Przed 75. rocznicą wyzwolenia Auschwitz, obchodzoną 27 stycznia 2020 r., dr Khalil Nazzal, sekretarz oddziału Fatahu w Polsce, opublikował artykuł na ten temat w gazecie Autonomii Palestyńskiej (AP) „Al-Hayat Al-Jadida”. W artykule przyznał, że Żydzi straszliwie cierpieli podczas II Wojny Światowej, ale zauważył, że ofiary nazistów obejmowały nie tylko Żydów, ale obywateli wszystkich europejskich krajów, i że podczas tej wojny popełniono także inne zbrodnie, takie jak zrzucenie bomb atomowych na Japonię, zniszczenie Warszawy w 1944 r. i gwałcenie niemieckich kobiet przez armie, które doszły do Berlina. Dodał, że „okupacyjne państwo” (Izrael) bezprawnie przywłaszczyło sobie ich cierpienie i używa go jako wymówki, by dokonywać zbrodni wobec narodu palestyńskiego, podczas gdy Zachód milczy z powodu swojej winy za Holocaust.

Mówiąc, że „opinie różnią się w sprawie liczby żydowskich ofiar” Holocaustu, doradził tym, którzy kwestionują liczbę sześciu milionów, by robili to ostrożnie, bazując swoje twierdzenia na „obiektywnych badaniach” i powiedział, że syjonistyczny twór wyolbrzymia liczbę ofiar w celu szantażowania świata i zmuszenia go, by zaakceptował jego politykę. Skarżył się także, że Palestyńczycy, którzy nie brali udziału w II Wojnie Światowej, płacą cenę europejskich zbrodni popełnionych przeciwko Żydom.

Dr Khalil Nazzal (Źródło: Fatehorg.ps, 13 listopada 2017)

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty artykułu Khalila Nazzala:[1]

Zbliża się 75. rocznica wyzwolenia obozu internowania Auschwitz, który został założony przez nazistowskich okupantów Polski podczas II Wojny Światowej. Obóz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. przez siły sowieckie, które ścigały armie Hitlera, kiedy te wycofywały się ku nieuniknionemu losowi. Świat był oburzony ogromem zbrodni dokonanych w tym wielkim więzieniu, w którym trzymano olbrzymią liczbę ofiar z kilku krajów europejskich, które były pod nazistowską okupacją, większość z nich Żydów o różnych obywatelstwach. To była część systematycznej polityki nazistów, która zamierzała całkowicie wyeliminować Żydów przy użyciu wielu nikczemnych środków, wśród nich użycie gazu trującego jako wydajnej metody masowego morderstwa. Nie ma najmniejszego usprawiedliwienia dla minimalizowania powagi zbrodni popełnionych przeciwko ludziom w Europie i na świecie podczas II Wojny Światowej.

Ofiarami tych zbrodni byli głównie Żydzi, ale były tam również inne ofiary, bowiem zrzucenie bomby jądrowej na Japonię [także] było zbrodnią; zniszczenie Warszawy i zamordowanie setek tysięcy jej mieszkańców podczas „Powstania Warszawskiego” w 1944 r. było zbrodnią i zgwałcenie tysięcy niemieckich kobiet przez żołnierzy armii zdobywających Berlin było zbrodnią. Sprzeciwiamy się wszystkim tym zbrodniom i sprzeciwiamy się prześladowaniu Żydów tylko dlatego, że są Żydami. [Sprzeciwiamy się] przede wszystkim dlatego, że są to zbrodnie przeciwko ludzkości. W żaden sposób nie możemy zaakceptować ucisku, prześladowania lub zabijania niewinnych ludzi z powodu ich religii, narodowości lub koloru skóry, bowiem ludzie rodzą się wolni i jest zabronione naruszanie ich prawa do życia lub traktowania ich bez szacunku pod jakimkolwiek pretekstem.

Opinie różnią się w sprawie liczby żydowskich ofiar, które zostały zabite w wyniku zbrodni nazistów podczas II Wojny Światowej. Jedni historycy twierdzą, że ich liczba sięgnęła sześciu milionów, podczas gdy inni zmniejszają tę liczbę do setek tysięcy. Niezależnie od tego, jesteśmy przekonani, że niesłuszna strata [choćby] jednego życia jest równoznaczna stracie całego świata i że spór o liczbę ofiar nie jest ani rozsądny, ani moralny.

Chcielibyśmy [jednak] podkreślić tutaj, co następuje:

  1. Syjonistyczne państwo okupacji i osiedli nie jest [prawomocnym] dziedzicem bólu i cierpienia Żydów, bo jest to państwo oparte na rasistowskiej ideologii, która nie szanuje ludzkiego życia i prowadzi rasistowską dyskryminację naszej palestyńskiej ludności tylko dlatego, że są Palestyńczykami. To ta ideologia doprowadziła do wielkiej palestyńskiej Nakby, zbrodni, której konsekwencje dotykają nasz lud do dnia dzisiejszego. Stąd więc, ich ideologia, która doprowadziła do Nakby, jest porównywalna do ideologii, która doprowadziła do Holocaustu, bowiem kaci wszystkich czasów i epok są podobni, a ból ofiar jest także podobny, czy są one w Auschwitz, czy w Dejr Jassin.
  2. Wiemy, że oficjalne zachodnie reżimy wypaczają historię. Wzięły one udział w uzurpowaniu cierpienia Żydów [podczas Holocaustu] przez pozwolenie, by przywłaszczył je sobie rasistowski reżim syjonistyczny, który imperialistyczny [Zachód] założył w celu wyrażenia pokuty za zbrodnię Holocaustu. Jednak, przez [ustanowienie syjonistycznego reżimu Zachód jedynie] dodał kolejną zbrodnię do listy swoich zbrodni, a mianowicie zbrodnię palestyńskiej Nakby, zrabowania Palestyny jej właścicielom i podarowania jej ruchowi syjonistycznemu, żeby mógł w niej siać korupcję i terror. Podczas gdy masakra Żydów w Europie trwała sześć lat, Nakba i syjonistyczne zbrodnie wobec Palestyny i jej ludu trwają od dziesięcioleci. Zachodni przywódcy nadal owijają się w haniebne milczenie, jeśli chodzi o Palestynę, a równocześnie widzimy ich pokazujących się jeden za drugim, jak [posłuszni] uczniowie w szkole, kiedy rząd [syjonistycznych] osadników wzywa ich, by wzięli udział w upamiętnieniu rocznicy zbrodni II Wojny Światowej, która miała miejsce 80 lat temu. [Ci przywódcy] nie kłopoczą się zerknięciem na rasistowski płot separacyjny i nie zauważają ofiar własnej zbrodni, która trwa od czasu, kiedy ulokowali ten [syjonistyczny] twór w Palestynie, który codziennie specjalizuje się w zabijaniu, terrorze, rasowej dyskryminacji i czystce etnicznej.
  3. Niezależnie od tego, jaka była [rzeczywista] liczba żydowskich ofiar [Holocaustu], nie daje to nikomu prawa do poddawania naszego ludu rasowej dyskryminacji i narodowemu uciskowi, bo jedna zbrodnia nie może usprawiedliwić drugiej. Jest także nie do pomyślenia, żeby tendencja do wyolbrzymiania liczby żydowskich ofiar miała służyć jak zasłona dymna do ukrycia codziennych zbrodni Izraela przeciwko legalnym właścicielom ziemi Palestyny. To jest próba, by bez ustanku powtarzać oskarżenia o „antysemityzm” i kierować je wobec każdego, kto ośmiela się sprzeciwiać polityce okupacji i identyfikować się ze sprawiedliwą walką naszego ludu. Tak odwaga i sprawiedliwość podczas II Wojny Światowej oznaczała ratowanie Żydów przed niebezpieczeństwem eksterminacji, dzisiaj oznacza popieranie prawa palestyńskiego ludu do przeciwstawiania się zbrodniom, jakie popełnia przeciwko nim okupacyjna armia i osadnicy. Dzisiaj [prawdziwymi] „antysemitami” i nieludzkimi [zbrodniarzami] są ci, którzy popierają politykę okupacyjnego państwa i bronią jego zbrodni.
  4. Nikt nie może [proponować] mniejszej liczby ofiar [Holocaustu] bez opierania się na badaniach, których jedynym celem jest odkrycie prawdy. Tutaj należy zauważyć, że ktokolwiek zajmuje się hobby redukowania liczby [ofiar Holocaustu] wpada w syjonistyczną pułapkę wiary, że „mała” liczba ofiar podważa izraelską propagandę, która wyolbrzymia [tę liczbę] w celu szantażowania świata i zmuszania go do akceptowania rasistowskiej polityki państwa okupacji i osiedli. To wyolbrzymianie [jednak] nie usprawiedliwia zbrodni okupanta, ani nie umniejsza ohydy zbrodni, jaka została popełniona przeciwko Żydom Europy!
  5. Nasz lud nie był stroną w II Wojnie Światowej, dlaczego więc ma ponosić konsekwencje zbrodni popełnionych przez Europę wobec [własnych] obywateli różnych religii i narodowości, szczególnie wobec Żydów? Wszyscy wiedzą, że podczas tej wojny Palestyna była pod okupacją Brytyjczyków, którzy [później] działali dla założenia państwa dla Żydów świata kosztem naszego ludu i na ruinach naszej ojczyzny. Starania naszego ludu koncentrowały się wtedy na legalnej opozycji wobec syjonistycznego przedsięwzięcia i były ograniczone do historycznej Palestyny, a my nigdy nie straciliśmy naszego człowieczeństwa i współczucia dla uciśnionych, gdziekolwiek są.

Żydzi są w pełni uprawnieni do izolowania się z bólem, jaki zbrodnie nazistów pozostawiły w ich pamięci. Jako ofiary syjonistycznego rasizmu czujemy pełne współczucie dla bólu żydowskich i innych ofiar, [ale] sprzeciwiamy się używaniu tego bólu do utrwalania historycznej niesprawiedliwości wobec naszego ludu. Popieramy ofiary, ale państwo okupacji i jest zbrodniczym [tworem], który zatruwa nasze życie i skaża pamięć ofiar Auschwitz hańbą, rasizmem, uciskiem i zabijaniem niewinnych Palestyńczyków, [którzy są] legalnymi właścicielami Palestyny.


[1] Al-Hayat Al-Jadida (PA), January 25, 2020