W serii pięciu jawnie antysemickich artykułów opublikowanych w egipskiej gazecie rządowej “Al-Ahram” między 5 maja a 2 czerwca 2016, dziennikarz 'Ali Dżad oskarżył Izrael i Żydów o tajny spisek przejęcia władzy nad światem i wszystkimi jego zasobami w oparciu o instrukcje z Talmudu. W tym celu, powiedział, Żydzi rozniecają konflikty i wojny na świecie; przyczynili się do rozpętania obu wojen światowych, a teraz stoją za konfliktami w Syrii, Iraku, Libanie i w innych miejscach. Ponadto starają się zdominować gospodarkę i bogactwo świata i działają na rzecz zniszczenia narodów przez psucie ich religii i moralności.

Jako dowód na swoje twierdzenia Dżad cytuje, Protokoły mędrców Syjonu i inne teksty antysemickie oraz dodaje, że Żydzi wypełniają dyrektywy zawarte w Talmudzie.

W trzecim artykule z tej serii Dżad odpowiadał na reakcje, jakie wywołały dwa pierwsze artykuły. Napisał: „Otrzymałem od czytelników reakcje o poprzednich dwóch artykułach na ten temat. Niektórzy popierali mnie, utrzymując, że dyskutowanie o tych sprawach jest ważne obecnie, podczas gdy inni byli krytyczni, argumentując, że taki dyskurs nie powinien być skierowany na Żydów i opisujący to jako podżeganie do nienawiści. Ale krytycy zapomnieli, że to, co pojawiło się w tych artykułach, jest wzięte z informacji i planów, zapisanych w tekstach żydowskich i w Protokołach mędrców Syjonu, i że tymi, którzy podżegają do nienawiści, są sami Żydzi przez ich idee, przekonania i czyny. Łamanie wszystkich norm, praw i konwencji międzynarodowych w Palestynie jest tego najlepszym dowodem” [1].

Poniżej podajemy fragmenty artykułów Dżada:

Izrael wykorzystuje sytuację w Syrii, Iraku i Libanie, by przeprowadzić żydowski plan zdobycia dominacji nad światem

Dlaczego wszystkie wojny na świecie mają miejsce na Bliskim Wschodzie? Dlaczego nasze społeczeństwa konsumują więcej broni niż żywności? Dlaczego żyjemy w tej absurdalnej sytuacji, która ciąży nam na piersiach i w tym chaosie [który panuje] w naszym życiu? Dlaczego Arabowie są najniższymi, najbiedniejszymi, najmniej bezpiecznymi i rozwiniętymi ludźmi?

W próbie znalezienia przekonujących odpowiedzi na kilka z tych pytań odkryłem badania, które przedstawiają żydowski plan zdobycia dominacji nad światem. Stwierdzają one, że konflikty w Syrii, Iraku i Libanie, jak również ingerencja Iranu i Rosji podzieliły politycznie ten obszar i że Izrael wykorzystuje to do przeprowadzenia spisku [dla zdobycia dominacji nad światem], spełniając w ten sposób dyktaty Talmudu. W tych okolicznościach [Izrael] pragnie zmienić konflikt z politycznego w sekciarski, ponieważ sami Arabowie pomogą wykonać plany wobec siebie. To jest tajemnica [izraelskiej] próby rozpalenia sekciarskiej fitna między sunnitami i szyitami – w celu osłabienia muzułmanów.

Talmud mówi co następuje o żydowskich planach i ich pragnieniu wzięcia świata w niewolę: “Mesjasz prawdy przyjdzie i da upragnione zwycięstwo… Naród żydowski będzie wtedy u szczytu bogactwa i zdobędzie wszystkie zasoby świata”… Według ich wiary w tym czasie rządy powrócą do Żydów, wszystkie narody będą czcić mesjasza, każdy Żyd będzie miał 2300 niewolników, by mu służyli i wszystko to może się zdarzyć po wyeliminowaniu rządów narodów spoza religii synów Izraela.

„Żyd jest najpierw Żydem, niezależnie od jego obywatelstwa”

Celem tajnego spisku żydowskiego jest skuteczna dominacja nad światem. To zaś po zakończeniu ekonomicznego przejęcia krajów świata i zatopieniu ich w długach, ponieważ USA uginają się pod ciężarem 15 bilionów dolarów długu, a Francja ma setki milionów [długu], jak również Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i inne kraje. Pytaniem jest, kto pożyczył pieniądze tym krajom?… W świetle wyżej wspomnianego, jak możemy szkalować Arabów [i oskarżać ich] o ekstremizm i terroryzm, kiedy są oni zakładnikami potężnej pięści międzynarodowej, która może podpalić region – jak robi to teraz – i może także spowodować, że cały świat będzie żył w pokoju? [2]

W epoce nowoczesnej spiski żydowskie przyjęły koncepcję miękkiej wojny w celu spełnienia dyktatów Talmudu i zdobycia dominacji nad światem… Wierzą oni, że zniszczenie religii i moralności jest jedynym sposobem odsunięcia osoby od wiary, intencji i celu, aż ludzie staną się pustymi pojemnikami, którym można zmienić kształt, i będą głównym czynnikiem w planach zniszczenia i ruiny… Nadal twierdzą, że ich religia jest jedyną religią i dlatego działają nad zniszczeniem religijnych wartości [innych] przez wypaczanie chrześcijaństwa i islamu… Jako część ich wojny z religią wynaleźli komunizm i złe siły ateizmu. Zabawiali się religiami i kulturami na korzyść własnych interesów, ponieważ Żyd jest najpierw Żydem, niezależnie od obywatelstwa i moralności oraz zasad, jakie przyjmuje zewnętrznie, by służyły jemu jego [żydowskiemu] narodowi. Jest całkiem możliwe, że przyjmie obywatelstwo brytyjskie, amerykańskie, francuskie lub jakieś arabskie albo inne zachodnie i będzie wspierał [kraj], którego jest obywatelem tak długo, jak długo służy to żydowskim interesom, ale kiedy jest konflikt interesów, jest wyłącznie Żydem, który wspiera judaizm i poświęca swoje obywatelstwo” [3].

Żydzi używają innych do realizowania swojego spisku

Książka [Żydowsko-syjonistyczne]spiski talmudyczne [4] ma akapit, który ujawnia przebiegłość Żydów w używaniu [innych] ludów i reżimów do realizowania swoich planów: „Niesłuszne jest powiedzenie, że Żydzi [sami] dokonują wszystkich posunięć politycznych, ideologicznych i ekonomicznych, ponieważ niektóre [z tych posunięć] są przeprowadzane przez ich lokajów, a inne są owocem pracy kogoś innego… ale [Żydzi kierują tymi posunięciami] jak sprawny nawigator, który prowadzi statek przez wykorzystywanie każdego prądu i podmuchu, niezależnie od ich kierunku i wykorzystuje je dla własnych interesów…”Żydowsko-syjonistyczne spiski talmudyczne

23. protokół słynnych Protokołów mędrców Syjonu… może wyjaśnić ten akapit, ponieważ stwierdza [5]: „Król, który rozwiąże obecne rządy – które kontynuują życie [na koszt] społeczeństwa, które my sami skorumpowaliśmy pod auspicjami ognia chaosu – musi wygasić ten ogień, który szerzy się z wszystkich kierunków, we wszystkie kierunki. W celu osiągnięcia tego musi zniszczyć wszystkie instytucje, które mogłyby być źródłem tego ognia, nawet jeśli wymaga to od niego, by przelał własną krew… Musi walczyć stanowczo i zdecydowanie przeciwko każdej infekcji, to znaczy chaosowi, który może zatruć ciało rządu światowego, a wtedy będziemy mogli powiedzieć narodom: módlcie się do Boga i pokłońcie przed królem, który niesie sztandar wiecznego losu świata”.

W książce Ukryty rząd Świata [6] na stronach 167-168 [czytamy]: ”Nauczanie żydowskie musi być szerzone na całym świecie! Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi los i chociaż rozproszeni po całej ziemi, [zawsze] uważamy siebie za członków wybranej rasy. Jeśli zrozumiemy, że wiara naszych przodków jest naszym jedynym patriotyzmem – jeśli uznamy to, niezależnie od narodowości, jaką przyjęliśmy, na zawsze i wszędzie pozostaniemy jednym i jedynym narodem – jeśli wierzymy, że tylko żydostwo jest jedną i jedyną religią i prawdą polityczną – jeśli jesteście o tym przekonani, wy, Żydzi świata, to przyjdźcie i wysłuchajcie naszego apelu i dowiedźcie waszej wiary w niego i przystańcie na niego” [7].resist.com/SecretGovernment-Spiridovich.pdf

Żydzi panują nad gospodarkami zachodnimi, podsycają płomienie wojny na całym świecie i ciągną z tego zyski

Żydom w przeszłości i obecnie udało się przejąć lwią część gospodarki globalnej i zgromadzili ogromną Fortunę, która umożliwiła im panowanie nad gospodarką globalną, kapitałem i najważniejszymi bankami i innymi instytucjami finansowymi, które dominują gospodarki europejską i amerykańską. Rothschildowie są uważani za jedną z najbogatszych rodzin na świecie i przez ostatnich 300 lat reprezentują monetarną siłę globalnego żydostwa.

Żydzi wierzą, że zysk można osiągnąć tylko przez globalne walki, które nie przychodzą z powodu błędów przywódców i gubernatorów, ale raczej z konfliktu między nimi i przez podsycanie płomieni wojny, podczas gdy [Żydzi] zbierają korzyści. I istotnie, odegrali znaczącą rolę w pierwszej i drugiej wojnie światowej…

Henry Ford, słynny przedsiębiorca amerykański, który pierwszy rozwinął globalny przemysł samochodowy, powiedział: “Jestem pewien, że wojny mają miejsce, żeby jakaś strona mogła z nich czerpać zyski, a stroną, która zawsze czerpie zyski, jest międzynarodowe żydostwo. Zaczynają wojnę propagandą skierowaną na jeden kraj po drugim, przed wojną handlują bronią i amunicją i bogacą się, podczas wojny bogacą się pożyczając pieniądze obu wojującym stronom, a po wojnie przejmują źródła bogactwa kraju”… [8]

Kanadyjski pisarz, William Guy Carr, napisał w książce Pawns in the Game [9]: „Rewolucji angielskiej dokonał syjonizm. Jeśli chodzi o II wojnę światową, jej plany były sformułowane tak, by wyniki mogły wywołać obecny konflikt między politycznym syjonizmem a światem islamskim i według tego sformułowanego planu, ta wojna powinna prowadzić do zniszczenia ojczyzny arabskiej, a później świata islamskiego”. William [Carr] omawia w swojej książce, kto odniósł korzyści z dwóch wojen [światowych] i mówi: „Po II wojnie światowej ziemia stała się rodzajem szachownicy, na której odłam ludzi uważał siebie za przywódców i generałów supermocarstw. Ukryta ręka podżegała Stalina, Churchilla i Roosevelta aż wybuchła wojna, kończąc się destrukcją nazizmu i narodzeniem Izraela, a wtedy rozpoczął się straszliwy wyścig [zbrojeń]. Wojna nie zakończyła globalnych walk, ale raczej otworzyła nowe drogi walki, której wynik ukrywa końcowy ruch w międzynarodowej grze w szachy”.

Gdyby te słowa powiedzieli Arabowie, ludzie prawdopodobnie konkurowaliby [ze sobą] w oskarżaniu ich o nienawiść i antysemityzm, jak to jest przyjęte na świecie, mimo faktu, że fundamentalnym problemem między narodami arabskim i żydowskim jest problem okupowanej ziemi arabskiej, mordowanie niewinnych, niszczenie domów i ziemi, wygnanie ludności arabskiej i wykorzenienie Palestyńczyków z ich ziemi; nie zaś wrogości, nienawiści i prześladowań – mimo że Żydzi i Zachód lubią tak to nazywać, aż do ukucia terminu antysemityzm i uchwalenia o tym specjalnych praw” [10].

Podczas gdy Żydzi wiodą narody w chaos, trzymają własny naród zjednoczony

Protokoły [mędrców] Syjonu określają podstawy wyłącznego [żydowskiego] przejęcia świata według tajnego planu, który jest modyfikowany od czasu do czasu przez mędrców zgodnie z rozwojem [sytuacji] w celu zachowania jego integralności. Te plany są realizowane przy użyciu wielu elementów, włącznie z kampanią niszczenia rządów we wszystkich krajach i zastąpienia ich tyrańskimi monarchiami żydowskimi. Jest to robione wszystkimi środkami, włącznie z podżeganiem królów i władców do uciskania własnej ludności, a równocześnie podżegania ludności do buntu przeciwko władcom. W tym celu [Żydzi] szerzą zasady wolności, równości i tym podobne, dając im specjalną interpretację, która szkodzi obu stronom, w celu zachowania wzajemnej wrogości między rządem a ludem…

Jednym z najważniejszych aspektów kontroli, według Protokołów mędrców Syjonu, jest sianie ziaren schizmy i konfliktu we wszystkich krajach przez tajne stowarzyszenia – w polityce, religii, sztuce i sporcie – używając kręgów masońskich i różnych klubów i grup. [To w celu] prowadzenia tych krajów od tolerancji do religijnego i politycznego ekstremizmu, a później do socjalizmu, rozwiązłości i chaosu, czyniąc w ten sposób niemożliwym stosowanie zasad równości. Wszystko to [dzieje się] przy zachowaniu jedności narodu żydowskiego, daleko od szkodliwych wpływów zasad, [jakie szerzą], by zaszkodzić innym…

W Protokołach mędrców Syjonu czytamy: “Złoto, na które my, Żydzi, mamy monopol, jest najsilniejszą bronią we wpływaniu na opinię publiczną, psucie młodzieży i eliminowanie sumienia, religii, nacjonalizmu i jednostki rodzinnej… Musimy opierać globalną gospodarkę na złocie pod wyłączną kontrolą Żydów, a nie na pracy, produkcji i innych zasobach. Dodatkowo, musimy bez końca powodować globalne kryzysy gospodarcze, żeby świat nigdy nie był spokojny i potrzebował pomocy Żydów… i pokornie, i chętnie akceptował globalne rządy żydowskie…”

Protokoły [mędrców] Syjonu zawierają wiele planów i spisków. Były tłumaczone na wiele języków, a jednak świat nie uważa ich za ważne. Także ta sprawa była podnoszona w Egipcie podczas nadawania serii „Koń bez jeźdźca”, czego podczas nadawania po raz pierwszy w ramadan 2002 r. nikt nie zauważył… [Wręcz przeciwnie] seria spowodowała wiele problemów i wywołała furię organizacji żydowskich, które oskarżyły ją o antysemityzm” [11].


Przypisy (nie spolszczone):

[1] Al-Ahram (Egypt), May 19, 2016.

[2] Al-Ahram (Egypt), May 5, 2016.

[3] Al-Ahram (Egypt), May 12, 2016.

[4] A book by Egyptian author Anwar Al-Jundi (1917-2002) published in 1977 with a revised edition in 2015 that can be downloaded for free on the internet.

[5] The quotes from The Protocols of the Elders of Zion and from other non-Arabic texts presented here reflect Jad’s Arabic translation. A comparison with the English version of these texts indicates that the quotes are partly or wholly inaccurate.

[6] Meaning The Secret World Government or The Hidden Hand by Arthur Cherep-Spiridovich (1858-1926), which discusses a global conspiracy by 300 Jewish families. Cherep-Spiridovich was a Russian count who fled to the U.S. following the 1917 Bolshevik Revolution.

[7] Al-Ahram (Egypt), May 19, 2016.

[8] The author does not mention the source of this quote.

[9] Pawns in the Game is a 1955 book by Canadian writer William Guy Carr (1895-1959), who was known for promoting convoluted conspiracy theories incorporating elements from Christian mythology and accusations against Jews, atheists, communists and Freemasons, among others.

[10] Al-Ahram (Egypt), May 26, 2016.

[11] Al-Ahram (Egypt), June 2, 2016.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .