W antysemickim artykule opublikowanym 10 stycznia 2018 r. w kuwejckiej gazecie „Al-Anba”, Bassem Al-Szati, który jest także wykładowcą na wydziale Wiary Religijnej i Kazań uniwersytetu kuwejckiego, cytował obszernie Koran, by dowieść, że Żydzi są oszukującymi, psującymi, nędznymi, agresywnymi  i zawistnymi mordercami proroków i że są odpowiedzialni za całe zepsucie i rozwiązłość na świecie. Powiedział, że muzułmanie muszą bronić się przed tymi cechami Żydów. 

Bassem Al-Szati (Zdjęcie: Twitter.com/bassamalshatti?lang=ar)

Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu:

Żydzi są znani z odrażających cech wspomnianych przez Allaha w Jego Księdze [tj. Koranie]. Te cechy są głęboko zakorzenione w Żydach na wieczność i muzułmanie muszą się przed nimi bronić. Te cechy obejmują oszustwo, zdradę i łamanie kontraktów i porozumień. Allah powiedział: „Za to, że oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów… [Koran 5:13]”. Historia zaświadcza, że oni łamią kontrakty i porozumienia. Złamali kontrakt z Posłańcem Allaha [Mahometem] i próbowali go zabić więcej niż jeden raz. Ostatnim razem [kiedy tego próbowali] podali mu zatrutą jagnięcinę jako dar. Ugryzł kawałek i przez lata cierpiał z powodu tego zatrucia”.

Żeby zobaczyć klip w MEMRI TV z wersją tej opowieści dla dzieci, kliknij tutaj lub poniżej:

To, co przydarza się naszym braciom w Palestynie, jest największym świadectwem łamania kontraktów przez Żydów. Nie ma sensu podpisywanie kontraktów lub porozumień z Żydami, bo uznają oni tylko język siły…

Sa oni [Żydzi] mordercami proroków, pokój z nimi. Oni zabili Jahię[1], Zachariasza i innych proroków i posłańców. Allah powiedział: Udziałem ich będzie poniżenie, gdziekolwiek by się znajdowali, chyba że będą mieli więź z Allahem i więź z muzułmanami. Oni ściągnęli na siebie gniew Allaha i ubóstwo będzie ich udziałem. Tak się stanie, ponieważ nie uwierzyli w znaki Allaha i zabijali proroków bez żadnego prawa; ponieważ się zbuntowali i byli występnymi. [Koran 3:112]”.

Imam Ahmad spowiedzial w swoim zbiorze tradycji [Proroka Mahometa] według hadisu Abdallaha bin Mas’ouda[2], że Prorok powiedział: „Tymi, którzy będą ukarani najsroższymi możliwymi karami w Dzień Sądu Ostatecznego, są ci, którzy zostali zabici przez proroka, albo zabili proroka [tj. Żydzi]”.

[Inną] cechą [Żydów] jest nieposłuszeństwo Allahowi i agresja wobec ludzi. Nie powstrzymują się [nawet] przed wyrządzaniem złych uczynków między sobą. Allah powiedział: „Ci spośród synów Izraela, którzy nie uwierzyli, zostali przeklęci ustami Dawida i Jezusa, syna Marii. Tak było, ponieważ oni się zbuntowali
i popełniali przestępstwa. Oni nie zaprzestali popełniać czynów nagannych. Jakże złe jest to, co czynili!   [Koran 5:78-79]”

Inne cechy [obejmują] kradzież pieniędzy ludziom przez oszustwo. Allah powiedział: „Ty widzisz wielu spośród nich, jak pośpiesznie dążą do grzechu i do wrogości, i do zjadania tego, co zakazane. Jakże złe jest to, co oni czynią! Dlaczego ich rabini i kapłani nie zabronią im grzesznej mowy i zjadania tego, co zakazane?
Jakże złe jest to, co oni robią! [Koran 5:62-63]”. Dlatego Żydzi zapewniają sobie kontrolę banków i globalnej ekonomii w celu kontrolowania losu narodów i ludów…

Inna cechą jest zawiść. Allah powiedział: „Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi, kiedy już uwierzyliście, przez zawiść pochodzącą od nich samych; a przecież prawda stała się dla nich jasna… [Koran 2:109]”.

[Jeszcze inną] cechą jest wielkie tchórzostwo przed walką z muzułmanami na polu bitwy. Allah powiedział: „Oni nie będą walczyć z wami wszyscy razem,
jedynie w miastach ufortyfikowanych albo spoza murów. Ich waleczność jest wielka,
kiedy są między sobą; ty myślisz, że oni są razem, lecz serca ich są podzielone. Tak jest dlatego, że oni są ludem, który nie rozumie [Koran 59:14]”.

Ponadto Allah powiedział: Oni wam nie przyczynią szkody, oprócz niewielkiej przykrości. A jeśli będą was zwalczać, to odwrócą się plecami; wtedy nie otrzymają oni żadnej pomocy. [Koran 3:111]…

[Jeśli chodzi o] cechę szerzenia zepsucia na świecie – [Żydzi] szerzą zepsucie, narkotyki, alkohol, rozwiązłość i ohydę na świecie wśród narodów. Są alfonsami i kontrolują wiele kanałów medialnych, które szerzą  wyuzdane filmy pornograficzne i niewiarę, i ateizm, i powodują, że muzułmanie wątpią w swoją wiarę i swoją religię. Aspirują do zepsucia ziemi wszystkimi środkami, jakie mają do dyspozycji. Allah miał rację, kiedy powiedział: „Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie, lecz Bóg nie miłuje tych, którzy szerzą zgorszenie.[Koran 5:64]”.

Inna cechą [jest] niedola. Allah powiedział: „Udziałem ich będzie poniżenie, gdziekolwiek by się znajdowali, chyba że będą mieli więź z Allahem i więź z muzułmanami.  [Koran 3:112]” Będą poniżeni, nawet kiedy mają broń jądrową, samoloty i nowoczesne czołgi i mają militarną wyższość nad muzułmanami…


[1] Yahya ben Zacharia, considered a prophet by Islam.

[2] A contemporary of Muhammad.