Były ambasador PLO w Wiedniu, dr Ghazi Hussein, opublikował artykuł w “Al-Baath”, gazecie syryjskiej partii rządzącej, w którym twierdzi, że ruch syjonistyczny kolaborował z nazistami i naciskał na państwa zachodnie, by zamknęły bramy przed żydowskimi uchodźcami w celu zmuszenia ich do emigracji do Palestyny. Dodaje, że syjoniści podają przesadzone relacje o prześladowaniach europejskich Żydów i rozdymają liczbę ofiar w celu szantażowania Zachodu i usprawiedliwiania własnych zbrodni przeciwko Palestyńczykom, które są gorsze niż zbrodnie nazistów. Twierdzi także, że naziści nie prześladowali wszystkich Żydów, a tylko nie-syjonistów.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[1] .

„Wspólnym celem nazistów i syjonistów [było] oczyszczenie Niemiec z Żydów i deportowanie ich do arabskiej Palestyny”

Ideologiczne podobieństwa między dwoma rasistowskimi [ruchami] – syjonizmem i nazizmem – jak również prześladowania zasymilowanych (nie-syjonistycznych) Żydów przez nazistów i podpisanie Porozumienia o Transferze między władzami nazistowskimi ds. gospodarki a Jewish Agency doprowadziły Żydów niemieckich i austriackich do emigracji do Palestyny w celu ustanowienia [państwa] Izraela na szczątkach ludu arabskich Palestyńczyków.

Dojście Hitlera do władzy, rasistowskie prawa norymberskie, Kristallnacht i kolaboracja między nazistami i syjonistami, wszystko to doprowadziło do realizacji wspólnego celu nazistów i syjonistów, a mianowicie oczyszczenia Niemiec z Żydów i deportowania ich do arabskiej Palestyny. Imigracja tych Żydów oznaczała wielki sukces żydowskiego zasiedlania [Palestyny], dzięki know-how, pieniądzom i możliwościom dostarczonym przez Niemcy [tym Żydom] zgodnie z Porozumieniem o Transferze.

Światowy syjonizm wykorzystał fakt, że USA i inne kraje świata zamknęły bramy dla żydowskiej imigracji zgodnie z żądaniem Goldy Meir na konferencji uchodźców w Evian w Szwajcarii w 1938 r. z celem uratowania Żydów z Niemiec i Europy przed nazistami. Konferencja zgodziła sie trzymać zamknięte bramy wszystkich [krajów] dla imigrantów żydowskich, żeby kierować [Żydów] tylko do Palestyny. Celem syjonistów i USA w podjęciu tej decyzji było pozostawienie Żydom tylko dwóch opcji: albo imigracji do Palestyny, albo wtrącenia do nazistowskich obozów internowania.

[Ruchowi] syjonistycznemu udało się przekonać supermocarstwa, że jedynym sposobem uratowania Żydów i [dostarczenia im] bezpiecznego schronienia, jest ustanowienie [żydowskiego] tworu politycznego w Palestynie. W miarę wzrostu prześladowań nie syjonistycznych Żydów przez nazistów, rosła również presja moralna i polityczna na kraje europejskie na ustanowienie tego tworu, ponieważ te kraje zamknęły swoje bramy dla imigracji żydowskiej zgodnie z rezolucją z konferencji w Evian i na prośbę Jewish Agency…

W rozmowach w Turcji między przedstawicielami nazistowskich Niemiec i ruchu syjonistycznego ruch syjonistyczny odrzucił nazistowską propozycję przekazania wszystkich Żydów z nazistowskich obozów internowania w zamian za tysiące ciężarówek i wiele ton herbaty i kawy.

Związek między prześladowaniem i eksterminacją nie-syjonistycznych Żydów przez nazistów i ustanowieniem “Izraela” jest bardzo silny… ponieważ prześladowania Żydów, kolaboracja [syjonistów] w deportowaniu [Żydów] tylko do Palestyny zgodnie z Porozumieniem o Transferze i podła eksploatacja przesadnych [opowieści] o Holocauście i antysemityzmie spowodowały masową emigrację Żydów do Palestyny. Olbrzymie humanitarne współczucie i poparcie [dawane] Żydom, pakt między USA i Sowietami w walce z nazizmem, gorące stosunki Żydów z rządami [amerykańskim i sowieckim] i interesy tych rządów na [Bliskim Wschodzie] doprowadziły do zatwierdzenia Rezolucji ONZ 181 przez Zgromadzenie Ogólne bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej.

„Od swojego powstania Izrael dokonywał [zbrodni] przeciwko naszemu ludowi palestyńskich Arabów znacznie gorszych niż te, rzekomo popełnione przez nazistowskie Niemcy”

„Izrael” został założony 15 maja 1948 r. z pełnym poparciem USA, krajów Zachodniej Europy i światowego syjonizmu… [Od wtedy] syjonistyczny twór otrzymał ponad 350 miliardów marek [niemieckich], jak również broń i nuklearny okręt podwodny „Delfin” w celu wzmocnienia militarnych, terrorystycznych i rasistowskich możliwości „Izraela”.

Od swojego powstania Izrael dokonywał [zbrodni] przeciwko naszemu ludowi palestyńskich Arabów znacznie gorszych niż te, rzekomo popełnione przez nazistowskie Niemcy na Węgrzech i [przeciwko] nie-syjonistycznym Żydom i [innym] wrogom. Widać to całkowicie jasno z Holocaustu dokonanego przez Izrael w Gazie w 2008-2009 r., z ciemiężącego oblężenia, z kolektywnej kary narzuconej [Gazie], z judaizacji Al-Haram Al-Ibrahimi [Groty patriarchów] w Hebronie i meczetu Bilal bin Rabbah [Grobu Racheli] w Betlejem, z budowy 62 synagog włącznie z synagogą Hurva, wokół meczetu Al-Aqsa w celu jego judaizacji i zbudowaniu na jej ruinach fałszywej świątyni [żydowskiej], z niszczenia domów [Arabów] w Jerozolimie i ich deportowaniu, i ze zbrodniczej, terrorystycznej przemocy przeciwko cywilom w Flotylli Wolności na wodach międzynarodowych.

Dzisiaj armia izraelska i Mossad są znacznie bardziej barbarzyńskie i nikczemne niż były armia nazistowska i Gestapo, ponieważ kiedy armia nazistów popełniała zbrodnie, używała pretekstu, że nie ma żadnych praw międzynarodowych zabraniających zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, podczas gdy armia izraelska popełnia teraz zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości mimo istnienia praw międzynarodowych i porozumień, które zabraniają tych zbrodni i karzą sprawców. Twór syjonistyczny ignoruje [te prawa], bo opowieści o antysemityzmie i Holocauście umieściły ich ponad międzynarodowymi umowami, kartami i prawami, a [także] dzięki amerykańskim i europejskim weto [na ich korzyść] oraz ich poparciu dla jego [Izraela] agresywnych wojen i jego rasistowskich i imperialistycznych akcji.

Syjoniści “wyolbrzymiają opowieści o prześladowaniach i o liczbie [Żydów, ofiar nazistów]”

Uczynki dokonywane dzisiaj przez syjonistów przeciwko Palestyńczykom są gorsze niż to, co naziści zrobili Żydom w Czechosłowacji, a szczególnie w Terezinstadt. Także dzisiaj [syjoniści nadal] wyolbrzymiają opowieści o prześladowaniach i o liczbie [ofiar] mimo olbrzymich sum pieniędzy i olbrzymiej ilości broni, jaką otrzymują. Stosują ideologiczny, polityczny, dyplomatyczny i medialny szantaż i naciski na rzecz „Izraela” i światowego judaizmu na grzbietach ofiar nazizmu, podatników w Niemczech, Szwajcarii i innych [krajach] europejskich i naszego ludu palestyńskich Arabów. Kradną ziemię, wodę, własność i prawa, przeszkadzają w postępie i [próbują] wyeliminować go [tj. lud palestyński] w celu przekształcenia Palestyny w ojczyznę wszystkich Żydów na świecie.

Największe ze wszystkich żydowskich gett, założone w sercu regionu muzułmańskich Arabów, jest bazą, która jest wroga krajom regionu i służy interesom światowego syjonizmu i amerykańskiego oraz zachodniego imperializmu.

Gdyby [Holocaust] rzeczywiście był tak szeroko zakrojony, jak twierdzi przywództwo amerykańskiego żydostwa i słynny kłamca Elie Wiesel, spowodowałby trzęsienie ziemi i kryzys wśród Żydów na całym świecie, a ich spojrzenie i stanowisko wobec kolonialnych, imperialistycznych i terrorystycznych zbrodni popełnianych przez “Izrael” przeciwko bezbronnym Palestyńczykom, byłyby inne.

Izrael nie wyciągnął lekcji z okrucieństw popełnionych przez nazistów. Jedynie je wykorzystał i nadal je wykorzystuje w celu popełniania potworności [jeszcze] bardziej barbarzyńskich niż nazistowskie, z zamiarem zrealizowania aspiracji i roszczeń Tory, Talmudu i [ruchu] syjonistycznego…


[1] “Al-Baath” (Syria), 8 lipca 2010.