W wywiadzie dla irańskiej agencji informacyjnej Asr-e Iran, który został opublikowany 26 grudnia 2022 r., członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej irańskiego Madżlisu, Dżavad Karimi-Ghodousi, ujawnił to, co, jak twierdził, było zakulisowymi porozumieniami na szczycie Bagdad II, który odbyło się na początku tego miesiąca w Ammanie w Jordanii. Wśród uczestników szczytu byli prezydent Francji Emmanuel Macron i Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, którzy spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Iranu Hosseinem Amirem-Abdollahianem i jego zastępcą Alim Bagherim, który stoi na czele irańskiego zespołu negocjacyjnego w rozmowach nuklearnych, obaj również uczestniczyli w szczycie.

Amir-Abdollahian powiedział na konferencji prasowej po szczycie, że „stworzono okazję do przedyskutowania dodatkowych kwestii związanych z rozmowami nuklearnymi podczas dwugodzinnego spotkania”, w którym brał udział wraz ze swoim zastępcą Alim Bagherim i zastępcą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), sekretarzem generalnym Enrique Mora, który jest także koordynatorem rozmów nuklearnych w Wiedniu, oraz Borrellem. Amir-Abdollahian dodał: „Poinformowaliśmy ich, że jeśli szanują nasze czerwone linie, jesteśmy gotowi podjąć ostatnie kroki w celu osiągnięcia porozumienia”. [1]

Najwyraźniej, według Karimi-Ghodousiego, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) i Stany Zjednoczone zasadniczo zgodziły się zamknąć dossier Iranu dotyczące potencjalnego wymiaru wojskowego (PMD) i zagwarantować inwestycje zagraniczne, które zostaną dokonane w Iranie po zawarciu porozumienia nuklearnego, tak aby w przypadku ponownego niepowodzenia umowy inwestycje te nie ucierpiały. Powiedział, że są to dwie główne kwestie, które pozostają nierozwiązane w negocjacjach nuklearnych.

Należy zaznaczyć, że „dossier PMD” to dochodzenie MAEA w sprawie cząstek wzbogaconego uranu znalezionych w niezgłoszonych obiektach w Iranie, dla których Iran do tej pory nie przedstawił rozsądnego wyjaśnienia.

O Stanach Zjednoczonych i Europie Karimi-Ghodousi powiedział: „Oni również akceptują nasze warunki [w negocjacjach]”. Dodał, że Amerykanie „kazali nam nie ogłaszać tego oficjalnie”, a także ocenił, że „zgodnie z tym, co powiedziano w Jordanii, Europejczycy i Amerykanie wrócą do JCPOA. W ciągu kilku najbliższych dni dialog między Iranem i [krajami] 4+1 rozpoczną się, a jeśli nie zostanie zakończony, Amerykanie wezmą udział w ponownym podpisaniu [umowy]”.

Poniżej znajduje się tłumaczenie wypowiedzi Karimi-Ghodousiego w wywiadzie dla Asr-e Iran opublikowanym 26 grudnia 2022 r.:

Karimi-Ghodousi twierdzi: „MAEA i Ameryka zgodziły się zamknąć dossier PMD [w sprawie Iranu] i zagwarantować [zagraniczne] inwestycje w Iranie”; Stany Zjednoczone „mówiły nam, żebyśmy nie ogłaszali tego oficjalnie”

Prezydent USA [Joe Biden] powiedział, że umowa nuklearna [JCPOA] jest martwa. Ogólnie rzecz biorąc, Islamska Republika [Iranu] nie zamyka drzwi do negocjacji – nie tylko w sprawie umowy nuklearnej, ale w każdej sprawie, jaką ma, ponieważ logika Republiki Islamskiej jest logiką dialogu.

We wszystkich dziedzinach jesteśmy gotowi negocjować z krajami świata, które mają oficjalny status, z wyłączeniem oczywiście reżimu syjonistycznego. Reżim syjonistyczny jest jedynym wyjątkiem. Jesteśmy gotowi negocjować z Ameryką w ramach [rozmów] nuklearnych.

Z ostatniego spotkania w Jordanii [na marginesie szczytu Bagdad II] wynika oczywistość, że drzwi do negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego nie są zamknięte. Rząd [Iranu] nie ma zamiaru pozostawienia dokumentacji porozumienia nuklearnego w archiwach i zamierza kontynuować [rozmowy nuklearne].

Członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej irańskiego Madżlisu, Karimi Ghodousi (Źródło: Asr-e Iran, Iran, 26 grudnia 2022 r.)

Amerykanie zostali ukarani po niepokojach [tj. antyrządowych protestach w Iranie, i] Europejczycy [także] zostali ukarani – myśleli, że rozruchy przyniosą im rezultaty [tj. naciski na reżim irański], by mogli targować się w negocjacjach [nuklearnych]. 

Ogólnie rzecz biorąc, dwie kwestie pozostają nierozwiązane w negocjacjach nuklearnych – reszta została już uzgodniona z Europejczykami i Amerykanami. [Po pierwsze] zamknięcie kwestii PMD [potencjalnych wojskowych wymiarów aktywności nuklearnej Iranu] i twierdzeń MAEA w tej sprawie, i [po drugie] kwestia zagwarantowania inwestycji zagranicznych, które zostaną dokonane w Iranie po porozumieniu, które mają być w pełni zrealizowane, oraz że jeśli umowa [nuklearna] się nie powiedzie, [te inwestycje] nie zostaną ponownie [odwołane] Były to dwie nierozstrzygnięte kwestie, a Europejczycy i Amerykanie prawie zatwierdzili rozwiązania tych dwóch problemów. To znaczy, MAEA powiedziała, że ​​rozwiążemy i zamkniemy dossier. Amerykanie powiedzieli też, że zapewniają gwarancje dla inwestycji zagranicznych – ale kazali nam tego oficjalnie nie ogłaszać.

„Wspólna wojna” [Zachodu] [określenie reżimu irańskiego na niepokoje antyreżimowe w kraju [2] ] miała mieć miejsce po [już podpisaniu] układu – to znaczy po uciszeniu nas w sprawie nuklearnej, mieli wrócić ponownie i użyć łamania praw człowieka jako podstawy [swoich roszczeń wobec reżimu] i pójść w kierunku umowy nuklearnej nr 2, [w tym umów w sprawie] pocisków rakietowych i regionalnej [ekspansji Iranu]. Ale umowa nuklearna nie doszła do skutku przed zamieszkami. Po zamieszkach zostali z pustymi rękami, to znaczy wynieśli na pole wszystko, co mieli i czego nie mieli, i zostali pokonani.

Wierzę, że zgodnie z tym, co zostało powiedziane w Jordanii, Europejczycy i Amerykanie powrócą do porozumienia nuklearnego. W nadchodzących dniach rozpocznie się dialog między Iranem a [krajami] 4+1 i jeśli zostanie zakończony, Amerykanie będą mogli uczestniczyć i ponownie podpisać [umowę]. Rząd [prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego] chce ożywić porozumienie nuklearne, a [Europa i Ameryka] również zaakceptują nasze warunki. [3]


[1] ISNA.ir/news, December 21, 2022. 

[2] See MEMRI Inquiry and Analysis No. 1674, Antiregime Protests By Women, Ethnic Minorities, And Students In Iran – Part I: The Protestors’ 'Woman, Life, Freedom’ Chant vs Islamic Regime Claims That The Protests Are Organized By Foreign Countries, December 23, 2022.

[3] Asr-e Iran (Iran), December 26, 2022.