Poniższy raport jest darmową próbką z MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

18 marca 2018 r. Al-Sahab, jedno z mediów Al-Kaidy, opublikowało pierwszą część dziesiątego odcinka serii wykładów “Wiosna islamska”, przedstawiającej przywódcę tej organizacji, Ajman Al-Zawahiriego. Ten odcinek opublikowano około półtora roku po opublikowaniu dziewiątego odcinka. Pierwszy odcinek z tej serii opublikowano we wrześniu 2015 r.[1]

Najnowszy odcinek zawiera 28-minutowy wykład Al-Zawahiriego o stanie islamu we wschodniej Afryce. Arabski i angielski tekst dostarczone są osobno.

Al-Zawahiri zaczyna od historycznego przeglądu szerzenia się islamu we wschodniej Afryce i starań etiopskiego kościoła i europejskich krajów o niedopuszczenie do ustanowienia islamu w tym regionie, i chwali ruch dżihadu, który tam powstał.

Przechodzi  następnie do analizy czynników, które doprowadziły do porażki islamu we wschodniej Afryce i innych terenach, takich jak Azja Wschodnia. Mówi, że głównym czynnikiem jest technologiczna wyższość wroga, szczególnie w dziedzinie broni, która jest wynikiem wyższości naukowej. Drugim czynnikiem, który opisuje, jest polityczna i rządowa korupcja w państwach islamskich, która doprowadziła do zarzucenia dżihadu i wewnętrznych wojen i podziałów.

W tym kontekście i z wyraźnym odniesieniem do przywódcy ISIS, Abu Bakr Al -Baghdadirgo, Al-Zawahiri ostro krytykuje „tych, którzy zniszczyliby” to, co stworzył poprzedni przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden. Mówi, że kiedy USA rozpoczęły ataki powietrzne na Irak i Syrię, kierownictwo Al-Kaidy zaproponowało Al-Baghdadiemu, że połączy z nim siły przeciwko nim, ale Al-Baghdadi odrzucił tę propozycję.

Poniżej jest cytat z wystąpienia Al-Zawahiriego, oparty na tłumaczeniu dostarczonym przez  Al-Sahab:

„Dzisiaj przychodzi ten, który stara się zniszczyć to, co pionierzy – tacy jak szejk Osama [Bin Laden] niechaj Allah ma miłosierdzie nad nim i jego towarzyszami – stworzyli, kiedy starali się zjednoczyć muzułmanów i mudżahedinów. Dzieli szeregi, łamie przysięgę na wierność… i ogłasza się Kalifem bez nikogo, kto przysięgał mu wierność i bez żadnego uprawnienia. Jego rzecznicy wypowiadają wojnę każdemu, kto nie przysięga mu wierności i oświadczają, że wszyscy, którzy się mu opierają, są apostatami, nawet jeśli starają się stosować szariat. Kiedy Ameryka zaczęła kampanię powietrzną na Asz Szam i Irak, oferowaliśmy im inicjatywę współpracy w odparciu [USA] i otrzymaliśmy obelgi i twierdzenia, że jesteśmy niewiernymi, oraz groźby hańby i arogancji …”[2]


[1] See for example MEMRI reports, י https://www.memri.org/jttm/ayman-al-zawahiri-urges-uighur-jihadis-reject-isis, July 3, 2016; https://www.memri.org/jttm/al-qaeda-leader-al-zawahiri-rejects-isis-caliphate-predicts-imminent-islamic-spring, September 10, 2015.

[2] Telegram.me/sahabmedia1, March 18, 2018.