Poniżej przedstawiamy fragmenty wywiadu z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmoudem Abbasem, nadanego przez Al-Filistinija TV 6 lipca 2009r.:

Żeby zobaczyć ten urywek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2212.htm .

„W Safed (…) mogliśmy wyczuć, że istnieje [żydowska] chęć zemsty za powstanie [w Hebronie] w 1929 roku”

Dziennikarz: Kiedy Palestyńczycy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi, kierowali się silnymi motywami. Czy pan to pamięta?

Mahmoud Abbas: Główną przyczyną było to, że ludzie chcieli uratować życie i ochronić honor swoich kobiet, co było bardzo ważne. Obawiali się przemocy ze strony terrorystycznych organizacji syjonistycznych.

Szczególnie w Safed – tak jak ludzie w Hebronie – mogliśmy wyczuć, że istnieje [żydowska] chęć zemsty za powstanie w 1929 roku. To pozostało w pamięci naszych rodzin i rodziców. Równowaga siły militarnej – właściwie nie była to siła militarna w prawdziwym sensie tego słowa…

Wszystko, co mieliśmy, to kilku młodych mężczyzn walczących prymitywną [bronią]… Kiedy poczuli, że równowaga [sił] zmienia się, zdecydowali się uciec. Całe miasto odeszło, żeby ochronić swoje życie i honor swoich kobiet. […]

“Moim zdaniem prowadzenie intifady było błędem”

Wszyscy znają moją opinię: od pierwszego dnia powinna był istnieć jedna Autonomia [Palestyńska]. To jest nie do pomyślenia, że kiedy ja staram się o pokój, ktoś inny przeprowadza operacje. Nie mogę na to pozwolić. Ale operacje wojskowe były sporadycznie dozwalane i zakazywane w 1996 r., 1997 r., 1998 r. i wynikiem była całkowita utrata kontroli nad intifadą 2000 r.

Moim zdaniem prowadzenie intifady było błędem. No tak, była intifada, ponieważ Sharon sprofanował Haram Al-Szarif i tak dalej, ale nie powinniśmy pozwolić, by sprawy wymykały się spod kontroli. Kiedy wymknęły się spod kontroli, Autonomia Palestyńska przestała istnieć i w Gazie, i na Zachodnim Brzegu.