówi. Ale w stanie konfliktu lub wojny niewątpliwie jest konfrontacja.

Jestem ekspertem grup islamskich. Nie jestem członkiem Al-Kaidy. Mówię z czysto islamskiej perspektywy. Al-Kaida, tak samo jak inne islamskie organizacje dżihadystyczne, pracuje nad zaprowadzeniem słowa Allaha i wyzwoleniem ziemi muzułmanów spod obcej okupacji.

Ukab Sakr: Przede wszystkim odrzucam porównanie między Prorokiem Mahometem a Al-Zarkawim i Osamą bin Ladenem. Odrzucam to, ponieważ nie wolno nam wrzucać do jednego worka Proroka Mahometa i bandę morderców. […]

TRT TV, 4 maja 2011: „Męczeństwo przywódcy, szejka Osamy bin Ladena … jest smutną okazją, ponieważ naród islamski potrzebuje w tych dniach wielkich przywódców jak szejk Osama”

Omar Bakri: Przede wszystkim, zupełnie uczciwie, chciałbym skorzystać z tej okazji i przesłać narodowi islamskiemu moje kondolencje z [powodu] męczeństwa przywódcy szejka Osamy bin Ladena. Jest to smutna okazja, ponieważ naród islamski potrzebuje w tych dniach wielkich przywódców jak szejk Osama…

Dziennikarz: Czy sądzi pan, że cały naród arabski uważał go za wielkiego przywódcę?

Omar Bakri: Czy się to podoba, czy nie, był on przywódcą w pełnym sensie tego słowa, jak przyznają przyjaciele i wrogowie. Dodatkowo, to jest szczęśliwa okazja dla szejka Osamy bin Ladena i jego braci. On chciał umrzeć na rzecz Allaha. […]