W syryjskiej gazecie rządowej “Al-Thawra” publicysta Alexander Luqa, uprzednio pracujący w biurze prezydenta Syrii, napisał, że plan dominacji światowej ustalony w Protokołach mędrców Syjonu, jest dzisiaj wprowadzany w życie.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu:[1]

Ruch syjonistyczny “nie ustał ani na jeden dzień w swoich wysiłkach położenia rąk na złocie [świata]”

Dwiema [najważniejszymi] siłami na świecie są złoto i prasa. Ruch syjonistyczny dążył w przeszłości i nadal dąży obecnie wszelkimi środkami, by przejąć nad nimi kontrolę i użyć ich do własnych celów.

Na początku roku 1869, a dokładnie 1 stycznia 1869 r. przywódcy ruchu [syjonistycznego] spotkali się w Pradze, niedaleko grobu ich świętego Szymona Ben Jehudy, znanego jako Wielki i Święty Nauczyciel. [Na tym spotkaniu] rabin Riszon, jeden z przywódców globalnego syjonizmu, powiedział: „Przez stulecia nasi mędrcy walczyli mężnie z Krzyżem. [Teraz] nasz naród stopniowo zbliża się do szczytu i jego siła rośnie”.

[Rabin Riszon] wytłumaczył miejsce ruchu syjonistycznego w tym planie, który ma na celu światową dominację, mówiąc: “Dzisiaj staliśmy się bogami tego wieku – bogiem, który [biblijny] Aaron stworzył dla nas na pustyni. Będziemy jedynymi posiadaczami złotego cielca, którego czciliśmy [wtedy] i którego teraz cały świat uważa za boga. Musimy być jedynymi posiadaczami [całego] złota na świecie. W ten sposób prawdziwe [źródło] władzy będzie w naszych rękach. [A] jeśli złoto jest jedną z [głównych] sił na świecie, drugą jest prasa, musimy więc działać, żeby przejąć kontrolę [także] nad nią”[2] .

My, jako arabski naród walczący ze syjonistycznym wrogiem, wiemy, że ideologia syjonistyczna nie ustała nawet na jeden dzień w swoich wysiłkach położenia rąk na złocie [świata]. W tym celu jest on aktywny w bogatych w złoto regionach na północy i południu Stanów Zjednoczonych, w Rosji i w Afryce, gdzie jest dziewicza ziemia bogata w złoża złota.

Ruch syjonistyczny “wyraźnie zagraża [zepsuciem] wielu wartości moralnych, szczególnie wartości rodzinnych w społeczeństwach arabskich i nie-arabskich”

Przy pomocy ideologii, która jest osadzona w umysłach jego przywódców, ruch syjonistyczny przejął nowoczesne media [włącznie] z prasą, telewizją i radiem, a poprzez nie udaje mu się kontrolować światową opinię publiczną (…) Mając te skuteczne narzędzia wyraźnie zagraża [zepsuciem] wielu wartości moralnych, szczególnie wartości rodzinnych w społeczeństwach arabskich i nie-arabskich, jak to możemy zobaczyć dzisiaj. Nowoczesne media mogą także wpływać na rządy, perswazją lub przymusem, żeby służyć bieżącym celom ruchu syjonistycznego.

Czy uważacie, że oświadczenia rabina Riszona wymagają dzisiaj dalszego wyjaśnienia, szczególnie w świetle tego, co ruch syjonistyczny osiągnął od tamtego dnia [w Pradze] przy pomocy pieniędzy, a konkretnie kupując sumienie tych, którzy kierują mediami w większości krajów świata?

[Niezbędne jest dzisiaj] ponowne przebadanie tych syjonistycznych poleceń, nawet jeśli wydają się być niczym więcej, jak teoretycznymi [ideami] pojawiającymi się w Protokołach mędrców Syjonu, ponieważ, jak pokazano w punktach wspomnianych powyżej, są one w coraz większym stopniu wprowadzane w życie.

[Protokoły] zawierają na przykład polecenie: “Przejmijcie świat przy pomocy waszych pieniędzy i kobiet”. Sądzę, że od dnia opublikowania [Protokołów] ruch syjonistyczny wprowadzał w życie te polecenia co do joty i że nadal wprowadza je w życie dzisiaj, i będzie to robił w przyszłości przez nieograniczony czas.


[1] “Al-Thawra” (Syria), 16 września 2009.

[2] Twierdzenia w tym akapicie są zaczerpnięte z antysemickiej powieści Biarritz autorstwa Sir Johna Ratcliffa, co jest pseudonimem Hermana Goedsche. Książka ta, uważana za jedno ze źródeł inspiracji Protokołów mędrców Syjonu, stwierdza, że co 100 lat przedstawiciele Dwunastu Plemion Izraela spotykają się na cmentarzu żydowskim w Pradze, żeby przedyskutować losy narodu żydowskiego w ciągu ubiegłych 100 lat i zaplanować następne 100 lat.