W artykule opublikowanym przez gazetę egipską „Al-Ahram” 8 marca 2017 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet publicystka Asmaa Al-Husseini napisała, że tragiczna sytuacja kobiet na świecie, szczególnie w regionie arabskim i w Afryce, wynika z umyślnej polityki władz i z zacofanych praktyk społecznych i kulturowych. Napisała, że w świecie arabskim problem pogarsza się z powodu rosnącej władzy sił islamistycznych. Wezwała do wykorzystania Międzynarodowego Dnia Kobiet jako okazji do zbadania statusu kobiet i podjęcia autentycznych kroków dla jego poprawienia.

Poniżej podajemy fragmenty[1]:

Media i organy międzynarodowe celebrują Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale gdzie są kobiety świata, kiedy te uroczystości mają miejsce? Jeśli rozejrzymy się wokół nas po świecie arabskim lub [spojrzymy] na kobiety w Afryce… widzimy tylko nieznośne cierpienie [jakim jest] życie kobiet [jako] dzieci, dziewczyny, matki, wdowy lub staruszki. To cierpienie wynika z polityki irracjonalnych reżimów i z wojen oraz walk zbrojnych, bowiem kobiety zawsze pierwsze ponoszą pełen koszt [wojen i walk].

W dodatku istnieją [aspekty] kultury i różnych zwyczajów, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, a które nie przyznają kobietom status, do jakiego są uprawnione. Są wśród nas tacy, którzy nadal nie wierzą, że kobiety mają prawo uczyć się i pracować, i być pełnymi członkami społeczeństwa. To są społeczeństwa, które nadal odmawiają sobie [korzyści, jakie można czerpać] z niezmiernym możliwości [kobiet].


Karykatura w gazecie jordańskiej: „Międzynarodowy Dzień Kobiet” (Al-Ghad, Jordania, 8 marca 2017)

W świecie arabskim i muzułmańskim narasta dzisiaj cierpienie kobiet w powodu wielu zmian zachodzących w tym świecie. A tym, co jeszcze pogarsza ich sytuację, jest nastanie nurtów, które wymachują islamem jako swoim hasłem. [Te nurty] krzywdzą kobiety i przekazują błędny pogląd na islam i status kobiet, [status], który Prorok Mahomet streścił, mówiąc, [że kobiety są] „siostrami mężczyzn” i oznajmiając w swojej mowie pożegnalnej[2]: „Nakazuję wam dobrze traktować kobiety”. Allah powiedział [w Koranie 16:97]: “Tego, kto spełni dobre dzieło – czy to .mężczyzna, czy kobieta – i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym”.

Obchody Dnia Kobiet powinny być [okazją] do dania sygnału ostrzegawczego w celu zbadania sytuacji kobiet i podjęcia autentycznych kroków, by ją poprawić. Mimo wszystkich [pozytywnych] zmian w statusie kobiet na całym świecie, istnieje nadal wiele zachowań, które zaprzeczają błyszczącym sloganom, jakimi wymachują ludzie.


Karykatura w gazecie saudyjskiej: mężczyzna trzyma kalendarz z 364 “Dniami Mężczyzn” i podaje kobiecie jedną kartkę z napisem “Międzynarodowy Dzień Kobiet” (’Okaz, Arabia Saudyjska, 8 marca 2017)

 

[1] Al-Ahram (Egypt), February 8, 2017.
[2] Muhammad’s last speech, delivered in Mecca in 632 AD to tens of thousands of believers.

If you wish to reply, please send your email to [email protected].