30 września 2021 r. wychodząca w Londynie katarska gazeta “Al-Quds Al-Arabi” doniosła o spotkaniu, jakie tego dnia odbyło się między premierem Autonomii Palestyńskiej (AP), Muhammadem Sztajjehem a izraelsko-arabskimi dziennikarzami, włącznie z korespondentem „Al-Quds Al-Arabi”. Według tego doniesienia, Sztajjeh poprosił, by nie nagrywano spotkania, które odbywało się w jego gabinecie. Podczas spotkania powiedział, że Izrael nie jest zainteresowany rozwiązaniem kwestii palestyńskiej – ani rozwiązaniem w postaci dwóch państw, ani jednego państwa – i trwa przy staraniach fragmentacji narodu palestyńskiego i ignorowaniu jego sprawy.  W tej rzeczywistości, powiedział, nie będzie wyboru poza powrotem do punktu wyjściowego sprawy palestyńskiej w 1948 r. i w tej sytuacji naród palestyński “od rzeki do morza” będzie miał jedno, zjednoczone kierownictwo, Powiedział także, że Izrael musi „zginąć demograficznie, ponieważ żydowski rezerwuar ludzi na świecie zmalał”. Dodał, że na spotkaniu miesiąc temu w Ramallah między prezydentem AP Mahmoudem ‘Abbasem a izraelskim ministrem spraw zagranicznych Bennym Gantzem, Abbas powiedział, że jeśli rozwiązanie w postaci dwóch państw nie zostanie wdrożone, rozwiązaniem będzie powrót do rezolucji o podziale z 1947 r. Ganz, powiedział Sztajjeh, był zdumiony słowami palestyńskiego prezydenta.   

Według tego doniesienia Sztajjeh wyraził także rozczarowanie obecną administracją USA, która – powiedział – obiecała otwarcie konsulatu USA we wschodniej Jerozolimie i biura OWP w Waszyngtonie oraz wznowienie finansowania Palestyńczyków, ale w praktyce nie zrobiła niemal niczego, by spełnić te obietnice.

Należy wspomnieć, że w przemówieniu z 24 września 2021 r. na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Abbas dał Izraelowi ultimatum, mówiąc, że ma on jeden rok na wycofanie się do linii 1967 r. i osiągnięcie trwałego rozwiązania z Palestyńczykami, w innym razie Palestyńczycy wycofają uznanie Izraela. Podkreślił, że w takiej sytuacji będą dostępne różne opcje, włącznie z “powrotem do rozwiązania opartego na planie podziału w rezolucji 181 (II), przyjętej w 1947 r., które daje państwu Palestyna 44% ziemi”, i apelowaniem do Międzynarodowego Trybunału Karnego „w kwestii legalności okupacji ziemi palestyńskiego państwa”.[i]

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty doniesienia z Al-Quds Al-Arabi.[ii]

 

Premier AP Muhammad Sztajjeh (źródło: Wafa.ps)
Premier AP Muhammad Sztajjeh (źródło: Wafa.ps)

Premier Muhammad Sztajjeh powiedział 30 września 2021 r. w rozmowie z palestyńskimi dziennikarzami z terytoriów 1948 [tj. arabsko-izraelskimi dziennikarzami], że żaden z rządów Izraela od 1967 r. nie był zainteresowany rozwiazaniem konfliktu z palestyńskim narodem i żaden z nich nie miał rozwiązania, a to samo dotyczy obecnego [izraelskiego] rządu. [Sztajjeh] podkreślił, że konflikt wróci [w końcu] do punktu wyjścia. Według niego, jedynym izraelskim planem było i nadal jest [przyznanie Palestyńczykom] autonomii. Tego chce [izraelski] okupant także dzisiaj i działa na rzecz fragmentacji narodu palestyńskiego, zalania go szczegółami i odciągnięcia jego uwagi od głównej sprawy, którą jest okupacja. Poprosił

podczas tej rozmowy [z dziennikarzami], o nienagrywanie jej, Sztajjeh podkreślił, że Izrael trwa w staraniach o zacieśnienie kontroli nad palestyńskim narodem, używając wielu imperialistycznych metod, takich jak kontrolowanie [dostaw] wody i elektryczności, przechwytywanie ziemi i kuszenie Palestyńczyków pracą dla [Izraela] zamiast żeby pracowali na własnej ziemi.

“Sztajjeh powiedział, że nie ma na horyzoncie żadnego rozwiązania sprawy palestyńskiej, że Izrael nie chce żadnego rozwiązania, ani rozwiązania w postaci dwóch państw, ani jednego państwa, i że w terenie ciągle działa, codziennie, by sabotować każdą szansę ustanowienia palestyńskiego państwa… Dodał: “My, z naszej strony, robimy wszystko, by wyrwać się z istniejącej sytuacji. Jeśli [jednak] rozwiązanie w postaci dwóch państw rozpadnie się, wrócimy do punktu wyjścia z 1948 r., a wtedy [cały] naród palestyński, od rzeki do morza, będzie miał jedno kierownictwo. Pozwólcie, że powtórzę: w tej sytuacji będzie połączone kierownictwo, a więc jedność palestyńskiego narodu będzie odzwierciedlona przez jedność geograficzną j jedność sprawy [palestyńskiej]…”

Podczas długiej rozmowy z palestyńskimi dziennikarzami spoza Zielonej Linii, włącznie z reporterem “Al-Quds Al-Arabi”, Sztajjeh [także] powiedział, że Izrael musi zginąć demograficznie, ponieważ żydowski rezerwuar ludzi na świecie zmalał… Dodał: “Konflikt z Palestyną zakończy się serią następujących po sobie ciosów, nie zaś jednym śmiertelnym ciosem. Demografia jest ważnym czynnikiem w konflikcie i dlatego Izrael próbuje pozbyć się Gazy i wpchnąć ją w egipskie ręce. [W końcu] Izrael nie będzie ani demokratyczny, ani żydowski. Chyli się ku upadkowi na wszystkie sposoby. My i Izrael zmierzamy w kierunku modelu Afryki Południowej, z żydowską mniejszością rządzącą arabską większością w historycznej Palestynie. Ta sytuacja zabierze konflikt do punktu wyjściowego i przekształci palestyńską rzeczywistość”.

Sztajjeh przyznał, że AP nie ma konkretnej strategii w sprawie Gazy, ani nie ma jej Egipt… Mówiąc o spotkaniu miesiąc temu między prezydentem AP, Mahmoudem ‘Abbasem Abu Mazenem, a ministrem spraw zagranicznych  [izraelskiej] armii okupacyjnej, Bennym Gantzem, Sztajjeh powiedział, że Abu Mazen powiedział Gantzowi: „Jeśli nie chcecie państwa w granicach z 1967 r., musicie być gotowi na powrót do rezolucji podziału [z 1947 r.]” i Gantz był zdumiony, [słysząc] to … Gantz powiedział ‘Abbasowi: “Chcę być jak Rabin. Wierzę w rozwiązanie w postaci dwóch państw, ale bariera [składu] obecnego [izraelskiego] rządu nie pozwala na [promowanie tego]”.

O administracji USA Sztajjeh powiedział: “Wszystko, co jak dotąd słyszeliśmy od administracji USA, to ładne słowa, które nie są realizowane [w praktyce. Na początku prezydentury Bidena] były amerykańskie stanowiska i obietnice dotyczące wielu spraw, włącznie z ponownym otwarciem amerykańskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie, ponownego otwarcia biura OWP w Waszyngtonie i wznowienia finansowej pomocy dla organizacji pracujących pod auspicjami ONZ, które pomagają Palestyńczykom. Jak dotąd jednak nie widzieliśmy, by cokolwiek [zdarzyło się] w praktyce, poza częściowym finansowaniem UNRWA, na poziomie nie przekraczającym 19% jej budżetu. Temu, co amerykańska administracja jak dotąd zrobiła, brakuje inicjatywy i [pomocnych] pomysłów, i jest ograniczone do kwestii formalnych i kosmetycznych posunięć”.

“Sztajjeh dodał, że konsulat [USA we wschodniej Jerozolimie] będzie ponownie otwarty, [ponieważ] Kongres już podjął decyzje i przyznał na to fundusze. [Powiedział, że] przypisujemy wielką wagę do tego kroku, bo [znaczy to], wyraźne uznanie przez USA, że Jerozolima jest okupowanym miastem. Ponadto, konsulat USA będzie kamieniem węglowym dla ambasady USA w Palestynie. „Równocześnie – dodał – nie wierzę, że jakikolwiek definitywny postęp zostanie uczyniony w kategoriach stanowiska USA lub że będzie przełom”.

Sztajjeh zauważył jednak, że podczas jego spotkania z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem, Blinken używał nazw, jakich żaden przedstawiciel USA nigdy przedtem nie używał, jak “Haram Al-Szarif” zamiast „Wzgórze Świątynne”.

 


[i] Wafa.ps, September 24, 2021.

[ii] Al-Quds Al-Arabi (September  30, 2021).