Organizacja studencka Hamasu, Blok Islamski, jest bardzo aktywna na palestyńskich uniwersytetach na Zachodnim Brzegu, gdzie otwarcie podżega do walki zbrojnej i działalności terrorystycznej przeciwko Izraelowi. [1] Niedawno członkowie Bloku Islamskiego zorganizowali masowe imprezy na kilku uniwersytetach na Zachodnim Brzegu, aby uczcić 35. rocznicę założenia Hamasu. Podczas jednego z tych wydarzeń, które miało miejsce 11 grudnia 2022 r. na Uniwersytecie Al-Kuds w Abu Dis, wsi w rejonie Jerozolimy, studenci maszerowali przez kampus, niosąc flagi i emblematy Hamasu i jego wojskowego skrzydła, Brygad Izz Al-Din Al-Kassam, emblemat milicji Jaskini Lwów oraz tablice z hasłami takimi jak „opór”, „sieję strach” i portrety męczenników. W imprezie brały udział dzieci. [2] 

Mały chłopiec trzymający flagę Hamasu na imprezie na Uniwersytecie Al-Quds (zdjęcie: T.me/kotlaalquds, 11 grudnia 2022 r.)

W nagranym wcześniej przemówieniu, odtwarzanym podczas obchodów, rzecznik Hamasu do spraw Jerozolimy, Muhammad Hamada, ostrzegł, że „[młode] pokolenie ruchu oporu nadchodzi jak szalejący potok, by wyzwolić Jerozolimę i żaden okupant ani najeźdźca tego nie powstrzyma”.

W oświadczeniu wydanym przez Blok Islamski z okazji rocznicy zapewniono, że Hamas nie zejdzie z drogi dżihadu i oporu, bez względu na liczbę ofiar, dopóki nie wyzwoli całej Palestyny ​​od Rzeki do Morza. 

Niniejsze opracowanie jest przeglądem imprezy zorganizowanej przez Blok Islamski na Uniwersytecie Al-Quds.

Przemówienie rzecznika Hamasu na imprezie na uniwersytecie Al-Kuds: „[Młode] pokolenie ruchu oporu nadchodzi jak szalejący potok, by wyzwolić Jerozolimę”

Jak powiedziano powyżej, w nagranym przemówieniu, odtwarzanym podczas imprezy, rzecznik Hamasu do spraw Jerozolimy, Muhammad Hamada, ostrzegł, że „[młode] pokolenie ruchu oporu nadchodzi jak szalejący potok, by wyzwolić Jerozolimę i żaden okupant ani najeźdźca tego nie powstrzyma”. Pochwalił także Uniwersytet Al-Kuds, nazywając go „uniwersytetem męczenników i bojowników ruchu oporu” i wzywając członków Bloku Islamskiego, by podążali śladami „bohaterskich męczenników [Adela] Awadallaha i [Mahmouda] Abu Hunouda”. [3] Celem oporu i walki ludzi na Zachodnim Brzegu, dodał, jest „wyzwolenie Palestyny ​​od rzeki do morza i przywrócenie Jerozolimy ludowi palestyńskiemu jako zjednoczonej i oczyszczonej stolicy”. [4]

W marszu przez kampus, w którym uczestniczyli zamaskowani bojownicy i małe dzieci, uczestnicy nieśli transparenty z portretami dowódców wojskowych Hamasu, emblematy milicji Jaskini Lwów

Jak powiedziano powyżej, w ramach obchodów 35. rocznicy powstania Hamasu Blok Islamski zorganizował również marsz na kampusie Uniwersytetu Al-Kuds, podczas którego uczestnicy nieśli flagi i emblematy Hamasu i jego skrzydła wojskowego, portrety funkcjonariuszy Hamasu, takich jak jej założyciel, szejk Ahmad Jassin i dowódca Al-Kassam, Ahmad Al-Dża’bari, oraz portrety nieżyjącego już przewodniczącego OWP i prezydenta Autonomii Palestyńskiej (AP), Jasera Arafata.   

Poniżej zdjęcia z marszu. [5]

Kilku aktywistów nosiło wypisane słowa, które składają się na slogan Bloku Islamskiego: „Wiedza, opór, doskonałość”.

Na marszu rzucały się w oczy emblematy milicji Jaskinia Lwów oraz Hamasu i jego wojskowego skrzydła. W holu, w którym odbywała się impreza, wisiał plakat z napisem „Sieję strach”.

W imprezie uczestniczyły małe dzieci trzymające flagi Hamasu. 

Plakat Bloku Islamskiego przedstawiał dzieci ubrane w mundury wojskowe z imitacją broni i był opatrzony podpisem „Dzisiejsze dzieci są jutrzejszymi wyzwolicielami”.

Blok islamski na Zachodnim Brzegu: Nie zejdziemy ze ścieżki dżihadu, dopóki Palestyna nie zostanie wyzwolona od Rzeki do Morza

14 grudnia, wraz z główną imprezą zorganizowaną w Gazie z okazji 35. aresztowania Islamski Blok na uniwersytetach Zachodniego Brzegu wydał oświadczenie, które podkreślało oddanie Hamasu walce zbrojnej przeciwko Izraelowi oraz krytykowało AP za niedawną falę aresztowań wymierzoną w działaczy Bloku Islamskiego. W oświadczeniu napisano: „…Z powodzią męczenników, więźniów, rannych i ruchu oporu, który rośnie z dnia na dzień, Hamas, w 35. rocznicę założenia idzie ku wyzwoleniu całej Palestyny od Rzeki do Morza wraz z jej [palestyńskim] narodem i jej [islamskim] narodem. Trzydzieści pięć lat dawania, oporu, poświęcenia i buntu. [Hamas] nigdy się nie targował i nigdy nie wyrzekł się ani jednego ziarna naszej czystej ziemi. [Przez lata] poświęcał swoich przywódców, swoich bojowników z pierwszej linii oraz najlepszych ze swoich ludzi i żołnierzy, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Nie osłabnie i nie opuści swojego ludu pomimo agresji, nacisków i prześladowań z wewnątrz i z zewnątrz [tj. ze strony Autonomii Palestyńskiej i Izraela].

O wolni ludzie, o nasz walczący w oporze narodzie, którzy jesteście przystanią i paliwem oporu. Założenie Hamasu było naturalną kontynuacją drogi walki i oporu naszego narodu, która trwała od brytyjskiej okupacji Palestyny… W 35. rocznicę błogosławionego założenia naszego ruchu dumnie podtrzymujemy drogę naszego narodu oporu, poświęcenia i męczeństwa, i błagamy Allaha, by miał miłosierdzie dla dusz naszych zamęczonych założycieli i przywódców, z których głównym jest walczący w dżihadzie szejk i założyciel, Imam męczennik Ahmad Jassin, i wszyscy nasi zamęczeni przywódcy o czystych sercach. Wspominamy także naszych zamęczonych rodaków z [innych] frakcji ruchu] oporu, takich jak zamęczony dowódca Jaser Arafat Abu Amar; zamęczony dowódca Fathi Szkaki [założyciel Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu]; zamęczony dowódca Abu 'Ali Mustafa [sekretarz generalny Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny]; zamęczony dowódca Omar Al-Kassem [z Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny] i niekończąca się lista [innych] bohaterów, którzy ozdabiają procesję męczenników Palestyny…

Nasz wolny i dumny narodzie, w 35 rocznicę założenia [Hamasu] aparaty bezpieczeństwa AP nalegają na kontynuowanie polityki ucisku, wykluczenia i prześladowania [nas] jako część polityki współpracy [w sprawie] bezpieczeństwa z okupantem. Obecnie są zaangażowane w szaloną operację aresztowania członków Hamasu i Bloku Islamskiego i wzywania ich na przesłuchania, we wszystkich miastach, wsiach i obozach [na Zachodnim Brzegu]… My w Bloku Islamskim, studenckiej organizacji Islamskiego Ruchu Oporu Hamas, podkreślamy w rocznicę błogosławionego założenia [naszego ruchu], że te zdeprawowane działania nie przestraszą nas… Nie zejdziemy z drogi dżihadu i oporu, niezależnie od tego, ile może być ofiar. [Ta] droga, wykuta krwią i poświęceniem naszych zamęczonych przywódców, jest drogą, która, jak wierzymy, doprowadzi nas do naszego celu: wyzwolenia ziemi i [jej] świętych miejsc oraz wypędzenia uciskającego okupanta z każdego jej centymetra. Na koniec, ponawiamy nasze oddanie naszej Palestynie, każdemu męczennikowi i więźniowi, każdemu rewolwerowcowi ruchu oporu, który wzniósł sztandar obrony naszego ludu i którego kompas nigdy nie przestawił się na służbę okupacji. [Jesteśmy oddani] dżihadowi aż do [osiągnięcia] zwycięstwa lub męczeństwa…”[6]

Grafika wyprodukowana przez Blok Islamski na Zachodnim Brzegu: „Przyjeżdżamy do Jerozolimy jak szalejący potok” (Kutla.ps, 14 grudnia 2022)


[1] See e.g., MEMRI reports: Special Dispatch No. 10362 – Praise For Terrorist Yahya 'Ayyash, Initiator Of Hamas’ Suicide Bombings, At Palestinian University And On Social Media – 12/07/22; Special Dispatch No. 9683 – Defying Ban On Military Activity On Campus, Students At Palestinian Authority Birzeit University Hold Military Parades With Mock Rockets, Explosive Belts – 12/16/21; Inquiry & Analysis No. 1497 – Students Vs Administration: Crisis At Birzeit University In Palestinian Authority Following Ban On Military-Style Activity On Campus – 01/15/20.

[2] For more on the involvement of children in Hamas events of this sort, see Special Dispatch No. 9643 – Hamas Military Exhibition Showcases Weapons, Allows Children, Students To Simulate Liberating The Al-Aqsa Mosque, Attack Israeli Settlements With Drones – 11/18/21.

T.me/kotlaalquds, December 11, 2022.

[3] 'Adel 'Awadallah studied mathematics at Al-Quds University in the 1980s, but did not finish his degree. He became one of the top commanders of Hamas’ military wing in the West Bank, and his brother 'Imad served as his chief assistant. The bothers were responsible for many terrorist attacks in which Israelis were murdered, and were killed in a shootout with the Israeli armed forces in September 1998. Their successor was Mahmoud Abu Hunoud, a graduate of Al-Quds University’s shari’a faculty. He was responsible for many shooting and suicide attacks in which dozens of Israelis were murdered, and was killed by the Israeli army in a November 2001 airstrike.

[4] Kutla.ps, December 11, 2022.

[5] T.me/kotlaalquds, December 11-12, 18, 2022.

[6] Kutla.ps, December 14, 2022.