W 2003r. grupa arabskich dziennikarzy i działaczy połączyła się, żeby stworzyć organizację pozarządową o nazwie “Arabowie Przeciwko Dyskryminacji” (AAD). Według egipskiego tygodnika wydawanego po angielsku[1] założyciele twierdzili, że ta nowa organizacja będzie poświęcona „reagowaniu na wysiłki MEMRI”.

Jednym z założycieli był Ibrahim Nafi, były redaktor naczelny egipskiej gazety rządowej „Al-Ahram” i przewodniczący Arabskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Nafi był uprzednio postawiony w stan oskarżenia we Francji za podżeganie do nienawiści za opublikowanie artykułu szerzącego „legendę o krwi” [blood libel], po tym jak MEMRI przetłumaczył i rozprowadził ten artykuł[2] .

AAD, od samego powstania, była niemal całkowicie ignorowana przez media i klasę polityczną na Zachodzie i na Bliskim Wschodzie. Dosłownie jedyne media, które o nich mówiły, były mediami egipskimi, jako że wielu działaczy AAD było egipskimi dziennikarzami.

W wywiadzie nadanym przez Faraeen TV 11 grudnia 2009 r. AAD oznajmiła, że zamyka swoją działalność. Dr Mansour Abd Al-Wahab, badacz z uniwersytetu Ain Shams w Kairze, powiedział, że AAD nie może dorównać wpływom, jakie ma MEMRI.

Należy zauważyć, że większość innych jego twierdzeń o MEMRI, wygłoszonych podczas tego wywiadu, jest nieścisła.

Poniżej podajemy fragment wywiadu oznajmiającego o zamknięciu AAD. Żeby zobaczyć odcinek tego wywiadu, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2298.htm .

„Organizacja o nazwie MEMRI (…) monitoruje wszystko, co pojawia się w egipskich mediach (…) i rozprowadza to wśród intelektualistów w Europie”

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Istnieje organizacja o nazwie MEMRI, która monitoruje wszystko, co pojawia się w egipskich mediach – czy to na kanałach telewizyjnych, w prasie elektronicznej lub drukowanej, czy na kazaniach w meczetach – i rozprowadza to wśród intelektualistów w Europie (…)

Dziennikarka: Ta organizacja monitoruje nas od samego początku

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Jutro rano pani będzie na czele ich listy.

Dziennikarka: Byliśmy na czele ich listy od momentu rozpoczęcia tego programu.

AAD „zostało zamknięte z powodu braku arabskiego finansowania”

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Chciałbym coś powiedzieć.

Dziennikarka: Proszę.

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Założyliśmy w Egipcie organizację pod nazwą Arabowie Przeciwko Dyskryminacji, która działała od stycznia 2004 r. do stycznia 2009 r. Ta organizacja została zamknięta z powodu braku arabskiego finansowania. Miałem przywilej przewodniczenia wydziałowi tłumaczeń tej organizacji. W ciągu tych sześciu lat zebrałem 6 tysięcy… nie tylko ja, to był wspólny wysiłek braci i kolegów w mediach. Zebraliśmy 6 tysięcy wiarygodnych fragmentów z izraelskich gazet i witryn internetowych oraz tysiąc fragmentów z radia i telewizji, które służyły do potępienia Izraela. Była możliwość, że będziemy uczestniczyć w przesłuchaniu w Kongresie, w którym [przedstawilibyśmy] materiał oskarżający Izrael, ale w końcu…

Dziennikarka: Czy moglibyśmy dostać kopię dla tego programu?

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Obawiam się, że jej nie mam. Jest u kierownictwa organizacji – dra Ibrahima Nafiego, przewodniczącego, i dra Imada Gada, sekretarza generalnego. Oni z pewnością mają ten materiał.

Organizacja została zamknięta z powodu braku arabskiego finansowania, szczególnie od Ligii Arabskiej. Amr Moussa [sekretarz generalny Ligii Arabskiej] odmówił finansowania jej i przyjmuję pełną odpowiedzialność za moje słowa. Liga Arabska odmówiła finansowania i to samo zrobili wszyscy arabscy bracia – egipscy i arabscy businessmani, którzy początkowo ją finansowali, odmówili [kontynuowania] tego. Roczny budżet naszej organizacji nie przekraczał 200 tysięcy dolarów, podczas gdy roczny budżet MEMRI, który pochodzi od bogatych Żydów, wynosi 40 milionów dolarów. Wróćmy do głównej kwestii…

„Dzięki MEMRI i żydowskiemu oraz syjonistycznemu lobby w USA i w Europie, Izraelowi udaje się przekonać świat zachodni i USA, że jego narracja jest prawdziwa – i udaje mu się przedstawiać siebie jako ofiarę”

Dziennikarka: Najpierw chciałabym powiedzieć, dlaczego chcemy otrzymać kopię [materiałów organizacji]. Spodziewamy się stanąć wkrótce wobec bardzo dużego procesu sądowego…

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Będę was bronił i będę świadkiem…

Dziennikarka: … wniesionego przez Żydów, chociaż, na Boga, my ich kochamy.

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Proszę mi pozwolić powiedzieć sobie – nie robicie niczego złego w tym programie. Przede wszystkim, wiarygodny materiał, który przedstawiliście, pochodzi z izraelskiej prasy. Nie sfabrykowaliście tego materiału z mediów.

Dziennikarka: Broń Boże.

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Przedstawiacie wiadomości i raporty z prasy, telewizji i witryn internetowych, więc nie musicie się obawiać, ponieważ przyjmujecie prawidłowe podejście naukowe. Chciałbym zapewnić wasz kanał telewizyjny, że przyjmujecie prawidłowe podejście naukowe i mogą was zaskarżać ile chcą, ale nie mogą wam zaszkodzić.

Dziennikarka: Mój Boże!

Dr Mansour Abd Al-Wahab: Inna sprawa – żeby zakończyć kwestię MEMRI i Organizacji Arabowie Przeciwko Dyskryminacji. Dzięki MEMRI i żydowskiemu oraz syjonistycznemu lobby w USA i w Europie, Izraelowi udaje się przekonać świat zachodni i USA, że jego narracja jest prawdziwa – i udaje mu się przedstawiać siebie jako ofiarę stojącą przed palestyńskim katem. W wojnie w Gazie przedstawiali Palestyńczyków jako katów, a Izrael jako ofiarę. To jest gra medialna i Izrael w niej celuje.


[1] “Al-Ahram Weekly” (Egipt), 1-7 stycznia 2004.

[2] Patrz MEMRI Inquiry & Analysis No. 107, „French Legal Authorities Investigating Editor of Major Egyptian Daily for Antisemitism,” 6 września 2002, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/726.htm .